Публикации на проф. д-р Тодор Дончев Моллов


Моллов, Тодор (2019) Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”) Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. /Съст. Д. Михайлов. Велико Търново, изд. ДАР-РХ, 2019, с. 141-155; ISBN 978-954-9489-65-1.

Моллов, Тодор (2019) Героят и неговият кон в сухата планина (Митопоетични реликти в няколко български народни песни). Митове - стереотипи - мистификации (Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 17, год. ХІІІ, 2019). С., ROD, ISSN 1311-493X

Моллов, Тодор (2019) Подвизите на Босул хайдутин - легитимност на границата между високия образец и пародията. Балканите - език, история, култура. Том VI. Сборник с доклади от Шеста Международна научна конференция /26-28 окт. 2017 г./. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019; ISSN 1314-4065; с. 31-42

Моллов, Тодор (2018) Делба на светците и наказание на грешна земя. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/delba-na-svetcite/content.htm (02.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Клетва към свинарова майка. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/kletva-svinarova-maika/content.htm (02.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Мома моли славей да не пее, да не събуди либето й. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/slavey-budi-gospodara/content.htm (14.01.2018)

Моллов, Тодор (2018) Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”) Национална научна конференция „140 години от рождението на П. К. Яворов” (14 януари 2018 г., Къща музей „Пейо К. Яворов“ - Чирпан)

Моллов, Тодор (2018) Народните легенди за свети Димитър Басарбовски. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 6 (223) (https://liternet.bg/publish/tmollov/narodnite-legendi.htm; 02.06.2018).

Моллов, Тодор (2018) Славеи пеят на двама млади за приспиване и разбуждане. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/slavey-budi-dvama-mladi/content.htm (14.01.2018)

Моллов, Тодор (2018) Мома се присмива на вързан (окован) момък. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-se-prismiva-na-okovan-momak/content.htm (21.02.2018)

Моллов, Тодор (2018) Отдавна ли си, момне ле, калугерица? Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/otdavna-li-si-kalugerica/content.htm (21.02.2018)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Заспал до мома - събудил се до студен камък. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-zaspala-momak/content.htm (05.08.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Заспал до мома - събудил се до студен камък. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) http://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-zaspala-momak/content.htm (05.08.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Мома заспала на овчарско коляно (той я буди да види от кой облак ще вали). Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-zaspala-ovcharsko-koliano/content.htm (05.08.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Мома заспала на овчарско коляно (той я буди да види от кой облак ще вали). Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-zaspala-ovcharsko-koliano/content.htm (05.08.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Мома иска гиздав ерген. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/moma-iska-gizdav-ergen/content.htm (05.09.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Момък иска хубавата Севда. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/momyk-iska-sevda/content.htm (05.09.2017)

Моллов, Тодор (2017) Мъртва съпруга - птица. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/martva-sapruga-ptica/content.htm (19.11.2017)

Моллов, Тодор (2017) Ерген и мома - цар и царица (Сън за мене, сън за тебе). Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/ergen-moma-car-carica/content.htm (18.10.2017)

Моллов, Тодор (2017) Ерген и мома - цар и царица (Сън за мене, сън за тебе). Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/ergen-moma-car-carica/content.htm; (18.10.2017)

Моллов, Тодор (2017) Не ходи по мрак на вода! Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/ne-hodi-mrak-voda/content.htm (18.10.2017)

Моллов, Тодор (2017) Сама ще му дойде (ще му пристане). Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9); https://liternet.bg/folklor/motivi-4/sama-shte-mu-doide/content.htm (19.11.2017)

Моллов, Тодор (2017) Фолклорните образци на „Луд гидия” (Мотиви и проблеми) Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации”, Велико Търново, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 8.06. – 9.06.2017 г.

Моллов, Тодор (2017) Фолклорните образци на „Луд гидия” (Мотиви и проблеми). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 8 (213) (http://liternet.bg/publish/tmollov/lud-gidia.htm; 15.08.2017)

Моллов, Тодор (2017) Третият в кладенеца (Календарно-астрономическа основа на мотива). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 3 (209) (http://liternet.bg/publish/tmollov/tretiat.htm; 09.03.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Цар (крал) Стефан иска да вземе за жена сестра си. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/car-stefan-sestra-jena/content.htm (11.5.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Вдовец иска да се ожени за дъщеря си. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/vdovec-dashteria/content.htm (12.5.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Виша герекиня (Милка котленка) отвлечена с хитрост от момък гемиджия. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5); Също и в:Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/visha-gerekinia-gemia/content.htm (2.07.2017)

Моллов, Тодор (2017) Моллов, Тодор. Виша герекиня поставя трудни условия за женитба. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5); Също и в: Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/visha-gerekinia-zadachi/content.htm (2.07.2017)

Моллов, Тодор (2017) Подвизите на Босул хайдутин - легитимност на границата между високия образец и пародията. Балканите - език, история, култура (Шеста международна научна конференция, ВТУ, 26-28 октомври 2017 г.)

