Публикации на доц. д-р Владимир Иванов Донев


Донев, Владимир (2019) По следите на уловеното време Литературен вестник, Бр. 27, 17-23.07.2019, с. 3; http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1650.pdf

Донев, Владимир (2019) ЕЛИН ПЕЛИН В БЪЛГАРСКОТО КИНО Електронно списание LiterNet, 07.01.2019, № 1 (230); ;ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2019) СКРЪБ ЗА БОТЕВ. Eдна неочаквана интерпретация на Ботевата саможертва във филма "Свобода или смърт" на Никола Корабов (1968) Ботев и българската литературa. Нови изследвания. Съст. и ред. Антония Велкова-Гайдаржиева, Виолета Русева. Варна: LiterNet, 2018-2019; https://liternet.bg/publish10/vdonev/botev.htm; ISBN 978-954-304-430-6

Донев, Владимир (2019) За жанровите особености на баладата "Удавници" от Асен Разцветников Асен Разцветников. 120 години от рождението на поета. Нови изследвания. ДАР – РХ, Велико Търново, 2019, с. 100-106

Донев, Владимир (2018) ЕРОТИКАТА В СТИХОСБИРКАТА "ПЕПЕЛ ОТ ПЕПЕРУДИ" НА БОРИСЛАВ КОСТОВ Електронно списание LiterNet, 23.01.2018, № 1 (218); https://liternet.bg/publish10/vdonev/borislav-kostov.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2018) ОБРАЗЪТ НА ПОЕТА ВЪВ ФИЛМА "ДЕЛО 205/1913 П. К. ЯВОРОВ" (1983) Електронно списание LiterNet, 21.06.2018, № 6 (223) https://liternet.bg/publish10/vdonev/yavorov.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2018) Увод към книгата "Забравени и незабравими" – Радка Пенчева. Забравени и незабравими. Астарта, 2018, с. 7-8; ISBN 978-954-350-267-7

Донев, Владимир (2018) ПРЕГЛЕД на книгите, включени в конкурса АПРИЛОВСКИ НАГРАДИ 100 Вести, бр. 257, 6. ноември 2018, с. 5; https://bit.ly/2F9UBEn

Донев, Владимир (2018) Думи за живия Ботев (предговор). – В: Костов, Борислав, Ст. Цветкова. Вол за вола. Пищов за Ботев. София, 2018, с. 5-7

Донев, Владимир (2018) Романът пред загадката на Сфинкса. Литературен вестник, Бр. 21, 30. 05. – 5. 06 2018, с. 4; ISSN: 1310-9561

Донев, Владимир (2017) За литературнокритическия портрет и автопортрет Език и литература, 2017, 3-4, с. 239-245; ISSN 0324-1270; http://www.ezik-i-literatura.eu/2017/3-4/19-Vl.Donev.pdf;

Донев, Владимир (2017) ТРИ ФРАГМЕНТА ЗА ЕКРАНИЗАЦИЯТА НА ЕМИЛИЯН-СТАНЕВИТЕ ТВОРБИ ("Иван Кондарев", "Търновската царица", "Язовецът") В: Емилиян Станев – традиция и модерност. 110 десет години от рождението на писателя. ДАР-РХ, В. Търново, 2018; Електронно списание LiterNet, 22.10.2017, № 10 (215), https://liternet.bg/publish10/vdonev/ekranizacii-emilian-stanev.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) Стихосбирката като книга, вещ и електронна публикация Електронно списание LiterNet, 16.01.2017, № 1 (206), http://liternet.bg/publish10/vdonev/elena-hristova.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) Волнодумецът Йордан Хаджиев Литературен вестник, Бр. 2, 18-24.01. 2017, с. 6, ISSN: 1310-9561.; Електронно списание LiterNet, 03.10.2012, № 10 (155), http://liternet.bg/publish10/vdonev/jordan-hadzhiev.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) Генеалогия на Далчевия художествен светоглед Електронно списание LiterNet, 13.02.2017, № 2 (207); http://liternet.bg/publish10/vdonev/dora-koleva-dalchev.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) ХАРАКТЕРОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СМЯХ Електронно списание LiterNet, 20.12.2017, № 12 (217); https://liternet.bg/publish10/vdonev/radoslav-radev.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) Другата страна на разказа. За прозата на Здравка Евтимова. Проглас, кн. 1, 2017 (год. ХХVI), ISSN 2367-8585;

