Публикации на доц. д-р Свилен Милков Тутеков


Тутеков, Свилен (2017) "Светотайнствени основи на подвига в богословието на св. Григорий Палама". - В: Слова и доклади от Седмицата на православната книга 2010-2015 г. Варна, 2017, с. 195-211. Варна

Тутеков, Свилен (2016) "Обожение по енергия и/или по благодат (Христологичното измерение на св. Николай Кавасила)". - Теологикон, т. 5, Велико Търново, 2016, с. 124-161. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2016) "ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ И ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΝ (ОПИТ ЗА ДИНАМИЧНО ТЪЛКУВАНИЕ НА ИКОНИЧНОСТТА НА ЧОВЕКА В БОГОСЛОВСКАТА МИСЪЛ НА СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК)", в: о. Сава (Щони) Кокудев, Мартин Осиковски, съст., Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев (изд. Комунитас), 81-112. ISBN 978-954-9992-98-4 София

Тутеков, Свилен (2015) „Проблем национализма и етос рата (Трагања у бугарскоj теолошкоj мисли)” // Православни свет и први светски рат (Зборник радова међународног научног скупа), Београд, 2015, с. 562-577 (ISBN 978-86-7405-164-1). Белград

Тутеков, Свилен (2015) „Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика”, в: Актуальные проблемы православной теологии (Международный сборник научных трудов), Тверь, 2015, вып. 3, с. 138-151 (ISBN 978-5-7609-1081-3). Тверь

Тутеков, Свилен (2015) „Антропологические и эклисиологические оросы мистического богопознания в богословии св. Симеона Нового Богослова”, в: СОВРЕМЕННАЯ БОЛГАРСКАЯ ПАТРОЛОГИЯ (сборник статей), Серия Национальные патрологии (Выпуск первы), сост. Г. Каприев, И. Г. Бей, Издательский отдел Украинской Православной Церкви, Киев, 2015, с. 162-190. Киев

Тутеков, Свилен (2015) „Човекът като топос на перихоресиса между историята и есхатологията в богословието на св. Николай Кавасила”, в: ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет), Велико Търново, изд. Фабер, 2015, т. 4, с. 60-98 (ISSN: 2367-7856). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2014) „Светотайнственото богословстване за човека (Пролегомена към еклисиалната антропология на св. Николай Кавасила)” // ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет), Велико Търново, изд. Фабер, 2014, T. 3, с. 154-202 (ISSN: 2367-7856). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2014) Toutekov, Svilen. „Ἡ σύγχρονη περὶ προσώπου θεολογικὴ θεώρηση καὶ ἡ ἐκκλησιολογία τῆς γλώσσας” // ΘΕΟΛΟΓΙΑ, Τομος 85, Τευχος 1, 2014, σσ. 87-96 (ISSN 1105-154X). Αθηνα

Тутеков, Свилен (2014) „За благоразумното изучаване на Свещеното Писание (Аспекти на богословската херменевтика на св. Максим Изповедник)” // Сборник с доклади, посветен на 80-годишнината на прот. проф. д-р Николай Шиваров, С., 2014. София

Тутеков, Свилен (2013) „О „синергиjи“ светотајинског и подвижничког живота у теологиjи светог Григорија Паламе”, у: М. Кнежевић, (съставител), ΟΥΣΙΑ, ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ, ΕΝΕΡΓEΙΑ. Aспекти мисли Григорија Паламе: Aspects of Thought of Gregory Palamas, Београд, 2013, с. 342-368 (ISBN 978-86-7405-134-4). Белград

Тутеков, Свилен (2013) „Κατ̉ εἰκόνα и αὐτεξούσιον (Опит за динамично тълкувание на иконичността на човека в богословската мисъл на св. Максим Изповедник)” // Црквене студиjе, Ниш, 2013, т. 10, с. 323-350 (ISSN 1820-2446). Ниш

Тутеков, Свилен (2013) „За отец Радован in memoriam”// Саборност, Пожаревац, 2013, бр. 7 (стр. 185-187) (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2013) „Тайната на личността и „антропологичният апофатизъм””. - ТЕОЛОГИКОН (Годишник на Центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ), Велико Търново, изд. Фабер, 2013, Т. 2, с. 134-160 (ISBN 978-954-400-848-2) Велико Търново

Тутеков, Свилен (2013) „Богословието на личността като conditio sine qua non на православната социална етика” // Теология и социум: съвременни перспективи. С., 2013, с. 266-296 (ISВN 9789542972167). София

Тутеков, Свилен (2013) Toutekov, Svilen. Μυστηριακές Προϋποθέσεις της Άσκησης κατά τον άγ. Γρηγόριο Παλαμά -1. (31 Οκτωβρίου 2013). https://www.pemptousia.gr/2013/10/mistiriakes-proipothesis-tis-askisi/. https://www.pemptousia.gr/2013/10/mistiriakes-proipothesis-tis-askisi/.

