Публикации на преп. Санем Димитрова Събева


Събева, Санем (2014) Las desigualdades entre el espanol y el frances acerca del uso del Subjuntivo Онлайн сборник "Общуване без граници" към катедра Романистика, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/