Донев, Владимир (2017) Стихосбирката и видеокнигата Електронно списание LiterNet, 20.08.2017, № 8 (213); http://liternet.bg/publish10/vdonev/elena-hristova-video.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2017) За литературнокритическия портрет и автопортрет. Рецензия за книгата на Антония Велкова-Гайдаржиева "Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов", УИ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, 2017 – Лит. вестник, Бр. 28, 13-19. 09. 2017, с. 4; ISSN: 1310-9561

Донев, Владимир (2017) Литературните мостове на Балканите. /Рецензия за книгата на Евдокия Борисова "Литературите ни. Романът на Изтока със Запада в балканските литератури"/ - Лит. вестник, Бр 39, 29.11-5. 12.2017, с. 4-5; ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1284304100; http://url.itbg.eu/399784;

Донев, Владимир (2016) Яворов и другите Литературен вестник, Бр. 23, 08.-14.06.2016, с. 4. Електронно списание LiterNet, 26.07.2016, № 7 (200) - http://liternet.bg/publish10/vdonev/yavorov-dimityr-mihailov.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2016) Високо място в критическата литература за Вазов Електронно списание LiterNet, 26.07.2016, № 7 (200) - http://liternet.bg/publish10/vdonev/vazov-dimityr-mihailov.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2016) Очите на словото Електронно списание LiterNet, 11.11.2016, № 11 (203) - http://liternet.bg/publish10/vdonev/margreta-grigorova.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2016) Руският роман на XIX век – история, типология, херменевтика Електронно списание LiterNet, 11.12.2016, № 12 (205), http://liternet.bg/publish10/vdonev/hristo-manolakev-ruski-roman.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2016) Преглед на книгите, включени в конкурса Априловски наглради 2016 100 Вести, бр. 258, Година XXV, 15 ноември 2016, с. 4

Донев, Владимир (2016) Становище за представените ръкописи на стихосбирки за конкурса „Априловски наглади“ 2016 100 Вести, бр. 270, Година XXV, 29 ноември 2016, с. 4

Донев, Владимир (2016) Епическият подход в романа „Бежанци“ на Весела Ляхова Език и литература, бр. 3-4, 2016, с. 89-102; ISSN 0324-1270;

Донев, Владимир (2015) Смирени стихове /Предговор/ Кина Иванова: Разлиствам душата си. София: ИК „Виделина“, 2015, с. 5-6, ISBN 978-954-8925-90-7

Донев, Владимир (2015) Преглед на книгите, включени в конкурса Априловски наглради 2015 100 Вести, бр. 265, Година XXIV, 17 ноември 2015, с. 4

Донев, Владимир (2014) Достоевски и Солженицин: „Един ден на Иван Денисович“ в светлината на „Записки от Мъртвия дом“ Достоевски: мисъл и образ. Алманах на Българско общество „Достоевски“, Т. I, Издателство „Изток-Запад“, София, 2014, с. 180-197, ISSN 2367-5667; COBISS.BG-ID 1264783588

Донев, Владимир (2014) Апокалипсис сега. Гротеската в прозата на Любимир Канов Литературен вестник, бр. 39, год. 23, 3-9.12.2014, с. 6-7; ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1265306852

Донев, Владимир (2014) Критически преглед на книгите, включени в конкурса „Априловски награди – 2014 г. Литературен глас, бр. 177, Година XXI, декември 2014 – януари 2015, с. 6-7.

Донев, Владимир (2014) „Аз също се оказах чужд“: Дмитрий Лихачов и Лагерът Филoлогически сборник VI. Велико Търново – Твер. 2014, с. 123-128. ISBN 978-954-524-968-6; COBISS.BG-ID 1274171364

Донев, Владимир (2014) Лагерната мемоаристика на Густав Херлинг-Груджински Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. 2014, с. 398-404, ISBN 978-954-524-944-0; COBISS.BG-ID 1267898596

Донев, Владимир (2014) Айрини Зохраб. Международното общество „Достоевски“ – история и надежди./Превод от английски/ Достоевски: мисъл и образ. Алманах на Българско общество „Достоевски“, Т. I, Издателство „Изток-Запад“, София, 2014, с. 12-21, ISSN 2367-5667; COBISS.BG-ID 1264783588

