Публикации на доц. д-р Росен Стоянчев Миланов


Миланов, Росен (2019) „Митология“ и „религия“ в латинската християнска литература на IV – V в. „Митология“ и „религия“ в латинската християнска литература на IV – V в. – Проглас, 28(1), 2019, с. 59 – 65. Print ISSN 0861-7902

Миланов, Росен (2018) „Думи“ и „слово“ в латинската християнска литература на IV – V в. „Думи“ и „слово“ в латинската християнска литература на IV – V в. – Проглас, 2018, 27(2), с. 170 – 178. Print ISSN 0861-7902

Миланов, Росен (2018) "Родини" и "родина" в латинската християнска литература на IV – V в. „Родини“ и „родина“ в латинската християнска литература на IV – V в. – Проглас, 27(1), 2018, с. 7 – 15. Print ISSN 0861-7902

Миланов, Росен (2018) Чужди заемки в Новия завет на "Vulgata" София: Лествица, 2018, 152 с. ISBN 978-619-90919-2-0

Миланов, Росен (2017) Литература и богословие в „Commonitorium“ на св. Винценций Лерински Литература и богословие в „Commonitorium“ на св. Винценций Лерински – Societas classica – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 13–14 ноември 2015 г.). Ред. И. Дончева, П. Лунгарова, В. Владов, И. Мандова. Велико Търново, 2017, с. 76 – 91, ISBN 978-619-208-128-7

Миланов, Росен (2017) Светът на чудесата в „Животът на отците“ от св. Григорий Туронски Светът на чудесата в „Животът на отците“ от св. Григорий Туронски – Studia philologica Universitatis Velikotarnovensis, 2017, 36(1), с. 257 – 266. Print ISSN 2534‐918X

Миланов, Росен (2017) Св. Киприан Картагенски. "Единството на Църквата" Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Миланов, Росен (2017) Св. Григорий Туронски. "Животът на отците" (превод от латински: Росен Миланов) София: издателство "Лествица"

Миланов, Росен (2017) Латински език - учебник за медицински специалности Пловдив: издателство "Студио 18"

Миланов, Росен (2016) "ЕГЕРИЯ. ИЗ „ПЪТЕПИС“" (двуезично издание с коментар) Сп. Алманах, 4 (2016), с. 77–86 – ISSN 2367-802Х [Електронен ресурс]

Миланов, Росен (2016) Литературният образ на св. Никита Ремезиански (според Поема XVII на св. Павлин Нолански) Литературният образ на св. Никита Ремезиански (според Поема XVII на св. Павлин Нолански) – Societas classica VIII – доклади от Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока“ (Велико Търново, 25 – 26 април 2014 г.). Ред. И. Дончева, П. Лунгарова, П. Цончева, В. Кънева, Д. Ангелов. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 153 – 167, ISBN 978-619-208-060-0

Миланов, Росен (2016) Църква и общество в България днес Велико Търново: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 176 с. ISBN ISBN 978-619-208-074-7

Миланов, Росен (2015) Проблемно-тематични акценти в българската православна преса до 9.IX.1944 г. Проблемно-тематични акценти в българската православна преса до 9.IX.1944 г. – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по журналистика и масова комуникация. 2015, 21, с. 69 – 97. Print ISSN 1311-4883

Миланов, Росен (2015) "ИЗ КНИГА ЗА ЦЕЗАРИТЕ ОТ СЪКРАТЕНА ИСТОРИЯ НА АВРЕЛИЙ ВИКТОР ОТ ОКТАВИАН АВГУСТ, Т.Е. ОТ КРАЯ НА ТИТ ЛИВИЙ, ДО ДЕСЕТОТО КОНСУЛСТВО НА АВГУСТА КОНСТАНЦИЙ И ТРЕТОТО КОНСУЛСТВО НА ЦЕЗАРЯ ЮЛИАН" "От толерантност към признание". Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.). София, 2015, с. 156–173 – ISBN 978-954-07-3963-2

Миланов, Росен (2015) "FIEDROWICZ, MICHAEL, GERHARD KRIEGER, WINFRIED WEBER (HRSG.). KONSTANTIN DER GROSSE. DER KAISER UND DIE CHRISTEN – DIE CHRISTEN UND DER KAISER. 3. AUFLAGE. TRIER, 2007, 301 S." "От толерантност към признание". Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.), София, 2015, с. 185–191 – ISBN 978-954-07-3963-2.

