Публикации на доц. д-р Емилиян Георгиев Петков


Петков, Емилиян (2018) APPROACH FOR MESH OPTIMIZATION AND 3D WEB VISUALIZATION Eastern Academic Journal, ISSN: 2367–738, Issue 3, pp. 46-52, September, 2018

Петков, Емилиян (2017) A Concept Of Interrelated Systems For Development And Distribution Of Virtual And Augmented Reality Content And Ap-Plications Informatika Journal, Volume XIX, No. 1, Budapest, 2017. pp. 19-26

Петков, Емилиян (2017) Анализ на технологии, подходи и методики за 3d обучение на ученици в стереометрия Eastern Academic Journal, ISSN: 2367–7384, Issue4, pp. 76-86, December, 2017

Петков, Емилиян (2016) CONVERSION AND RECONSTRUCTION. DISPLAYING OBJECTS IN THEIR REAL DIMENSIONS Eastern Academic Journal, Issue 4

Петков, Емилиян (2016) Development of web-based information system for visualization of three-dimensional models of museum exhibits Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2016, Veliko Tarnovo, Bulgaria

Петков, Емилиян (2015) Visualization of Three-Dimensional Geometric Models in a Stereoscopic Information System 10th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2015), Thessaloniki, Greece

Петков, Емилиян (2015) Research of modern technologies and approaches for the development of Web-based information system for visualization of three-dimensional models of museum exhibits Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage—DiPP2015, Veliko Tarnovo, Bulgaria

Петков, Емилиян (2014) Основи на програмирането със C++ Издателство "Фабер", Велико Търново

Петков, Емилиян (2014) МОДЕЛ НА ИНТЕРАКТИВНА СТЕРЕОСКОПИЧНА СИСТЕМА ОТ КАМЕРИ. Международная научная конференция «Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы», Белово, 18-19 декабря, 2014.

Петков, Емилиян (2013) Approaches in Creation of 3D Content for Autostereoscopic Displays Information and Communication Technologies – International Conference, Žilina, Slovakia.

Петков, Емилиян (2013) Основи на компютърната графика Издателство "Фабер", Велико Търново

Петков, Емилиян (2013) Графично програмиране с OpenGL Издателство "Фабер", Велико Търново

Петков, Емилиян (2012) GENERATION OF STEREO IMAGES IN 3D GRAPHICS APPLICATIONS FOR STEREOSCOPIC AND NONSTEREOSCOPIC DISPLAYS International Journal of Advances in Science and Technology, Varna

Петков, Емилиян (2012) One Approach for Development of Software Modules Adding New Geometric Primitives in 3D Graphics Applications XLVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2012, Veliko Tarnovo, Bulgariа

Петков, Емилиян (2011) RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR VIRTUAL REALITY AT UNIVERSITY OF VELIKO TARNOVO – PRESENT AND PROGNOSIS OF THE FUTURE CST Journal

Петков, Емилиян (2011) One Approach For Overlaying With Polygon Meshes ICEST

Петков, Емилиян (2010) One Approach for Creation of Images and Video for a Multiview Autostereoscopic 3D Display International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’10, Sofia

Петков, Емилиян (2010) Educational Virtual Reality through a Multiview Autostereoscopic 3D Display Innovations in Computing Sciences and Software Engineering. Netherlands: Springer, 2010. pp. 505-508

Петков, Емилиян (2009) Development and Implementation of NURBS Models of Quadratic Curves and Surfaces Serdica Jurnal of Computing

Петков, Емилиян (2008) My doctoral thesis. Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) A Software Design Tool For Constructing Arcs Of Parabola In Graphics Systems SAI 2005, Sofia, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) One Method For Representing An Arc Of Ellipse By A Nurbs Curve SAI'2005, Sofia, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) One Method For Representing An Arc Of Hyperbola By A Nurbs Curve SAER'05, Varna, Bulgaria

Петков, Емилиян (2005) A B-Spline Model Of A Hyperbolic Paraboloid For Graphics Systems University of Russe, Bulgaria

Петков, Емилиян (2004) NURBS коники - програмен модел Международна научна конференция UniTech'04, Габрово, България.

Петков, Емилиян (2003) Компютърна симулация на движението на превозни средства по разписание в паркинг конференция с международно участие “Компютърни Науки”, Велико Търново

Петков, Емилиян (2003) Докторантурата – възможност за научно развитие на младите хора семинар “Докторантурата – проблеми и решения”, Русе

Петков, Емилиян (2002) Основни принципи и алгоритми в моделирането на Безие и В-сплаин криви списание “Известия на Съюза на учените – Русе”, Серия 5, том 2, Русе

Петков, Емилиян (2002) Моделиране на повърхнини в компютърната графика международна конференция КомСисТех’02, София

Петков, Емилиян (2001) Математически основи на кривите в компютърната графика международна конференция УниТех’01, Габрово

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/