Публикации на гл.ас. д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева


Стоянова-Енчева, Олга (2018) ЕВРОПА И ИСЛЯМЪТ. МЕЖДУРЕЛИГИОЗНО И МЕЖДУЕТНИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ ЕВРОПА НА КРЪСТОПЪТ - ЗАПАДНИ БАЛКАНИ, стр. 222 - 239. ISBN: 978-954-9469-14-1

Стоянова-Енчева, Олга (2017) ПРОЦЕСЪТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ АРАБСКАТА ПРОЛЕТ Политологични ракурси. Сборник от академични четения в памет на проф. Кирил Шопов, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, стр. 93- 103, ISBN 978-619-208-108-9

Стоянова-Енчева, Олга (2017) РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА Сборник доклади от Майски четения „Дни на науката 2016“, Фабер, 2017, стр. 41 - 49, ISSN 1314-2283

Стоянова-Енчева, Олга (2017) ДЕМОКРАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПОПУЛИЗЪМ Политики на развитие в България и на Балканите/ Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, стр. 164-176, ISBN 978-619-208-139-3

Стоянова-Енчева, Олга (2015) ЖЕНАТА В АРАБСКАТА ПРОЛЕТ Международен журнал „Перспективи“, бр. 1 (5) / 2015, София, стр. 119 – 127, ISSN 2367-7708

Стоянова-Енчева, Олга (2015) АРАБСКАТА ПРОЛЕТ И КРАЛСТВО МАРОКО Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски“, стр. 407 - 413, ISSN 2367-7481

Стоянова-Енчева, Олга (2014) АРАБСКАТА ПРОЛЕТ В ЛИБИЯ Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 година, том 8, Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, 2014, стр. 24 - 35, ISSN 1314-1937

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/