Публикации на проф. д-р Петър Стефанов Петров


Стефанов, Петър (2017) „През води и гори” на Е. Станев - приказен „урок” за вечните начала на съществуването Образование, кн 1, 2017; ISSN 0861-475X

Стефанов, Петър (2017) Такъв съм – не мога да бъда друг (интервю с Валери Петров) Електронно списание LiterNet, февруари, 2017; http://liternet.bg/publish2/pstefanov/valeri-petrov.htm

Стефанов, Петър (2016) Към жанрово-естетическа типология на разказа и приказката в литературата за деца през 20-те – 40-те години на ХХ век Библиотека, кн. 1, 2016. 2016 ISSN 0861-847Х

Стефанов, Петър (2016) Емоция и етос в приказния свят на Ангел Каралийчев Емоциjе у култури срба и бугара. Ниш, 2016 (с.203-211).

Стефанов, Петър (2015) Дом, основан върху камък / Хитър Петър и българската смехова култура/ Любословие, 2015, кн. 15 , ШУ „Епископ Константин Преславски”, с. 154-61, ISNN 1314-6033

Стефанов, Петър (2015) Преди тринайстата заповед. Поглед към поезията за деца от 70-те и 80-те години на ХХ век в контекста на т. н. „тиха лирика”. //„Тихата лирика” в българската литература, София - Велико Търново, 2015. ISBN 978-954-533-147-

Стефанов, Петър (2015) Фентъзи през погледа на читателя – pro et contra Съвременната фентъзи литература за деца – между традицията и новите тенденции. Сборник с доклади от кръгла маса Сливен, 11-13 май 2015, Сливен 2015. ISBN 978-619-7239-02-7

Стефанов, Петър (2015) Между детския авангардизъм и пародийното му отрицание Български език и литература, кн. 2, 2015. ISSN 0323_ 9519 (\Print) ISSN 1314-8516 (Onlain)

Стефанов, Петър (2014) „Патилански разкази” на Ран Босилек – манифест на пайдиалния тип четиво Арнаудов сборник, том 8, Русе, 2014 г.

Стефанов, Петър (2014) Детското четене като комуникативен проблем. Щрихи към образа на младия читател сп. Библиотека, 3-4, 2014. ISSN 0861-847X

Стефанов, Петър (2014) Лична равносметка с...епохата („Биграфии за отрепки” от Симеон Янев – роман за интелектуалната нищета и духовната посветеност) в-к Дума, бр. 140 от 21 юни 2014 г.

Стефанов, Петър (2013) ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА (От Възраждането до края на Втората световна война), В. Търново, Абагар, 2013, 454 стр. (монография )ISBN 978-619-168-051-1

Стефанов, Петър (2013) Хронотоп и символ в романите „Златно сърце” на Калина Малина и „Ян Бибиян” на Елин Пелин Време и пространство в културата на българи и сърби, Варна, 2013, с. 310-324, ISBN 978-954-579-975-4

Стефанов, Петър (2012) БЪЛГАРСКА ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕК В. Търново: Абагар, 2012. (296 с). ISBN 978-954-427-999-8

Стефанов, Петър (2012) Игра, която започва само веднъж” (Към субординация на идеите в романа „Фустанела” на Ат. Липчев). Дунав се влива в Черно море. Сборник в памет на писателя Атанас Липчев». Издателство „Фабер”, В. Търново, 2012 , с. 54-63.) ISBN 978-954-400-807-9

Стефанов, Петър (2012) Тотем и табу в детската литература или кратка биография на чл. 3. Табутата в детската литература, Сливен, 2012, с.7-17, ISBN 978-954-795-357-4

Стефанов, Петър (2012) Стефанов, Петър. „Пет приказки” на Валери Петров като духовен автопортрет сп. Везни, кн. 6, 2012, с.89-97, ISBN 0861-606X

Стефанов, Петър (2012) Стефанов, Петър. Приключенията на Лиско...” от Б. Априлов – повествователен стил и художествен смисъл сп. Български език и литература. – кн. 4, 2012, с.333-344, ISSN 0323-9519

Стефанов, Петър (2012) Стефанов, Петър. Българският Андерсен Предговор към: Ангел Каралийчев. „Приказки – Tales”, В. Търново, 2012, с.17-23, ISBN: 978-954-92002-9-4

Стефанов, Петър (2011) Генеративни аспекти на отношението селско-градско в българската поезия за деца от края на XIX и началото на XX век. Селото и градът в културата на българи и сърби, В. Търново, 2011, с. 55-64, ISBN, 978-954-524-788-0.

Стефанов, Петър (2011) Върху тънката везна на сътворчеството (Илюстрациите в книгите на Дора Габе за деца). Развитие на детската илюстрация и влиянието й върху детското четене, Сливен, 2011, с. 51-63, ISBN 978-954-795-322-2.

Стефанов, Петър (2011) Бай Ганьо – архетип и художествен смисъл // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, В. Търново, 2011, с. 52-61, ISBN 978-954-524-775-0.

Стефанов, Петър (2011) Антинормативни тенденции в поезията за деца през времето на социализма Образование, кн. 6, 2011 г., с. 78-89, ISBN 0861-475X

Стефанов, Петър (2010) Инфантилният жанр – между вчера и днес. (Щрихи върху българския комикс за деца през последния половин век). Комиксът за деца. Сборник доклади от кръгла маса Сливен, 10-11 май 2010 г., Сливен, 2010.,ISBN 978-954-795-295-9, (с. 29-41).