Донев, Владимир (2014) Свидните плодове на поезията /Предговор/ Харалампи Ламбев: България ни гледа. Велико Търново: Издателство „Фабер“, 2014, с. 3-4; ISBN 978-619-00-0109-6

Донев, Владимир (2014) Ценен принос в изследването на книгата „Лествица“ от св. Йоан Синайски Проглас, год. XXIII, кн. 2, 2014, с. 110-115, ISSN 0861-7902;

Донев, Владимир (2014) Микроскоп с усъвършенствани лещи Култура, Бр. 24 (2773), 27 юни 2014, с. 7; http://www.kultura.bg/bg/article/view/22365; ISSN: 0861-1408; COBISS.BG-ID 1261475300

Донев, Владимир (2014) Достоевский и Солженицын: „Один день Ивана Денисовича“ в свете „Записок из Мертвого дома“ https://www.academia.edu/5841237/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_

Донев, Владимир (2013) Световен симпозиум за творчеството на Достоевски. Хроника Проглас. Год. XXII, кн. 2, с. 227 – 230, ISSN 0861-7902;

Донев, Владимир (2013) Екзистенциалистката версия на лагерния опит в мемоарите „Друг свят“ на Густав Херлинг-Груджински Литературен вестник, бр. 14, 10-16. 04. 2013, с. 4-5; ISSN 1310-9561,COBISS.BG-ID 1250135012; http://www.svobodata.com/page.php?pid=10474&rid

Донев, Владимир (2013) Александър Солженицин и оценката за неговото творчество в „Задочните репортажи“ на Георги Марков Сб. „1962“, Кралица „Маб“, София, 2013, с. 184-198, ISBN 978-954-533-126-8; Liternet - http://liternet.bg/publish10/vdonev/georgi-markov-solzhenicin.htm; № 573 в НРС

Донев, Владимир (2013) Лагерната мемоаристика на Примо Леви в светлината на Дантевата carmen horrendum Езиците на културата. Т. 2, Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, с. 407-419; ISBN 978-954-680-867-7; COBISS.BG-ID 1259860452

Донев, Владимир (2013) Аз също се оказах чужд. Дмитрий Лихачов и лагерът Филологически сборник VI. Велико Търново – Твер, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2014, ISBN ISBN 978-954-524-968-6; COBISS.BG-ID 1274171364; 12 Август 2013, http://www.svobodata.com/page.php?pid=12238&rid=35&archive=

Донев, Владимир (2013) Carmen horrendum. The narrative model of Solzhenitsyn labour camp literature in the light of Dostoyevsky’s House of dead „Достоевский и журнализм“ (Тезисы докладов). XV Симпозиум Международного общества Достоевского, Москва, 2013, с. 48-49, ISBN 978-5-85735-248-9

Донев, Владимир (2013) Археология чрез междутекстовостта В: Нобеловата награда за литературата – мост между културите, В. Търново, 2013, с. 374-377; 978-954-2968-48-1; Литернет Електронно списание LiterNet, 22.01.2012, № 1 (146); http://liternet.bg/publish10/vdonev/evdokia-borisova.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2013) Книга за странниците в българската литература Литературен глас, бр. 165, Год. ХХ, април 2013, с. 7; - Библиотека, 4’ 2013, с. 111-113, ISSN 0861-847X

Донев, Владимир (2013) За Молиер – смело, но убедително изследване LiterNet, 22.12.2013, № 12 (169) – http://liternet.bg/publish10/vdonev/molier-hristakiev.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2013) Дунав се влива в Черно море. Сборник в памет на писателя Атанас Липчев (Съст. Сава Василев и Ангел Дюлгеров) Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“ 2012-2013, бр. 12 („Л“), с. 658-660, ISSN 1311-0209

Донев, Владимир (2012) Малки постмодерни отечества. Към предисторията на българската постмодерна проза. Култура, бр. 17, 4 май 2012, с. 6.; http://www.kultura.bg/bg/article/view/19682; ISSN: 0861-1408; COBISS.BG-ID 1244723940