Миланов, Росен (2015) "БЛ. АВРЕЛИЙ АВГУСТИН. ДВЕ СЛОВА ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО" (двуезично издание с коментар) Сп. Алманах, 2 (2015), с. 65–75 – ISSN 2367-802Х [Електронен ресурс]

Миланов, Росен (2015) "МЕДИОЛАНСКИ ЕДИКТ НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН (SECUNDUM LACTANTIUM. DE MORTIBUS PERSECUTORUM, CAP. XLVIII)" "От толерантност към признание". Сборник текстове по случай 1700-годишнината от Медиоланския едикт (313 г.), София, 2015, с. 127–131 – ISBN 978-954-07-3963-2

Миланов, Росен (2014) "ПОСЛАНИЕТО НА ЦЪРКВАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ" Сб. "Християнство и философия". Том II. София, 2014, с. 63–74

Миланов, Росен (2013) "Християнската любов към Бога според "Слово за Божествената и свята любов" на бл. Теодорит Кирски" - "Christian Love to God According to “Sermon on the Divine and Holy Love” by Theodore of Cyrus" В: Сп. Богословска мисъл, 1, 2013, с. 129 – 138 – ISSN 1310-7909

Миланов, Росен (2012) ПРАВОСЛАВНИТЕ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ И ДУХОВНАТА ПРОСВЕТА НА МЛАДИТЕ ХОРА – ПОЗИЦИИ И ДИСКУСИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЦЪРКОВЕН ПЕЧАТ Сб. Развитие на практическото и нравственото богословие в България. София, 2012, с. 310–318 – ISBN 978-954-07-3303-6

Миланов, Росен (2012) Благодат и свобода на волята в „Praedestinatus“ Благодат и свобода на волята в „Praedestinatus“. – Философия, 2012, 21(1), с. 79–89. Print ISSN 0861-6302

Миланов, Росен (2011) Благодат и свобода на волята у св. Фавст Реиски Благодат и свобода на волята у св. Фавст Реиски. – Философия, 2011, 20(3), с. 37–45. Print ISSN 0861-6302

Миланов, Росен (2011) Благодат и свобода на волята в „Събеседване ХІІІ“ на св. Йоан Касиан Благодат и свобода на волята в „Събеседване ХІІІ“ на св. Йоан Касиан. – Философски алтернативи, 2011, 20(5), с. 92–104. Print ISSN 0861-7899

Миланов, Росен (2011) „ПОЛУПЕЛАГИАНСТВО” В ПРАВОСЛАВНО ДОГМАТИЧЕСКО ОСВЕТЛЕНИЕ „SEMIPELAGIANISM” IN AN ORTHODOX DOGMATICAL PERSPECTIVE Сп. Богословска мисъл, 1–2,2011, с. 7–19 – ISSN 1310-7909

Миланов, Росен (2010) "Отношението на св. Евхерий Лугдунски († ок. 450) към „светската философия“" В: Сп. Богословска мисъл, 1 – 4, 2010, с. 91 – 98 – ISSN 1310-7909

Миланов, Росен (2006) Един богословски поглед върху личността на исихаста св. Киприан, митрополит Киевски, Московски и на цяла Русия Един богословски поглед върху личността на исихаста св. Киприан, митрополит Киевски, Московски и на цяла Русия. Сб. Киприанови четения. 600 години от успението на св. Киприан, митрополит Московски. Доклади от Международната научна конференция „Киприанови четения“ (Велико Търново, София – 15 – 16.09.2006) и Научно-богословската конференция „Св. Киприан Търновски“ – митрополит Московски (Москва – 30.09.2006). Ред. Н. Дончева-Панайотова, И. Харалампиев, П. Павлов, Р. Данкова, М. Пушкарова. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 343 – 351. ISBN 978-954-524-641-8

Миланов, Росен (2006) "Св. Павлин Ноленски. Аскетически писма" (превод от латински с въведителна студия "Аскетическите възгледи на св. Павлин Ноленски според неговите писма": Росен Миланов) Руенски манастир, 2006

Миланов, Росен (2006) "Преп. Паисий Величковски (1722 – 1794) – живот и дело" В: Сп. Духовна култура, 5 – 12, 2006, с. 63 – 85 – ISSN 0324-1173

Миланов, Росен (2005) "Преп. Винценций Лерински. Из „Коммониторий“ I" (превод от латински: Росен Миланов) В: Сп. Духовна култура, 8, 2005, с. 1 – 6 – ISSN 0324-1173

Миланов, Росен (2005) "Св. Павлин Ноленски. Писмо 8" (превод от латински: Росен Миланов) В: Сп. Духовна култура, 5, 2005, с. 3 – 7 – ISSN 0324-1173

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/