Публикации на гл.ас. д-р Росица Димитрова Динева-Карабаджакова


Динева-Карабаджакова, Росица (2018) Юридическият терминологичен неологизъм "джендър" в Истанбулската конвенция De jure, 2018, № 1, с. 56-68, ISSN 1314-2593, COBISS.BG-ID 1282752228.

Динева-Карабаджакова, Росица (2018) По някои въпроси на юридическата глотогенеза Сборник доклади от международна кръгла маса. 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Велико. Търново: Фабер, 2018, с. 223-239, ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628.

Динева-Карабаджакова, Росица (2016) Правна норма и езикова норма. De jure, 2016, № 2, с. 175-186, ISSN 1314-2593, COBISS.BG-ID 1282752228.

Динева-Карабаджакова, Росица (2003) Съвременна българска енциклопедия А-Я. По идея и с ред. на Иван Габеров. Велико Търново: Габеров, 2003, 1434 с., ISBN 954-9607-81-X, COBISS.BG-ID 1041876964. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/