Публикации на преп. Стефан Димов Стефанов


Стефанов, Стефан (2019) Сам Харис. "Дрогите и смисълът на живота" Електронно списание "Литернет", бр. 1 (230). Връзка: https://liternet.bg/publish32/sam-haris/drogite.htm

Стефанов, Стефан (2019) Специализирани преводачески инструменти ИК "Фабер", ISBN 978-619-00-0926-9

Стефанов, Стефан (2017) Превод на текст, съдържащ програмен код STUDIA PHILOLOGICA UNIVERSITATIS VELIKOTARNOVENSIS, VOL. 36/2 – 2017

Стефанов, Стефан (2017) Есе за марихуаната от Карл Сейгън Електронно списание "Литернет", бр. 4 (209). Връзка: http://liternet.bg/publish27/carlsagan/marihuana-mr.x.htm

Стефанов, Стефан (2015) Remix Practices: Augmenting Creativity in the 21st Century В сборник Comparative Studies in the Age of Globalization: Interdisciplinary Academic Seminar (под печат).

Стефанов, Стефан (2014) Хенри Милър. "Колосът от Маруси" ИК "Колибри", ISBN: 978-619-150-461-9

Стефанов, Стефан (2014) Bludné kořeny/Wayward Roots Palacký University, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4398-0.

Стефанов, Стефан (2013) Restrictive Remix: Political Censorship on Western Music in Communist Bulgaria in the 1960s – 1980s Varia Online, Tekstualia.com, 20.07.2013, http://tekstualia.pl/index.php?DZIAL=varia&ID=29

Стефанов, Стефан (2012) ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО сборник от Международна научна конференция по теория и практика на превода в памет на гл. ас. Даниела Димитрова Петрова, 24-25 ноември 2011 г., ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново: Фабер, 2012,

Стефанов, Стефан (2011) Новата културна парадигма: затваряне Скобата на Гутенберг Електронно списание LiterNet, 06.03.2011, брой 3 (136). http://liternet.bg/publish3/sdstefanov/skobata-na-gutenberg.htm

Стефанов, Стефан (2011) Бързо адажио: Самюъл Барбър в нов прочит Електронно списание Литературен свят, март 2011, брой 27, http://literaturensviat.com/?p=34729

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/