Публикации на проф. д-р Георги Василев Камарашев


Камарашев, Георги (2016) Местна комисия по обществен ред и сигурност при Община Велико Търново и взаимодействието ѝ с МВР за превенция на престъпността НВУ "Васил Левски"

Камарашев, Георги (2015) Евакуация от райони и обекти Център за дистанционно обучение НВУ "Васил Левски", електронен учебник

Камарашев, Георги (2014) Командване и управление на тактически формирования на сухопътните войски при водене на бойни действия във високопланинска среда НВУ "Васил Левски"

Камарашев, Георги (2014) Изпълнение на проект BG051PO001-4.3.04-0016 "Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към НВУ "Васил Левски" БСУ

Камарашев, Георги (2014) Управление при кризи Център за дистанционно обучение НВУ "Васил Левски", електронен учебник

Камарашев, Георги (2013) Отбранително-мобилизационна подготовка електронен учебник

Камарашев, Георги (2012) Решаване на задачата за целеразпределение от командирите на наземно базирани подразделения за ПВО НВУ "Васил Левски"

Камарашев, Георги (2012) Евакуация на хора при бедствия НВУ "Васил Левски"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/