Публикации на ас. Елица Иванова Александрова


Александрова, Елица (2016) Ролята на изобразителното изкуство върху интелектуалното развитие на децата от предучилищна възрастTHE ROLE OF ART ON THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN Педагогическо списание на Великотърновския университет”Св.св.Кирил и Методий”/Педагогически алманах бр.1 /2015г./стр.65-73/

Александрова, Елица (2015) Рисунката като средство за себеизразяване на детето от предучилищна възрастTHE DRAWING AS A MEANS OF SELF-EXPRESSION OF CHILDREN IN PRESCHOOL AGE Педагогика, 2015 г/ книжка №7 Аз Буки/ стр. 954-959

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/