Публикации на проф. дин Иван Илиев Стоянов


Стоянов, Иван (2017) Феноменът „млади - стари“, неговата поява през Възраждането и разцеплението на българската емиграция. Интердисциплинарни изследвания : Юбил. сб., посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2017, с. 274-292.

Стоянов, Иван (2016) Българското национално знаме : Нови изследвания за появата на българския трикольор. Форум (Балчик), № 1, с. 21-31.

Стоянов, Иван (2016) "Млади" и "стари" за дуализъм с Османската империя през Възраждането. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" - 142 с. ISBN 978-619-208-059-4

Стоянов, Иван (2015) Българското национално знаме : Нови изследвания за появата на българския трикольор. Път, 02.06.2015, с. 18-43. http://gutenberg-bg.com/ludogorie.org/wp-content/uploads/2015/06/PAT-22-web.pdf

Стоянов, Иван (2015) Левски в детските очи [София] : Unicart - 16 с. : с цв. ил., портр. ISBN 978-954-2953-50-0

Стоянов, Иван (2014) Революционният терор - „най-чистият“ път към провал на Вътрешната революционна организация. Българско Възраждане - идеи, личности, събития, Т. 14, с. 14-49.

Стоянов, Иван (2014) Феноменът "млади-стари", неговата поява през Възраждането и разцеплението на българската емиграция. Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980, Т. 14, с. 26-46.

Стоянов, Иван (2014) Каравелов и Левски : Истинският прочит. София : Златен змей - 272 с. : с портр., ил., факс. ISBN 978-954-776-029-5

Стоянов, Иван (2014) Любен Каравелов - модерният политик и дипломат на нова България. Българско Възраждане - идеи, личности, събития. - ISSN 1313-938X, Т. 15, с. 18-22.

Стоянов, Иван (2014) Уникален каталог на Регионален исторически музей - Ловеч Колекция "Националноосвободително движение в Българско" : каталог / състав. Теодор Тончев. - Ловеч, 2014. // Българско Възраждане - идеи, личности, събития. - ISSN 1313-938X, Т. 15, с. 227-229.

Стоянов, Иван (2014) Московският славянски комитет и Българското опълчение. В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" - 127 с. ISBN 978-954-524-986-0

Стоянов, Иван (2014) Документални свидетелства от руските архиви за дейността на първия директор на Народната библиотека по нейното окомплектоване с необходимия книжен фонд. Дриновський збірник, Т. 7. - Харкiв - София, с. 345-349.

Стоянов, Иван (2013) Много ти се иска, бае Василе! Размисли на един поборник - демократ в нова България в навечерието на 18 февруари. [Сто и четиридесет] 140 години безсмъртие : Юбилейно издание на РИМ – Ловеч, 19 февр., с. 2.

Стоянов, Иван (2013) Документални свидетелства от руските архиви за дейността на първия директор на Народната библиотека по нейното окомплектоване с необходимия книжен фонд. Ние в науката и науката в нас : В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. - В. Търново : Фабер, с. 275-281.

Стоянов, Иван (2013) Една българо-френска инициатива от 1868 – 1869 г. в защита на българската кауза. България: метрополия и диаспора. Сб. по случай 65-год. на д.и.н. Николай Червенков. – Кишинев : S.Ş.B., с. 200-222. ISBN 978-9975-9577-2-4

Стоянов, Иван (2013) Иван Аксаков и Московското славянско общество за подписаните договори в Сан Стефано и Берлин. Дриновський збірник. Т. 6. - Харьков : Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, с. 149-157.

Стоянов, Иван (2013) Първият биограф на Апостола. В. Търново : Астарта, 101 с., ISBN 978-954-350-164-9

Стоянов, Иван (2013) Левски между романтиката и революцията. Монитор, 18 февр., с. 13.

Стоянов, Иван (2013) Екзарх Антим І и утвърждаването на парламентаризма в България. Видинска природоматематическа гимназия „Екзарх Антим І“ – Видин, с. 49-51. ISBN 978-954-8011-30-3

Стоянов, Иван (2012) Васил Левский : Апостол болгарской свободы София : Изд. дом Златен змей - 144 с. : с ил., портр., факс. ISBN 978-954-776-022-6

Стоянов, Иван (2012) История и цивилизация : Задължителна подготовка за 11 клас. София : Просвета, (София : Дедракс). - 312 с. : с ил., к., факс. ISBN 978-954-01-2691-3

Стоянов, Иван (2012) Как се влиза в историята? Култура, № 13, 6 апр., с. 6. . - ISSN 0861-1408.

Стоянов, Иван (2012) Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий – 232 с. ISBN 978-954-524-850-4

Стоянов, Иван (2012) Още веднъж за убийството на Стоян Пенев. Алманах за историята на Русе, Т. 12, с. 42-50. ISSN 1312-0980.

Стоянов, Иван (2012) Российские проекты болгарской государственности накануне Константинопольской конференции. Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени. Ч. 1. – Славянск на Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, с. 138-141. ISBN 978-5-91980-025-5

Стоянов, Иван (2012) Средствата за революцията според документите на БРЦК. Историята, истината, историкът : Материали от науч. конф. "Движение на идеите и изследванията върху Българското възраждане и история на културата", организирана на 2 ноември 2011 г. от Историческия и Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" : Юбил. изд. по случай 80-год. на проф. Николай Генчев – София, с. 213-220. ISBN 978-954-07-3438-5

Стоянов, Иван (2010) Любен Каравелов и процесът срещу Васил Левски и революционната организация. SINE IRA ET STUDIO. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. – София, 2010.

Стоянов, Иван (2010) История на Българското възраждане. В. Търново : ИВИС, 2010. - 278 с.

Стоянов, Иван (2008) Любен Каравелов : Нови щрихи към живота и дейността му. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. - 130 с.

Стоянов, Иван (2006) Българите пред Европа през 1868-1869 г., представени от френския евреин Арман Леви. Studia in Honorem Professoris Virginae Paskaleva. – София, 2006.

Стоянов, Иван (2004) Вестник “Народност” за Прошението на “старите” до Парижката конференция. Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. – София, 2004.

Стоянов, Иван (1999) История на българското възраждане. В. Търново : Св. Евтимий патриарх Търновски, 1999. - 288 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/