Публикации на преп. Димитър Сергеев Димитров


Димитров, Димитър (2012) Стихийните природни бедствия и държавата Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства" - Икономика и туризъм. Издателство ПУ "Паисий Хилендарски", филиал Смолян, том ІІІ.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/