Тутеков, Свилен (2013) „Един богословски поглед отвъд дилемата клерикализъм-лаицизъм”// Християнство и култура, бр. 81, С., 2013, с. 84-100 (ISSN 1311-9761). София

Тутеков, Свилен (2013) „Съвременната богословска теория за личността и еклисиологията на езика” // Християнство и култура, бр. 86, С., 2013 (ISSN 1311-9761) София

Тутеков, Свилен (2012) „Антропологични и еклисиологични ороси на мистичното богопознание у св. Симеон Нови Богослов // ТЕОЛОГИКОН (Годишник на центъра по систематическо богословие при ПБФ на ВТУ). Велико Търново, изд. Фабер, 2012, Т. 1, с. 54-78 (ISBN 978-954-400-848-2) Велико Търново

Тутеков, Свилен (2011) “Поглед към „синергията” на тайнствата и подвига в богословската мисъл на св. Григорий Палама” // Саборност, Пожаревац, 2011, бр. 5, стр. 81-102 (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2010) „Търсенето на „другия”: богословският отговор на едно постмодерно предизвикателство” / / Православие и постмодернизъм (сборник от международна научна конференция “Православната църква и очакванията на съвременното общество”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, 6-10 ХІ. 2006 г.), С., изд. Омофор, 2010 (стр. 239-263) (ISBN 978-954-9700-90-9). София

Тутеков, Свилен (2010) „Богословието на харизмите в мисълта на св. Василий Велики” // Црквене студиjе, Ниш, 2010 бр. 7 (стр.109-126) (ISSN 1820-2446). Ниш

Тутеков, Свилен (2010) „Възможна ли е една църковна онтология на общението? (Опит за евхаристиологично обосноваване)” // Християнство и култура, С., изд. Комунитас, 2010, бр. 57, (стр. 19-34) (ISSN 1311-9761) София

Тутеков, Свилен (2010) „От идеята за неопатристичен синтез към „екзистенциалния” прочит на отците” // Саборност, Пожаревац, 2010, бр. 4 (стр. 123-145) (ISSN 1450-9148). Пожаревац

Тутеков, Свилен (2009) Православното подвижничество и етосът на другостта, в: Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), ВТ, 2009 (стр. 325-345) (ISBN 978-954-92106-6-8). Велико Търново.

Тутеков, Свилен (2009) Добродетелта заради истината (Богословски и антропологични основи на аретологията), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (440 стр.) (ISBN 978-954-92106-7-5). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2009) „Еклисиологични дилеми в мисълта на Ориген” // Саборност, Пожаревац, 2009, бр. 3 (стр. 105-127) ISSN 1450-9148. Пожаревац

Тутеков, Свилен (2009) „Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (350 стр.) (ISBN 978-954-92106-6-8). Велико Търново

Тутеков, Свилен (2009) „Опит за богословски прочит на Лекция по етика на Лудвиг Витгенщайн” // Християнство и култура, С., изд. Комунитас, 2009 бр. 37 (стр. 93-104) (ISSN 1311-9761). София

Тутеков, Свилен (2009) „Богословието на харизмите у св. Василий Велики” Сб. "Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика)", Велико Търново.

Тутеков, Свилен (2008) „Поглед към богословието на волята у св. Максим Изповедник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 5, Ниш (Рупублика Сърбия).

Тутеков, Свилен (2008) „Православното богословие и наследството на пиетизма” Сб. "Саборност", Пожаревац (Рупублика Сърбия).

Тутеков, Свилен (2008) „Еклисиология и етика в богословието на св. Йоан Златоуст” Сб. "1600-годишнината от Успението на св. Йоан Златоуст”, София.

