Публикации на гл.ас. д-р Юлиян Ганчев Великов


Великов, Юлиян (2018) Раннехристианские апологеты Аристид, святой Иустин Мученик и Афинагор в контексте нашей современности (The Early Christian Apologists Aristides, St. Justin the Philosopher (and Martyr) and Athenagoras in the Contemporary World) Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 2; c.368-72, ISSN 1310-2141

Великов, Юлиян (2017) Преподобни Йоан Дамаскин, Теодор Абу Кура и ранният ислям (St John of Damascus, Theodore Abu Qurrah and the Early Islam) Мисъл, слово, текст. т.2, Пловдив,УИ, (2017), с.79-87, ISSN 2534-9694; COBISS.BG-ID 1281885668

Великов, Юлиян (2017) Гръко-римската древност и раннохристиянските апологети Аристид и Атинагор („Християнството: предание, история и богослужение“) Сб. от научни четения на тема „Християнството: преда- ние, история и богослужение - 2016г.“. Ред. Юлиян Великов, Русе: Авангард Принт, 2017 Трудове на Катедра "Историческо и практическо богословие", т. 1, (2017), c. 7-14, ISBN 978-954-337-338-3; COBISS.BG-ID 1285561572

Великов, Юлиян (2017) DUNGAL’S “RESPONSA CONTRA CLAUDIUM”: A NINTH-CENTURY VOICE IN DEFENCE OF THE HOLY CROSS AND ICONS Journal EPOHI [EPOCHS], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 1, p.67-73, ISSN 1310-2141; COBISS.BG-ID 1284725988

Великов, Юлиян (2015) Фронто и Целс за ранното християнство в риторическа и философска перспектива. Сб. от Международен симпозиум “Християнство и книжнина (864-2014)” 23-25 октомври 2014 г. Преславска книжовна школа XV (2015), c.352-365, ISBN 978-619-00-0338-0

Великов, Юлиян (2015) Бориловият Синодик в светлината на светоотеческото наследство Търновска книжовна школа X (2015), с.802-817, ISBN 954-524-339-2

Великов, Юлиян (2014) Цар Иосия и иконоотрицанието през осми и девети век Сборник в чест на професор Николай Шиваров (УИ "Св. св. Кирил и Методий", ср. Велико Търново), (2014), c.135-142, ISBN 978-954-524-982-2 (електронно издание); COBISS.BG-ID 1274111972

Великов, Юлиян (2013) Светият Кръст или светите икони: иконоборска дилема? Сб. от "Научна конференция Теология и социум. Съвременни перспективи" (двадесетгодишнина от основаването на Православния богословски факулет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, ноември 2011 г., гр. Велико Търново) “Теология и социум. Съвременни перспективи”, Омофор (2013), с.233-242, ISBN 978-954-2972-16-7

Великов, Юлиян (2013) Imperator et Sacerdos (монография). Научен редактор: проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев Университетско Издателство "Св. св. Кирил и Методий" (2013) (монография), c. 192, ISBN 978-954-524-932-7; COBISS.BG-ID 1274806244

Великов, Юлиян (2013) "Венецианският диспут" на свети Кирил Философ в светлината на античната риторика Старобългарската ръкописна книга - съдба и мисия. УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново (2013), c.113-126, ISBN 9789545248597

Великов, Юлиян (2013) КАРОЛИНГИТЕ, ИКОНОБОРСТВОТО И ИКОНОПОЧИТАНИЕТО НА ЗАПАД Международен симпозиум "Българският Златен век" (18-19 май 2012 г., Шумен) Преславска книжовна школа. Т. 13 (2013), c.306-314, ISBN 978-954-400-815-5

Великов, Юлиян (2013) ИКОНОПОЧИТАНИЕТО И ИКОНООТРИЦАНИЕТО В БЕСЕДА ПРОТИВ БОГОМИЛИТЕ НА КОЗМА ПРЕЗВИТЕР. Сб. от Юбилейна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов (In Honorem I) TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов (In Honorem I), (2013), c.365-374, ISBN 978-954-400-933-5; COBISS.BG-ID 1258126052

Великов, Юлиян (2011) Теодор Абу Кура и защитата на християнския образ в домейна на исляма Свидетелства на традицията, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, (2011), с.20-36, ISBN: 9789545248016; COBISS.BG-ID 1240277220

Великов, Юлиян (2011) Образът на Невидимия (монография) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2011), c. 328, ISBN 978-954-524-779-8; COBISS.BG-ID 1281650404

Великов, Юлиян (2010) Claudius of Turin and the Veneration of Images after the Libri Carolini. Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Eds. Jane Baun Studia Patristica XLVIII (2010), р.349-54, ISBN: 978-90-429-2374-4; OCLC Number: 750529063

Великов, Юлиян (2010) "Венецианският диспут" в Пространно житие на Кирил - audietur et altera pars? Преславска книжовна школа, т. 11, (2010), c.196-207, ISBN 978-954-400-440-8

Великов, Юлиян (2010) Църковното свидетелство за образа и обществените очаквания през VIII-IX век Православие и постмодернизъм (Омофор), (2010), с.300-307, ISBN: 978-954-9700-90-9; COBISS.BG-ID 1232439780

Великов, Юлиян (2009) Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (патрологично осветление) (монография). Научен редактор: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2009), c. 186, ISBN 978-954-524-714-9; OCLC Number: 806039780

Великов, Юлиян (2008) Патриарх Фотий и почитането на светите Кръст и икони в "Послание до Михаил, княза на България" Преславска книжовна школа т. 10 (2008), c.418-423, ISBN 978-954-577-492-8

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и християнския образ през девети век Преславска книжовна школа, т. 8, Университетско издателство" Епископ К. Преславски", (2005), с.46-52, ISBN 954-577-321-9

Великов, Юлиян (2005) Свети Кирил Философ и православната апологетика на иконата през девети век Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Тотю Коев. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", (2005), c.135-138, ISBN 954-524-469-0

Великов, Юлиян (2002) Слушането в апологетиката на Свети Кирил Философ Преславска книжовна школа, т. 6, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2002), c.38-43, ISBN 954-430-885-7

Великов, Юлиян (2001) Християнският образ и законодателството на иконоборците Преславска книжовна школа, т. 5, Академично издателство" Проф. М. Дринов", (2001), c.299-306, ISBN 954-430-771-0

Великов, Юлиян (1999) Папа Григорий Втори и мястото му в православната апологетика на образа Трудове на катедрите по история и богословие, т. 3, (1999), c.98-106, ISSN 1310-9928

Великов, Юлиян (1998) Свети Герман Константинополски и най-ранната православна апологетика на светите икони Трудове на катедрите по история и богословие, т. 2, (1998), c.135-142, ISSN 1310-9928

Великов, Юлиян (1997) Трулският събор /692/ и проблема за образа. Трудове на катедрите по история и богословие, т. 1, (1997), c.240-247, ISSN 1310-9928

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/