Публикации на доц. д-р Вергиния Любомирова Колева


Колева, Вергиния (2015) Целта на изказването и пораждането на метафората. В: Проблеми на устната комуникация,ВТУ, В. Търново, 2015. Велико Търново

Колева, Вергиния (2015) Хайку – един непознат за българските ученици жанр. В: Източни езици и култури, ВТУ, . Велико Търново.

Колева, Вергиния (2013) Авторските предговори и предисловия в класическите творби. В:Дни на науката 2013, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, В. Търново, 2013. с. 17-23.

Колева, Вергиния (2013) Устната реч в литературния урок В: Проблеми на устната комуникация, книга II, ВТУ, В. Търново, 2013, с. 264-273.

Колева, Вергиния (2013) Притчата - един неизучаван в българското училище жанр. В: Източни езици и култури, ВТУ, Велико Търново

Колева, Вергиния (2012) Ролите, които …В: Игри, актьори, роли в класната стая и в живота. с. 338-350. София, Булвест 2000

Колева, Вергиния (2011) Театърът –живот, ролите и литературното творчество в един роман на Макс Фриш В: Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие 2011 г., том 7, с. 115-120 Велико Търново

Колева, Вергиния (2011) Технология на творческото мислене с.313-322 В:Дни на науката 2011, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, том 1 Велико Търново

Колева, Вергиния (2011) За необходимостта от развитие на въображението в литературното образование с. 107-115, В: Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие НВУ, 2011 г., том 1 , с.107-115. Велико Търново

Колева, Вергиния (2011) Шестте шапки на мисленето” и методиката на литературното образование В: Сборник с доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие 2011 г., НВУ, том 7 , с.108-114.

Колева, Вергиния (2011) Библиотеката – предметност и сюжетоизграждащ елемент в художествената литература Във: Филологически сборник IV , Велико Търново – Твер, В. Търново, 2011, с.109-113. Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/