Публикации на проф. д-р Мария Костова Илиева


Илиева, Мария (2017) Human rights related universal principles established in Roman law and recepted in modern legal systems. In: Human rights: Theory and practice. Collection of scientific papers, 2017, London. pp. 41-42

Илиева, Мария (2016) СЛУЧАЙ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА С ДЕФЕКТ В ПОЕЗИЯТА НА ХОРАЦИЙ IUS ROMANUM 1/2016

Илиева, Мария (2016) Реч в защита на Квинт Росций- актьора (превод) Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, изд. „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016.

Илиева, Мария (2015) За отношението на Хораций към император Август. Преводът – мост между езици и култури. Изследвания в чест на професор Людмила Илиева, изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2015

Илиева, Мария (2014) Алтернативно и факултативно задължение Сп. Норма

Илиева, Мария (2014) L’achat-vente dans le droit romain de la fin du Ier s. av. J.-C. et le début du Ier s. apr. J.-C. (d’après les vers d’Horatius Flaccus) http://www.dirittoestoria.it/12/rassegne/Kostova-Achat-vente-droit-romain-Horatius-Flaccus.htm

Илиева, Мария (2013) СТАТУС VS. СТАТУТ Сп. Норма № 1/2013

Илиева, Мария (2013) ЕДИКТ ЛИ Е „МЕДИОЛАНСКИЯТ ЕДИКТ”? Сп.Норма № 8/2013

Илиева, Мария (2013) Понятие за добро и справедливо – лингвистични и правни аспекти Правото – изкуство за доброто и справедливото. Сборник 20 години Юридически факултет, изд.ПУ “Паисий Хилендарски”, 2013, 175-182.

Илиева, Мария (2013) Ne/ non bis in idem. Origine del “principio” http://www.dirittoestoria.it/11/note&rassegne/Kostova-Ne-non-bis-in-idem-origine-principio.htm

Илиева, Мария (2013) Ancora sul principio ne bis in idem. In: Diritto romano e attualità. UniverzityKarlovy v Praze, 2013, pp.23-28

Илиева, Мария (2012) За и по повод неправилната употреба на думата бенефициент Сп. "Норма" № 10/2012

Илиева, Мария (2012) 2. Служебните статуси и почетни степени на лица в администрацията на император Константин. В: Императорски конституции, издадени в Сердика. изд. СУ "Св.Климент Охридски", 2012, с.259-274.

Илиева, Мария (2012) Езикът на конституциите. В: Императорски конституции, издадени в Сердика. изд. СУ "Св.Климент Охридски" 2012, с.275-289.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/