Публикации на гл.ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле


Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2018) 70 години Великотърновски художници 1948 - 2018 / Мариета Конова, Николина Джановска, Анастасия Тонкова, Цветелина Максимова - Каталог, "Фабер", Велико Търново, с. 227-237, ISBN 978-619-00-0796-8, COBISS.BG-ID 1287602148

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Използването на креативно-игрови метод „Контури на тялото” като нетрадиционна форма в обучението по изобразително изкуство Международна научна конференция „Изкуство и образование- традиции и съвременност” Том II, Пловдив 23-24.10. 2014, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, 2015, ISBN 978-954-2963-13-4

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2014) Четири димящи дула. Защита, нападение и завоевание в територията на арттерапията Международна научна конференция „От сетивното към визуалното- изследователски аспекти”, Велико Търново 28.11. 2014, Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, ISBN 978-619-208-039-6

Тонкова-Шрьотле, Анастасия (2013) Дърво с корен и корона. Размисли за творбата в работния процес с метода на Позитивната психотерапия Сборник „20 години Позитивна Психотерапия в България. Наука, Обучение, Практика”, Издателство Славена, Варна, 2013, ISBN 978-954-579-978-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/