Публикации на доц. д-р Красимир Енчев Русев


Русев, Красимир (2018) 2018 - Творби "Някъде на север I" см.техника, формат: 120х120 см и "Някъде на север II", см.техника, формат: 100х120 см Участие в представителна изложба "70 години великотърновски художници", организатор Представителство на СБХ - Велико Търново, ИЗ"Рафаел Михайлов", Велико Търново,

Русев, Красимир (2018) Творба "Водно огледало", полиптих, см.техника, формат: 320х100 см, в изложбата „Българска живопис след 1989“, с куратор: Руен Руенов и асистент куратор: Стефания Янакиева Национален дворец на културата, София

Русев, Красимир (2017) 2017 - Творба "Портали", см. техника, формат: 330х200 см. Мойнова Мариана, Гунева Вяра ,,Изобразително изкуство за 8 клас,,- учебник , издателство ,,Просвета Плюс,, ЕООД София1618 2017 г. ISBN 978-619-222.099-0

Русев, Красимир (2017) DIFFERENTIATION OF A HAND MADE BOOK AS A SEPARATE ART FORM. REMODEL OF THE CONCEPT Международна научна конференция,,От визуалното към сетивното – плуорализъм в изкуството,, Факултет ИИ гр. Велико Търново, електронен сборник, стр 217 ISBN 978-619-208-103-4

Русев, Красимир (2016) ,,Нуркан Нуф и неговата роля за внедряване на QR кода като иновативна технология в съвременното изкуство,, .,,БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ - Сборник от петнадесета научна конференция, гр. Велико Търново, Издателство Анубис – Булвест – София ISSN1313-8138

Русев, Красимир (2016) 2016 - Творби "3016", см. техника, формат: 300х200 см.; "Аз не съм патриот", см. техника, формат: 120х100 см. Участие в изложба ,,Рисунка и интермедия,, , галерия ,,Райко Алексиев,, 16 февруари – 2 март 2016 г., куратор: Атанас Тотляков

Русев, Красимир (2016) 2016 - Самостоятелна изложба "Това не е Америка", представена в галерия "Райко Алексиев", София, 31.03.16 -12.04.16 галерия "Райко Алексиев", София

Русев, Красимир (2015) 2015 - Творби: "Портал" - см.техника, формат: 120х100 см. и "Аз не съм патриот" - см.техника, формат: 120х100 см. Участие в изложба "Рисунка и интермедия", галерия "Райко Алексиев", София, 2015 г., куратор: Атанас Тотляков

Русев, Красимир (2015) PRINTED BG Или защо се случи така Алманах за литература, наука и изкуство ,,Света гора,, бр.13 , гр. Велико Търново издателство FABER, , стр.418, ISSN 1311-0209

Русев, Красимир (2015) Предефиниране на понятието ,,Библиофилско издание,, и опит за класификация на ръчно художествено изработени книги Сборник от четиринадесета национална научна конференция с международно участие ,,БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ,, ,издателство Булгет, стр.71 ISSN 1313 - 8138

Русев, Красимир (2015) ФИЛИГРАНСКИЕ ВЕЗЕ ПОКИМИЦА, каталог, Народна библиотека Србiе, Београд, ISBN 978-86-85179-57-0

Русев, Красимир (2014) 2014 - Творба "Композиция", см. техника, формат: 200х180 см Участие в изложба ,,Неразказаната българска абстракция,, галерия на СБХ, "Шипка"6, град София, 2014 г.

Русев, Красимир (2014) Лична позиция ,,Неразказаната българска абстракция,, - каталог от кураторски проект за съвременно изкуствоИздателство СБХ, печатница ФАТУМ, 2014 г .,стр.142 ISBN 978-954-92096-7-9

Русев, Красимир (2013) 2013 - Куратор на проект за съвременно изкуство "PRINTED BG" Изложбено пространство на Аула на ВТУ"Св. св. Кирил и Методий", град Велико Търново

Русев, Красимир (2012) 2012 - Живописта на Красимир Русев в контекста на процесите в българската живопис Представени изложби в галериите: "БУЛАРТ" - Варна, галерия "8" - Варна и "Арт 36" - София

Русев, Красимир (2012) 2012 - Куратор и участник на Проект за съвременно изкуство "ZOOM IN" в галерия "Резонанс", гр. Пловдив Куратор и участник в изложба в галерия "Резонанс", гр. Пловдив

Русев, Красимир (2012) 2012 - Куратор на проект за съвременно изкуство в рамките на международен фестивал ,,CONTEMPO 2012", гр. Варна Участие в международен фестивал ,,CONTEMPO 2012", ГХГ, гр. Варна

Русев, Красимир (2007) 2007 Самостоятелна изложба "Метафизични утопии", Национална художествена галерия, гр. София, 26 октомври - 26 ноември 2007 г. Национална художествена галерия, гр. София, 26 октомври - 26 ноември 2007 г.

Русев, Красимир (2006) 2006 Кураторски проекти за съвременно изкуство "Носталгия - топоси и утопия" и "Диаметрични дименсии", в които участват 52 автори от България и чужбина Проектите са представени в РИМ, град Велико Търново, 2006 г.

Русев, Красимир (2006) 2006 г. Куратор и участник в Изложба - Форум за съвременно изкуство ,,Трансформацията", ИЗ,,Рафаел Михайлов,, , град Велико Търново ИЗ,,Рафаел Михайлов,, , град Велико Търново

Русев, Красимир (2003) 2003 - Кураторски проект "Археология на духа" - проект за съвременно изкуство Изложбена площ в РИМ, град Велико Търново

Русев, Красимир (2002) Творба "Водно огледало", см. техника, формат 320х100 см Участие в изложба ,,Българска живопис след 1989, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА , гр. София, 2002 г.

Русев, Красимир (2002) 2002 - Творби: "Композиция I" - см. техника, 120х100 см. и "Композиция II" - см. техника, 120х100 см. Участие в изложба "АХРОМА", галерия ШИПКА 6, София, 15 май - 15 април 2002 г.

Русев, Красимир (1996) 1996 - Творби: "Скици от Испания I"- см. техника, формат: 220х180 см. и "Скици от Испания II"- см. техника, формат: 220х180 см. ,,Международно триенале на живописта СОФИЯ 96", галерия на СБХ ШИПКА 6, София

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/