Донев, Владимир (2012) Книга за мисията на критическото слово Литературен вестник, бр. 29, 19-25. 09. 2012, с. 4, ISSN: 1310-9561, COBISS.BG-ID 1246274788; http://liternet.bg/publish10/vdonev/a-velkova-meshekov.htm; ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2012) Donev, Vladimir. Bulgarian labour camp literature. Genre and memory Remembrance in time. 2012 EDITURA UNIVERSITĂłII TRANSILVANIA DIN BRASOV, p. 43-51; ISBN 978-606-19-0134-0; http://tranzit.dir.bg/load.php?id=KTdBgKCFozoiB3TR1436461

Донев, Владимир (2012) Триединният образ на книгата (текст за 60-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат) Библиотеки, четене, комуникации, Т. II, Велико Търново, 2012, с. 58-62, ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID 1250816740

Донев, Владимир (2012) Архетипното начало в сборника „Родихме се змейове“ на Йордан Вълчев. Пространства на словото. Т. 1., Изд. цен. Боян Пенев, София, 2012, с. 586-597; ISBN 978-954-8712-77-4

Донев, Владимир (2012) Малкият Сибир. Лагерната мемоаристика на Стефан Бочев. Гласът от подземието. НРБ-литературата: история, понятия, подходи. Изд. „Кралица Маб“, София, 2012, с. 518-547, ISBN 978-954-533-121-3; ISBN 978-954-8773-10-2; COBISS.BG-ID 1253735908 Електронно списание LiterNet, 28.04.2012, № 4 (149), http://liternet.bg/publish10/vdonev/stefan-bochev.htm; ISBN1312-2282

Донев, Владимир (2012) Векът на Солженицин След пожара в Русия. Руската емигрантска литература и изкуство в европейски контекст. Научно и културно наследство на руската диаспора в България (1920-1940), Изд. „Ивис“, В. Търново, 2012, с. 247-259, ISBN 978-954-2968-33-7; COBISS.BG-ID 1249374948

Донев, Владимир (2011) Българският Барон Мюнхаузен Лабиринтите на психея. София, 2011, с. 198-214; ISBN ISBN 978-954-91585-4-0; COBISS.BG-ID 1277883876

Донев, Владимир (2011) Слизане в ада. Данте, лагерната проза и нашето време Култура, г. LV, бр. 40 (2658), 25.11.2011, с. 6 (21.01.2012); ISSN: 0861-1408; COBISS.BG-ID 1238305764

Донев, Владимир (2011) Александър Солженицин. Класика срещу канон В. Търново: Фабер, 2011, 132 с., ISBN: 978-954-400-523-8; COBISS.BG-ID 1237808356

Донев, Владимир (2011) Матриархат. Идеологически, архетипни и символни обработки на мотива в прозата на 60-те Проглас, год. ХХ, 2011, кн. 1, с. 80-104 ISSN 0861-7902;

Донев, Владимир (2011) Рецепцията на Хемингуей в българската литература от 40-50-те години на ХХ век – В: Филологически сборник. IV. Велико Търново - Твер, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 76-82; ISBN 978-954-524-767-5; COBISS.BG-ID 1270068452

Донев, Владимир (2010) Анималистичната проза на Емилиян Станев – В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 259-273, ISBN 978-954-524-724-8; COBISS.BG-ID 1234359524

Донев, Владимир (2010) Емилиян Станев. Примамливите блясъци в прочита София: Сиела, 2010, 320 с. ISBN 978-954-28-0663-9; COBISS.BG-ID 1235908068

Донев, Владимир (2010) Печатни пространства и бели полета Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561.- Год. 19, бр. 17 (12-18 май 2010), с. 4; COBISS.BG-ID 1233474276

Донев, Владимир (2009) Антифашистката проза. Две версии Соцреалистически канон/ алтернативен канон. София, 2009, с. 218-253. ISBN 978-954-657-857-0; COBISS.BG-ID 1264237284

Донев, Владимир (2008) Това, което сами направим, това е нашата съдба Литературен вестник, № 33, 29.10.-04.11.2008, с. 4; ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1181050596

Донев, Владимир (2008) Флоберовата пушка на Емилиян Станев Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев. София: Издателска къща "Лик", 2007, с. 124-146 ISBN 978-954-607-760-8; COBISS.BG-ID 1234179556; Също: Страница, 2008, кн. 2, с. 63-79; ISSN 1310-9081; COBISS.BG-ID 1180736228

