Публикации на гл.ас. д-р Сава Стаменкович


Стаменкович, Сава (2018) Музика у настави српског и хрватског језика и културе у блискосродним језичким срединама: пример Бугарске. У: Музика у култури Срба и Бугара. Ниш: Филозофски факултет. Стр. 135-148. (УДК 371.3::811.163.41/.42`243[:78 / ISBN 978-86-7379-474-7) Ниш, Сърбия

Стаменкович, Сава (2017) О „Заточнику пете силе“ Љиљане Пешикан Љуштановић. У: Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Косовска Митровица: Филозофски факултет. Стр. 401-406. (ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082) Косовска Митровица, Сърбия

Стаменкович, Сава (2017) Лудило и Балкан у транзицији: „Урнебесна трагедија“ Душана Ковачевића и „Пуковник птица“ Христа Бојчева. У: Балканите – език, история, култура, т. V. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. Стр. 499-506. (ISSN 1314-4065) Велико Търново, България

Стаменкович, Сава (2017) Политика и дијалект: Иван Ивановић, шопски говор и приповетке из циклуса „Север-југ“. Исходишта 3. Timișoara: Editura Universității de Vest. Стр. 419-430. (ISSN 2457-5585 ISSN-L 2457-5585) Тимишоара, Румъния

Стаменкович, Сава (2017) Сукоб култура у омладинском роману „Тихана из Ерга“ Предрага Урошевића. У: Мултикултурализъм и многоезичие. т. II, Антропология, Литературознание. СУ: София, Велико Търново: Издателство „Фабер“. Стр. 594-604. (ISBN 978-619-00-0651-0) София, Велико Търново, България

Стаменкович, Сава (2017) Друштво у кризи: „Урнебесна трагедија“ Душана Ковачевића и „Пуковник птица“ Христа Бојчева и „Кућа лудака“ Андреја Кончаловског. Душан Ковачевић: Идеологија, човек, драма. Грачаница: Дом културе „Грачаница“. Стр. 23-39. (ISBN 978-86-85261-25-1) Грачаница, Сърбия

Стаменкович, Сава (2017) Мој проблем није у мени, мој проблем је искључиво на мени - питање лепоте у "класику" Едмонда Ростана и "обичној омладинској драми" Леона Ковкеа. Красотата в културата на българи и сърби. Ур. Ценка Иванова, Сава Стаменкович и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2017. Стр. 122-134. (ISBN 978-619-208-100-3) Велико Търново

Стаменкович, Сава (2017) O "Analima Zlatne obale" Ursule Legvin Književna fantastika, jul 2017. Beograd: ArtAnima, Kontrast. Str. 50-52

Стаменкович, Сава (2016) Значење робота – „Р.У.Р.“ Карела Чапека Стаменковић, Сава, Стаменковић, Зоран. У: Језик, књижевност, значење – књижевна истраживања. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 367-378. (УДК 821.162.3.09-2 Чапек К. 81'37:00752 / ISBN 978-86-7379-408-2)

Стаменкович, Сава (2016) Од мржње и одбацивања до љубави и прихватања – социјално-емоционални развој детета у „Јану Бибијану“ Елина Пелина Емоције у култури Срба и Бугара / Емоциите в културата на сърби и българи. Ур. Бојана Димитријевић. Ниш: Филозофски факултет. Стр. 211-220. (УДК 821.163.2.09-93-31 Пелин Е. / ISBN 978-86-7379-411-2)

Стаменкович, Сава (2016) Хејтерски дискурс „Ходања“ Томаса Бернхарда и „Излажења“ Барби Марковић. Језик, књижевност, дискурс. Филозофски факултет: Ниш. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Стр. 457-466. 2015. (UDK 821.112.2(436).09-31 Bernhard T. 821.163.41.09-31 Marković B. / ISBN 978-86-7379-368-9) Ниш, Сърбия

Стаменкович, Сава (2016) Религија „Земљоморја“ Урсуле Легвин Уметност и контекст: Религија у уметничким делима. Ур. Драган Жунић, Сава Стаменковић и Биљана Ћирић. Српска академија наука и уметности – Огранак у Нишу и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу: Ниш. Стр. 123-135. (УДК 821.111(73)-311.9.09 Легвин У. / ISBN 978-86-7025-586-9)

