Публикации на Милена Вълчева Желева


Желева, Милена (2016) Пресупозициите в дискурса на качествената преса В сборника "Българският език – история и съвременност" УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2016, с.159 – 169

Желева, Милена (2016) Языковая игра как инструмент скрытого речевого воздействия на аудиторию (на материале заголовков газеты "Коммерсантъ") Трета международна научно-практическа конференция "Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят" Башкирски държавен университет, Русия, 2016 г.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/