Публикации на проф. дн Милко Димитров Петров


Петров, Милко (2016) Бежанците. Медиен образ и културни проекции. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794 Публикувано на 01.04.2016.

Петров, Милко (2015) Топосът и неговата роля в медийната рецепция Медиите на 21. век: онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 20 декември 2015. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2015) Нов глас на медийния площад. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 17.09.2015. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2015) Страхът като медийно оръжие. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 17.05.2015. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2015) „Минута е много”. Образование чрез развлечение. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794 Публикувано на 16.02.2015.

Петров, Милко (2014) Медийни войни, изпълнени с нови идеи Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. Публикувано 07.12.2014. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2014) Новият образ на вестника - огледало или прозорец? От век на век, от слово към слово. Сборник в чест на проф. дин Филип Панайотов. С.,Университетско издателство на СУ"Кл.Охридски", 2014 г. 249-257с. ISBN 978-954-07-3775-1

Петров, Милко (2012) Медиите в Европа. В съавторство с Мария Попова, Мария Вазински Велико Търново, Фабер, 2012. 374 с. ISBN 978-954-400-704-1

Петров, Милко (2012) С възрожденски патос Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 31.01.2012. http://www.newmedia21.eu. ISSN 1314-3794

Петров, Милко (2012) Дигиталните медии. Речник на основните понятия. В съавт. с М. Пешева, М. Попова и др. Велико Търново, Фабер, 2012. ISBN 978-954-400-813-0 Достъпно на адрес: http//www.newmedia21.eu/content/2011/11/MediaWords.pdf

Петров, Милко (2011) Радиосредата: 2001 – 2010: Програми, аудитория, реклама, цифровизация. (В съавт. с М. Пешева, Л. Райчева и др.). Велико Търново: Фабер, 2011, 410 с. ISBN 978-954-400-507-8

Петров, Милко (2011) Телевизионната среда: 2001 – 2010: Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация. В съавт. с М. Пешева, Л. Райчева и др. Велико Търново: Фабер, 2011, 420 с. ISBN 978-954-400-584-9

Петров, Милко (2010) Думите на медийния преход. В съавт. с М. Пешева, М. Попова, Хр. Кафтанджиев и др. Велико Търново, Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-325-8

Петров, Милко (2010) Новите предизвикателства пред журналистиката на САЩ (1998 – 2008) Медии и обществени комуникации. Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама. Бр. 4, 2010. ISSN 1313-9908

Петров, Милко (2010) Америка - социалният тропик. Социум и медии на САЩ от Пулицър до Мърдок. София: Сиела, 2010. 532 с., ISBN 978-954-28-0806-0

Петров, Милко (2005) Персоналният имидж. Изграждане, контрол, рецепция С., ФЖМК и Атлантис – медиа. 2005. 302 с. ISBN 9548194694

Петров, Милко (1998) Америка - врява и разум. Журналистиката на САЩ в контекста на социалния живот (1883 - 1987) Университетско издателство на СУ "Св. Климент Охридски", 1998. 448 с. 954-07-1272-6

Петров, Милко (1998) Публицистиката - история, теория, жанрове София, 1998.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/