Публикации на Десислава Янкова Попова


Попова, Десислава (2015) Българската мома и невеста в белетристиката на Любен Каравелов (обзор на остарелите думи) Научният Еверест или мечта реалност. София, 2015, с. 24 – 29. ISBN 978-619-160-477-7

Попова, Десислава (2014) Eтнолингвистични етюди в белетристиката на Любен Каравелов Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Международна конференция, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност Балканистика. СУ „Св. Климент Охридски” (30 - 31 май 2014 г.). София, 2015, с. 256 – 265. ISBN 978-954-07-3955-7 (електронен носител)

Попова, Десислава (2014) Историзмите – маркери на времето (върху материал от повестите на Любен Каравелов „Маминото детенце”, „Извънреден родолюбец”, „Прогресист”, „Богатият сиромах” и „Хаджи Ничо”) Славянские етносы, языки и културы в современном мире. Уфа, 2014, с. 317 – 323.

Попова, Десислава (2014) Любен Каравелов – градител на новата постмодерна култура Филологически сборник VI. В. Търново – Твер. В.Т., 2014, с. 190 – 196. (електронен носител)

Попова, Десислава (2013) Съвременен прочит на повестта „Българи от старо време” на Любен Каравелов. Балкански калейдоскоп 2. Варна, 2013, с. 5 – 22. ISBN 978-954-579-984-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/