Тутеков, Свилен (2008) „От отговорността за другия до любовта към ближния: една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката на Емануел Левинас” Сб. "Християнство и култура", бр. 4 (27), София.

Тутеков, Свилен (2008) „Еклисиологични дилеми в мисълта на Ориген” Сп. "Богословска мисъл", бр. 1-4, София.

Тутеков, Свилен (2007) „Предпоставките на западната социална етика в светлината на православното богословие”. Саборност, бр. 1, Пожаревац

Тутеков, Свилен (2007) „Допринос академика Димитриjа Богдановића у истраживању богословља светог Јована Лествичника” Сб. "Српска теологиjа у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати", кн. 2, Београд (Република Сърбия).

Тутеков, Свилен (2007) „Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 4, Ниш (Република Сърбия).

Тутеков, Свилен (2006) „Проблемът за “етиката” в контекста на срещата между схоластиката и исихазма”, В: Сб. "Аrs и scientia през Средновековието", Враца, 2006 (стр. 96-120) ISBN 10: 954-9904-49-0, ISBN 13: 978-954-9904-49-9. Сб. "Аrs и scientia през Средновековието", Враца.

Тутеков, Свилен (2006) „Иконата като израз на православната духовност”, в: Сб. "Л. Прашков - реставратор и изкуствовед", София, 2006 (стр. 371-377), ISBN 10: 954-524-514-Х, ISBN 13: 978-954-524-514-5. Сб. "Л. Прашков - реставратор и изкуствовед", София.

Тутеков, Свилен (2006) „Проблемът за отчуждението отвъд конвенционалните решения”, в: Християнство и култура, бр. 15, С., 2006 (стр. 28-37) ISSN 1311 – 9761. Сп. "Християнство и култура", София, бр. 16, 2005, с. 28-27.

Тутеков, Свилен (2006) „Подвигът като екзистенциален път на общение (Кинонийни измерения на аскезата в богословското учение на св. Максим Изповедник)” Сп. "Црквене студиjе", бр. 3, Ниш (Република Сърбия).

Тутеков, Свилен (2005) „Различията в секуларната етика и етосът на Църквата”. В: сб. от Международна конференция в чест на проф. д-р Т. Коев, ВТ, 2005 (стр. 139-144) ISBN 954-524-469-0 Велико Търново

Тутеков, Свилен (2005) „Поглед към евангелското разбиране за добродетелта”, в: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. Николай Шиваров (с. 23-24 ноември 2001), ВТ, 2005 (стр. 117-126) ISBN 954-524-491-7. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2005) „За състоянията на човешката природа според аскетическото богословие на св. Йоан Лествичник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 2, Ниш (Република Сърбия).

Тутеков, Свилен (2005) „За църковнолитургичните основи на православната иконография”, в: Сп. "Мирна", бр. 24, София, 2005 (стр. 5-9) ISBN 954-9700-45-3. Сп. "Мирна", бр. 24, София.

Тутеков, Свилен (2004) „Общението – същност на живота (антропологични и еклисиологични предпоставки на общностния етос на Църквата)” Сп. "Християнство и култура", бр. 12, София.

Тутеков, Свилен (2003) „Православието между идеологията и живота”, в: Сп. "Християнство и култура", бр. 8, София, 2003 (стр. 64-70) ISSN 1311-9761. Сп. "Християнство и култура", бр. 8, София.

Тутеков, Свилен (2003) "Опитът на покаянието в аскетическото богословие на преподобни Йоан Лествичник". - сп. "Духовна култура", С., № 3, 2003, 17-29. София

Тутеков, Свилен (2002) “Неоплатонически мотиви в оригенизма и влиянието им върху монашеската духовност на православния Изток”; в: Сб. "Неоплатонизъм и християнство", ч. І. (Гръцката традиция ІІІ-VІ в.), София, 2002 (c. 23-54), ISBN 954-607-567-1. Сб. "Неоплатонизъм и християнство", ч. І. (Гръцката традиция ІІІ-VІ в.), София.

Тутеков, Свилен (2002) "Източници и влияния в Лествицата на преп. Йоан Синайски". В: Българистични проучвания. Т. 8, Велико Търново, 2002, с. 296-306. Велико Търново

Тутеков, Свилен (2000) Литургични измерения на нравствеността. ВТ, 2000 Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/