Донев, Владимир (2008) Многоликият Емилиян Станев Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561 SG=В 6360.- XVII, 2 (23 - 29 jan. 2008), с. 5; COBISS.BG-ID 1222406884

Донев, Владимир (2008) Волфганг Кайзер. Отчужденият свят на гротеската Руската литература. Културни диалози. В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 251-261 ISBN 978-954-524-631-9; COBISS.BG-ID 1228272868

Донев, Владимир (2008) Неугасима памет Еврейски вести, № 22, 21 ноем. 2008, с. 5

Донев, Владимир (2006) Теория на гротеската в руското литературознание през 60-те години на XX век Филологический сборник. Твер - Велико Търново, 2006, с. 125-132; Също: Болгарская русистика, 2006, кн. 1-2, с. 101-117, ISSN: 0323-9160; COBISS.BG-ID 1176398820; № 79 в НРС

Донев, Владимир (2006) Критически подходи за гротеската в съвременното руско литературознание – В: Междукултурната комуникация и руските литературни модели. Межкультурная коммуникация и русские литературные модели. София: Форум "България – Русия", 2006, с. 146-159 ISBN-10: 954-9422-05-4 ISBN-13 978-954-9422-05-4; COBISS.BG-ID 1243224548

Донев, Владимир (2005) Трагикомичната разработка на колониалната тематика в романа на Ивлин Уо "Шепа прах" Българистични проучвания. Т. 10. В. Търново, 2005, с. 107-122; ISBN 954-775-488-2; COBISS.BG-ID 1044243172

Донев, Владимир (2005) Гледните точки на разказвача в повестта "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев Български език и литература, 2005, бр. 1, с. 50-63, ISSN: 0323-9519 Също: Електронно списание LiterNet, 27.06.2005, № 6 (67); (21.01.2012); ISBN 1312-2282

Донев, Владимир (2005) Теория на гротеската в концепциите на руските формалисти Неуморният търсач. Сборник научни статии, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. Ивайло Петров. Шумен, 2005, с. 21-27. Също: Електронно списание LiterNet, 12.03.2006, № 3 (76) (21.01.2012); ISBN 1312-2282

Донев, Владимир (2005) Интериори, екстериори на баналното в две стихосбирки [Божидар Богданов "Интериори", 2004; Мира Душкова "Мириси и гледки", 2004] Литературен вестник, бр. 25, 6-12.07.2005, ISSN: 1310-9561; COBISS.BG-ID 1215128548. Също: Електронно списание LiterNet, 16.07.2005, № 7 (68) (21.01.2012); ISBN 1312-2282

Донев, Владимир (2005) Компендиум на литературоведските идеи Критика : тримесечно списание за литературна история, теория, критика и културология ISSN: 0861-394X.- VI, 1-2 (2005), с. 54-58, COBISS.BG-ID 1175739364; Също: Електронно списание LiterNet, 20.03.2005, № 3 (64) (21.01.2012); ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2004) Гротесковият български сюжет. Върху романа на холанд. писател Ц. Нотебом "Песен за заблудата и истината", В. Търново, 2003 Литературен вестник : седмично издание ISSN: 1310-9561 SG=В 6360.- XIV, 25 (23 - 29 juni 2004), с. 4; COBISS.BG-ID 1211800292

Донев, Владимир (2003) Каравелов и "Българи от старо време" / Владимир Донев: с. 133-139 Бит и душевност на българите от старо време: с. 140-146 Каравеловата белетристика в оценките на литературната история / Захари Стоянов, Боян Пенев, Велчо Велчев, Стойко Божков, Дочо Леков, Николай Чернокожев: с. 147-153 Каравелов, Любен. Българи от старо време, София: ПАН, 2003, с. 133-139; ISBN 954-657-479-1; COBISS.BG-ID 1280725476

Донев, Владимир (2003) Класика срещу канон в романа "Ракова болница" на А. Солженицин Проблеми, имена, школи в руското литературознание през XX век. София, 2003, с. 169-174; ISBN ISBN 954-411-017-6 ; COBISS.BG-ID 1041820644