Стефанов, Петър (2010) Вечният Палечко. Валери Петров на 90 години Словото днес, бр. 13 от 15 април, 2010

Стефанов, Петър (2010) Петър Стефанов. „Вечният Палечко (Валери Петров на 90 години”), в-к Словото днес, бр 13 от 15 .04. 2010.

Стефанов, Петър (2009) Екзистенция и фикция в "Чернишка" на Емилиян Станев и "Белият зъб" на Джек Лондон. Емилиян Станев и безкрайните ловни полета на литературата (Юбилеен сборник по повод 100 години от рождението на писателя, Велико Търново, 2008, ISBN 978-954-524-625-8; също в: Електронно списание LiterNet, 30.01.2009, № 1 (110) (18.02.2009).

Стефанов, Петър (2009) Иван Радославов като портретист. - // Иван Радославов. Потрети, Веста, Велико Търново, 2009, ISBN 978 – 954 – 543 – 031 -2, с. 59.

Стефанов, Петър (2009) Утопизмът на Алеко // Не съм от тях. Канонът на различието. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев, С. 2009, с. 77-85, ISBN 978-954-07-2819-3.

Стефанов, Петър (2009) Интимна поезия за деца? Защо пък не... Тематични и жанрови промени в литературата за деца в началото на 21 век – поглед в балканските литератури. Сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 8-9 май 2009, Сливен 2009, с. 54-67, ISBN 978-954-797-208-2

Стефанов, Петър (2009) Иван Радославов като портретист (послеслов към книгата „Портрети”, В Търново, 2009, Библиотека „Орис” под ред. на акад. Иван Радев, с. 59-75; ISBN 978-954-543-031-2)

Стефанов, Петър (2008) Стефанов, Петър. „Весела България” и „Бай Ганьо” Играта в културата на българи и сърби. В. Търново, 2008, с. 231 242, ISBN 978-954-578-975-4.

Стефанов, Петър (2007) Изпитание на хромозомите (Малка степна повест) Алманах за литература и изкуство „Света гора”, 2007 (З); ISSN 1311-0209 (с.421-426)

Стефанов, Петър (2007) Човек и Бог в романа на Н. Райнов „Между пустинята и живота” и повестта на Й. Йовков „Жетварят” Филологически сборник, Велико Търново – Твер, 2007 г., с. 101-106 ISSN 978-954-524-767-5 .

Стефанов, Петър (2007) За „европейското” като концепт в самосъзнанието на детската ни литература. Европейските измерения на българската детска литература (Сборник доклади от кръгла маса, Сливен, 10 май 2007 г.), Сливен, 2007, с.17-32, ISBN -978-954-795-188-4

Стефанов, Петър (2007) За поетическите убежища на зрелостта. (Валери Петров) Литература на отминалото половин столетие. Велико Търново, 2007; (с. 11-31) ISBN 978-954-439-894-1; също в: Електронно списание LiterNet, 23.08.2007, № 8 (93) (23.08.2007).

Стефанов, Петър (2006) "Последнее" решение и метафизика любви в драме "У подножия Витоши" П. К. Яворова Вестник Каз УМО и МЯ им. Абылай хана (Алмати), бр. 2, 2006.

Стефанов, Петър (2006) СВАТБИТЕ НА БАВКИДА ИЗДАТЕЛСТВО "СЛОВО"

Стефанов, Петър (2006) ВРЕМЕ, ЖАНР И СМИСЪЛ ИЗДАТЕЛСТВО " ФАБЕР"

Стефанов, Петър (2006) ЩАСТЛИВЕЦА И БАЙ ГАНЬО ИЗДАТЕЛСТВО "ФАБЕР" , 2006, 220 стр. (ISBN 10: 954-775-544-7),

Стефанов, Петър (2006) Писатели от читанката на българчето (Илюстрован речник за деца и родители) 2006, Парнас (104 с.) ISBN-10: 954-8560-88-7; ISBN -13: 978-954-8560-88-7

Стефанов, Петър (2006) Glissando в дядовата ръкавичка (Приятелският литературен кръг „Арбанаси” на 8 години) Алманах за литература и изкуство „Света гора”, 2006 (Ж) (с.457-473); ISNN 1311-0209.

Стефанов, Петър (2006) „Glissando” в дядовата ръкавичка. – Алманах „Света гора”, 2006 . ISSN 1311-0209.

Стефанов, Петър (2005) Новото евразийство Алманах за литература и изкуство „Света гора”, 2005 (Е); ISSN (с. 34-54)

Стефанов, Петър (2002) „Изкушенията на Океана и метаморфозите на българския Силоам”. – Хидрофилия и хидрофоби. Нов Рибен буквар, В. Търново, 2002. ISBN954-775-117-4;

Стефанов, Петър (2002) Заключената истина на себепознанието. // История. Истории. Наративи. Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. В.Търново, 2002.

Стефанов, Петър (2001) Полиелей за расото – дрехата на „антихриста”.//Гардеробът на литературата, Фабер, 2001, ISBN 954-775-014-3, с.121-141.

Стефанов, Петър (2000) Петър Стефанов. „Излъганият дявол (Творчеството на Елин Пелин за деца и националната смехова традиция)”, В. Търново, 2000; ISBN 954 – 524 – 240 – Х

Стефанов, Петър (1997) Латентен народностен гений и комическо светоусещане у Елин Пелин – Родна реч, 1997, кн. 6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/