Публикации на гл.ас. д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева


Стоянова-Енчева, Олга (2018) Европа и ислямът. Междурелигиозно и междуетническо въздействие в процеса на европейска интеграция ЕВРОПА НА КРЪСТОПЪТ - ЗАПАДНИ БАЛКАНИ, стр. 222 - 239. ISBN: 978-954-9469-14-1, COBISS.BG-ID: 1289648356

Стоянова-Енчева, Олга (2017) Процесът на демократизация в държавите от Арабската пролет Политологични ракурси. Сборник от академични четения в памет на проф. Кирил Шопов, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, стр. 93- 103, ISBN: 978-619-208-108-9, COBISS.BG-ID: 1280981220

Стоянова-Енчева, Олга (2017) Религия и политика в Близкия Изток и Северна Африка Сборник доклади от Майски четения „Дни на науката 2016“, Фабер, 2017, стр. 41 - 49, ISSN: 1314-2283, COBISS.BG-ID: 1232486884

Стоянова-Енчева, Олга (2017) Демокрация и политически популизъм Политики на развитие в България и на Балканите/ Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, стр. 164-176, ISBN: 978-619-208-139-3, COBISS.BG-ID: 1289815268

Стоянова-Енчева, Олга (2015) Жената в Арабската пролет Международен журнал „Перспективи“, бр. 1 (5) / 2015, София, стр. 119 – 127, ISSN: 2367-7708, COBISS.BG-ID: 1270425060

Стоянова-Енчева, Олга (2015) Арабската пролет и Кралство Монако Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски“, стр. 407 - 413, ISSN: 2367-7481, COBISS.BG-ID: 1277204964

Стоянова-Енчева, Олга (2014) Арабската пролет в Либия Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 3-4 юли 2014 година, том 8, Национален военен университет „Васил Левски“, Велико Търново, 2014, стр. 24 - 35, ISSN: 1314-1937, COBISS.BG-ID: 1237830884

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/