Публикации на ас. Димитър Йорданов Новаков


Новаков, Димитър (2018) Кратка ретроспекция на обучението по физическо възпитание и спорт в България Европейски стандарти в спортното образование Враца 2018 ISBN:978-619-7281-38-5

Новаков, Димитър (2015) Начало на светското образование в Плевен Европейски стандарти в спортното образование, Враца, 2015, ISBN 978-954-9689-94-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/