Публикации на доц. д-р Мариета Иванова Конова


Конова, Мариета (2018) Exibition “Beyond The Landscape” /Изложба живопис "Отвъд пейзажа"/ Cite internationale des arts, Paris, France, 2018. https://www.citedesartsparis.net/ https://www.citedesartsparis.net/media/cia/183726-brochure_mc_2018_web.pdf

Конова, Мариета (2018) Юбилейна изложба "50+50=30" на Мариета Конова и Марио Конов /пластика и живопис/ ХГ“Борис Денев“ в гр. Велико Търново 7 ноември – 7 декември 2018 г. : http://vtbdenevgallery.wixsite.com/gallery-vt/---c1ira

Конова, Мариета (2018) Плакатът – изкуството на улицата Бюлетин на СБХ, брой 3/2018, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 28-30 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_3_2018.pdf

Конова, Мариета (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 издател: Фабер, Велико Търново, 2018, 240 стр. Изданието е съфинансирано от Община Велико Търново по програма „Изкуство и култура Велико Търново 2018“ по договор № R-23/26.04.2018 г. ISBN 978-619-00-0796-8 (с. 4-115) https://www.dnesbg.com/kultura/tvorbi-na-avtori-ot-pet-pokoleniya-v-katalog-na-tarnovskite-hudozhnitsi.html

Конова, Мариета (2017) Участие в Национално триенале „Мостове“ 2017 - участват творбите: „Рупите“, м.б., платно, 80/80 см и „Три тополи“, м.б., платно, 78/100 см ХГ "Христо Цокев" Габрово, 2017. 60 стр. (с. 42) печат: Тафпринт ООД, ISBN 978-619-90589-1-6

Конова, Мариета (2017) „Аберации” на Мариета Конова и Диана Митева Бюлетин на СБХ, брой 1/2017, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 39 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin_1_2017.pdf

Конова, Мариета (2017) Международен скулптурен симпозиум – Велико Търново 2017 Бюлетин на СБХ, брой 5/2017, съставители: Стайков, А. и Ю. Портарова, изд. Инфо СБХ – ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404, с. 18-20 https://www.sbhart.com/data/kfm/bulletin_2014-2015-2016-2017/Bulletin%20_5_2017.pdf

Конова, Мариета (2017) Портретното творчество на художника Десислава Минчева в търсене на идентичността Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 2018. формат: CD, Трета Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – в търсене на идентичността”, Велико Търново, 1 – 2 декември 2016 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, с. 236-249, ISBN 978-619-208-141-6

Конова, Мариета (2017) Иван Узунов – живописни портрети Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, ФНПП, брой 8/2017 г., с. 52-58 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2017) Участие в международен арт симпозиум „Родина на кръстопът”, Стар Бешенов, Румъния, 2017. Участват творбите: „Портрет на Иван Василчин“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Портрет на Н. Джановска“ (маслени бои, платно, 60/80 см); „Пейзаж от Стар Бешенов“ (маслени бои, платно, 81/100 см). Финансираща организация: фондация „Родина на кръстопът“ и Български културен център в гр. Тимишоара Български културен форум "Родина на кръстопът", Стар Бешенов, Румъния, 2017. куратор: Иван Василчин

Конова, Мариета (2017) Слово и образ в живописните творби на художника Стефан Алтъков издател: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново. формат: CD, Четвърта Международна научна конференция От сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще”, Велико Търново, 24 – 25 ноември 2017 г., ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство (под печат) http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2140&zid=9

Конова, Мариета (2016) Художникът Николай Русчуклиев – психологическо въздействие и философски послания в живописта Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 5/2016 г., с. 28-43 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2016) Портретът днес или кризата като начин да бъдеш различен – съвременни проблеми на портрета в творчеството на художниците Андрей Даниел, Греди Асса и Стефан Алтъков Umetnost i kultura danas: kriza u umetnosti – umetnost u krizi. Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, ZBORNIK RADOVA SA NAUČNOG SKUPA (Niš, 9 – 10. oktobar 2015), Niš, 2016, 284 str. (с.223-243) ISBN 978-86-85239-41-0 http://www.artf.ni.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Zbornik-radova-BARTF-2015-elektronsko-izdanje.pdf

Конова, Мариета (2016) Участие в Национална изложба Арт Розалиада Велико Търново - 2016 с творби: „Композиция“, техника колаж, хартия, 70/50 см и "Пейзаж", техника колаж, хартия, 50/70 см Изложбани зали "Рафаел Михайлов", Велико Търново, 2016

Конова, Мариета (2016) Изложба „Само за фенове” галерия Аросита, гр. София, 2016

Конова, Мариета (2016) Участие в международен пленер „Разложко хоро” 16 – 22 август 2016 г. Община Разлог

Конова, Мариета (2015) Участие в 22. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2015 створба „Тополи край реката“ Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2015

Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на XX и началото на XXI век. ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства", дата на защита: 26.06.2015 г., диплома № ВТ-15 4-0041 издадена на 13.07.2015 г.

Конова, Мариета (2015) Модел–художник–зрител в сложната взаимовръзка на възприемане, субективно отражение и съпреживяване В: Сборник от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Велико Търново, ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по Изобразително изкуство, 28 ноември 2014 г., Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, с. 314-326, ISBN 978-619-208-039-6

Конова, Мариета (2015) Колоритът и контурът в портретното творчество на съвременни български художници Електронно списание за наука, култура и образование на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,ФНПП, брой 3/2015, с. 118-142 (http://fnpp.uni-sofia.bg/?page_id=204) http://fnpp.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2019/02/FNPP_EPUB_2015_broi3.pdf ISSN 2367-6396

Конова, Мариета (2014) Цвят, контур и ритъм в композицията издател: Национална художествена академия (НХА), София, формат: CD, 2014, Научна конференция „Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн”, 12 – 13 декември 2014 г., ISBN 978-954-2988-19-9

Конова, Мариета (2013) Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2013 с творба „Тишината на моята музика“, техника – колаж, 70/50 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2013

Конова, Мариета (2012) Изложба „Теория на случайността” – част от проект 8X3 Изложбени зали ”Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново, 2012

Конова, Мариета (2011) Участие в Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата Габрово 2011 с творба „Портрет на Стефан Петков“, м.б., платно, 100/70 см Музей Дом на хумора и сатирата, Габрово, 2011

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/