Донев, Владимир (2003) История на българската книга в оптиката на другостта Международна научна сесия Опознай себе си, като опознаеш света (8 ; Велико Търново ; 2002); Българистични проучвания - 9 : Актуални проблеми на българистиката и славистиката : Сб. докл. от VIII междунар. науч. сес., В. Търново, авг. 2002 / Състав. Николай Колев, Живка Колева ; Ред. кол. Димитър Кенанов и др; ISBN ISBN 954-775-281-2; COBISS.BG-ID 1042210276

Донев, Владимир (2003) Свое и чуждо време и пространство в романа "Ракова болница" на Александър Солженицин Iноземна фiлология. Украiский науковий збiрник. Лвiвь: Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, випуск 114, 2003, с. 162-168.

Донев, Владимир (2003) Любов и жертвоприношение в първата брачна нощ. Кратки наблюдения върху художествената обработка на мотива в българската литература Критика, 2003, № 3-4. Също: LiterNet, 2004, № 2, 27.02.2004 (27.02.2004);ISSN 1312-2282

Донев, Владимир (2003) Българистични проучвания - 9 : Актуални проблеми на българистиката и славистиката : Сб. докл. от VIII междунар. науч. сес., В. Търново, авг. 2002 В. Търново : Фабер, 2003; ISBN 954-775-281-2; COBISS.BG-ID 1042210276

Донев, Владимир (2002) Предизвикателствата в обучението по литература [в 7 и 8 клас] или за ролята на учителя като семиотик в условията на съвременното информационно общество Образование : двумесечно научно-методическо списание ISSN: 0861-475X.- HI, 5 (2002), с. 12-22; COBISS.BG-ID 1160326884

Донев, Владимир (2001) Скиталчества в познанието. Снежана Иванова "Праг зад вратата", 2001 Литературен форум, бр. 35, 30. 10. - 5. 11. 2001

Донев, Владимир (2000) История славяноболгарская. Съграждане на българското битие Хилендарски, Паисий. История славяноболгарская, София: ПАН, 2000, с. 103-115.

Донев, Владимир (2000) Каравеловото белетристично майсторство в повестта "Маминото детенце" Каравелов, Любен. Маминото детенце, София: ПАН, 2000, с. 91-96.

Донев, Владимир (2000) Разкази за деца : Кн.-тетр. / Емилиян Станев ; Състав. Владимир Донев и др. ; Худож. Петър Крусев; В. Търново : Слово, 2000; ISBN 954-439-669-1; COBISS.BG-ID 1036432868

Донев, Владимир (1999) Сказът и началото на възрожденската белетристика Българската мяра в литературата. Т. 2. Съст. проф. Енчо Мутафов. София: Български писател, 1999, с. 244-257; ISBN 954-443-372-4; COBISS.BG-ID 1035267044

Донев, Владимир (1998) Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов В. Търново: ПАН-ВТ, 1998, 192 с. ISBN 954-9507 50-5; COBISS.BG-ID 1034113764

Донев, Владимир (1998) Кумулативният наративен принцип в поетиката на възрожденската белетристика и поезия Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 4 (1998), s. 38-50; COBISS.BG-ID 1138984420

Донев, Владимир (1998) Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов Науч. ръководител Надежда Драгова Рец.: Дочо Леков, Радосвет Коларов Библиогр. в края на текста Предложен от ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград ; Защитен пред СНС по литературознание Утвърден от ВАК с протокол No 13-3 Благоевград, 1999, COBISS.BG-ID 1265536996

Донев, Владимир (1997) Каравеловият "сценарий" на Априлското въстание Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 3 (1997), s. 55-70; COBISS.BG-ID 1136449764

Донев, Владимир (1997) Фолклорният информационен модел и образа на възприемателя в ранната Каравелова проза Проглас, 1997, № 3-4, с. 137-153; ISSN 0861-7902

Донев, Владимир (1996) Повествителният спев "Горски пътник" и "раждането на новото" във възрожденската белетристика Литературна мисъл, 1995-1996, № 4, с. 34-51; ISSN 0324-0495

Донев, Владимир (1994) Един аспект от междутекстовата активност в стихотворението "Каин" на Разцветников Пир : Студентско издание за поезия, изкуство, литературознание, философия ISSN: 1310-3490.- 1 (1994), s. 61-64; COBISS.BG-ID 1135608036

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/