Стаменкович, Сава (2015) Положај Чефура у роману Горана Војновића ''Чефури раус!'' Стаменковић, Сава, Бечејски, Мирјана. 2015. Движение и пространство в словянските езици, литератури и култури - Том втори: Литературознание и фолклористика. Ур. Маргарита Младенова и др. София: Университетско издателство ''Св. Климент Охридски''. Стр. 238-245. (ISBN 978-954-07-4046-1)

Стаменкович, Сава (2015) Гестови и поднаписи у првом српском филму „Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа“ Слово и жест в културата на българи и сърби / Реч и гест у култури Бугара и Срба. Ур. Ценка Иванова и др. ВТУ: Велико Трново, 2015, стр. 177-188. (ISBN 978-619-208-010-5)

Стаменкович, Сава (2015) Хејтерски дискурс у „Ходању“ Томаса Бернхарда и „Излажењу“ Барби Марковић Језик, књижевност, дискурс. Филозофски факултет: Ниш. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Стр. 457-466. (UDK 821.112.2(436).09-31 Bernhard T. 821.163.41.09-31 Marković B. / ISBN 978-86-7379-368-9)

Стаменкович, Сава (2015) Припаднице покрета отпора у филмовима „Црна књига“ Пола Верховена, „Пожуда, опрез“ Анга Лија и „Шарлота Греј“ Џилијан Армстронг Жене, рат, уметност: зборник радова са научног симпозијума. Ур. Драган Жунић, Сава Стаменковић и Јелена Младеновић. Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу: Ниш. Стр. 161-172. (УДК 791.32:791(100)“200“ / ISBN 978-86-7025-560-9)

Стаменкович, Сава (2015) Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана Монографија „Из новије дубровачке књижевности“. Ур. Ирена Арсић. Београд: Арс Либри. Стр. 185-204. (ISBN 978-86-7588-225-1)

Стаменкович, Сава (2014) Gedo senki – (не)успела екранизација Земљоморја Урсуле Легвин Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Ур. Маја Анђелковић. ФИЛУМ: Крагујевац. Стр. 167-178. (UDK 821.111(73)-311.9.09 Le Guin U. 821.111(73)-311.9:791.228(52) / ISBN 978-86-85991-61-5)

Стаменкович, Сава (2014) Будућност пола у „Венери плус икс“ Т. Стерџена Савремене парадигме у науци и научној фантастици (Наука и савремени универзитет 3). Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 289-299. (УДК 821.111(73).09-311.9 Стерџен Т. 82.01:305 / ISBN 978-86-7379-348-1)

Стаменкович, Сава (2014) Сусрет маргина у „Пољупцу жене паука“ М. Пуига Стаменковић, Сава, Трнавац Ћалдовић, Наташа. У: Језик, књижевност, маргинализација. Ур. Весна Лопичић и Биљана Мишић Илић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 561-572. (УДК 821.134.2(82).09 Пуиг М. / ISBN 978-86-7379-324-5)

Стаменкович, Сава (2013) Историјска мелодрама „Мејрима или Бошњаци“ Матије Бана Philologia Mediana, год. V, бр. 5. Ур. Ирена Арсић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 59-76. (УДК 821.163.41-23.09 Бан М. / ISSN 1821-3332 = Philologia Mediana)

Стаменкович, Сава (2013) Феминизам у „Човеку празних шака“ Урсуле Легвин Зборник радова са IV научног скупа младих филолога Србије. Књ. 2. Ур. Маја Анђелковић. ФИЛУМ: Крагујевац, 2013. Стр. 611-620. (821.111(73)-31.09 Легвин У. / ISBN 978-86-85991-51-6)

Стаменкович, Сава (2013) Положај жене и породица у роману „Техану“ Урсуле Легвин Наука и савремени универзитет 2 – Од науке до наставе (тематски зборник радова). Ур. Бојана Димитријевић. Филозофски факултет: Ниш. Стр. 391-404. (УДК 821.111(73).09-31 Чегвин У. / ISBN 978-86-7379-299-6)

Стаменкович, Сава (2009) Врсте сигналистичке поезије у збирци Мирољуба Тодоровића "Свиња је одличан пливач" Нови Сад. Летопис Матице српске, књ. 484, св. 6, дец. 2009. Ур. Иван Негришорац (Драган Станић). Стр. 1000-1016. (ISSN 0025-5939)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/