Публикации на доц. д-р Пламен Цветанов Павлов


Павлов, Пламен (2017) Problems of multimodal transport in the Republic of Bulgaria “DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN AND EUROPEAN ECONOMIES – CHALLENGES AND OPPORTUNITES, International scientific and practical conference, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo

Павлов, Пламен (2015) Иновационен мениджмънт Университетско издателство на ВСУ „Черноризец Храбър

Павлов, Пламен (2015) Проблеми с класификацията на мултимодалните превози Научна конференция „Месец на науката – Варна 2015” съвместно със Съюза на учените в гр. Варна

Павлов, Пламен (2012) «Проблеми при въвеждането на системи за контрол на качеството на услугите на базата на международния стандарт ISO 9001:2008 в общинските и областните администрации в Република България” Известия на съюза на учените в България –Варна, кн 1/2012

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/