Публикации на д-р Данчо Николов Пандулчев


Пандулчев, Данчо (2018) Гимнастическите упражнения и паневритмията на Учителя Петър Дънов: модели на движение според функционалния тренировъчен подход Четвърта национална научна конференция "Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България"

Пандулчев, Данчо (2018) Paneurhythmy as a method of physical education in university sports classes Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18 Supplement issue 5, Art 314, pp. 2092 - 2096, 2018 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES

Пандулчев, Данчо (2017) ГИМНАСТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПАНЕВРИТМИЯТА НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ КАТО ФОРМИ НА ФУНКЦИОНАЛНА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ Трета национална научна конференция „Петър Дънов, Учителя в културното пространство на България“. Сборник доклади, Издателство Арт Трейсър, Варна, 2017, 115-123 стр.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/