Моллов, Тодор (2016) Неразпознати брат и сестра робиня Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 21.5.2016

Моллов, Тодор (2016) Неразпознати брат и сестра оженени, майка им робиня Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/nerazpoznati-brat-sestra/content.htm (18.12.2016)

Моллов, Тодор (2016) Жени син и дъщеря (Среща на сватбите и размяна на дарове) Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5); http://liternet.bg/folklor/motivi-4/jeni-sin-dashteria/content.htm (18.12.2016)

Моллов, Тодор (2016) Емоционалният код в митопоетичното самоописание (Страх и жал в песента „Мома и страшно/смешно либе”). Емоције у култури срба и бугара = Емоциите в културата на сърби и българи. Ниш : Филозофски факултет, 2016, ISBN 978-86-7379-411-2, с. 49-58

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Божа майка или светци проклеват дърво, посеви или кукувица. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 18.4.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Девер се бори с мечка. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 2.10.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Змей и замръкнала на нивата мома жътварка. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 22.10.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Змеица лехуса - морава звезда кървава. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 22.10.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Либето му се омъжва за друг - 1 (Канят го за кум, кръстник, девер). Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 5.7.2016 2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Либето му се омъжва за друг - 4 (Взело комшия или роднина). Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 23.7.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Либето му се омъжва за друг - 5 (Иска да се обеси или удави). Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 8.8.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Либето му се омъжва за друг - 5 (Иска да се обеси или удави). Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 8.8.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Мома и овчар се наддумват. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 21.5.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Мома и овчар се наддумват. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 21.5.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Мома кълне близките си - дали я на камилар. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 8.8.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Мома му е омиляла като китка годенишка. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 18.4.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Мома среща три (два) змея. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 2.10.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Надхвалване на овца, нива и лоза. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 21.5.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Облог между мома и момък - да спят заедно и да не се докоснат. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 27.3.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Турци искат да убият влахче-робче и да залюбят сестра му. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 5.5.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Ухажор - самохвалец. Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 5.5.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Ухажор - самохвалец. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 5.5.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Либето му се омъжва за друг - 1 (Канят го за кум, кръстник, девер). Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 5.7.2016 2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Либето му се омъжва за друг - 2 (Харесва жената на своя брат). Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 5.7.2016 2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Либето му се омъжва за друг - 2 (Харесва жената на своя брат). Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 5.7.2016 2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Либето му се омъжва за друг - 3 (Докато бил на кирия/война, брат му се оженил за либето му). Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 49 23.7.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Либето му се омъжва за друг - 3 (Докато бил на кирия/война, брат му се оженил за либето му). Български фолклорни мотиви. Т. 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 49 23.7.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Либето му се омъжва за друг - 4 (Взело комшия или роднина). Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 23.7.2016

Моллов, Тодор (2016) Двете версии на песента за Момчил юнак (Структура и водещи идеи) In honorem. 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, ISBN 978-619-00-0395-3, с. 525-536

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Песни за Леонид войвода от Мачуково Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 21.2.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Сама китка продумала (Как носят китка моми, ергени и невести) Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 21.2.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Юнак връща съпругата си, пристанала на побратим Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 27.3.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Т. Облог между мома и момък - да спят заедно и да не се докоснат Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 27.3.2016

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Тодор. Двете версии на песента за Момчил юнак (Структура и водещи идеи) Образ - Мит - Текст. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 14, год. Х, 2016). С., ROD, 2016, ISBN: 1311493Х, с. 112-122

Моллов, Тодор (2015) Щрихи от живота на Никола поп Лазаров - преписвач на Паисиевата История. сп. Епохи (В. Търново; ВТУ), т. ХХVІІІ, 2015, кн. 1, с. 153-157

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Змей (вихрушка) вдига мома от хорото Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 27.7.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Братя близнаци избират либе - харесали една и съща Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 10.8.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Братя близнаци избират либе - харесали една и съща Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 10.8.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Макар и отдалеч, пак ще е край нея - като мъгла, облак, роса, слънце Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 10.8.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Марко открива брат си Андрей Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.9.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Марко открива брат си Андрей Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 13.9.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Юнак убива неразпознатия си брат Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.9.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Юнак убива неразпознатия си брат Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 13.9.2015

Моллов, Тодор (2015) Народните легенди за Свети Димитър Басарбовски Наследство и културен пейзаж: В чест на стогодишнината от отпечатването на книгата на Карел Шкорпил „Опис на старините по течението на река Русенски Лом” (Известия на Регионален исторически музей - Русе, Том ХVІІІ. Русе, 2015, ISSN 1313-7336, с. 195-209

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Мома видяла либето си хайдутин Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 24.4.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Мома видяла либето си хайдутин Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 24.4.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на юнак (Пушка пукна из гора зелена) Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.5.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на юнак (Пушка пукна из гора зелена) Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 13.5.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на юнак (Дунав тече от Златна ябълка) Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.5.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на юнак (Дунав тече от Златна ябълка) Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 13.5.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на юнак (Иска да умре под байрак) Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.5.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на юнак (Иска да умре под байрак) Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 26.5.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на юнак (Бан/байрактар свири и пее, а войската го слуша) Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.5.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на юнак (Бан/байрактар свири и пее, а войската го слуша) Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 26.5.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на войвода Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 8.6.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на войвода Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 8.6.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Тъмнина беше - не видях! Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 8.6.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Има ли някой от Троян? Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 22.6.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Моми крадат грозде Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 22.6.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Вместо заплата - брак Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 10.7.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Брак с еврейка срещу спасяване от тъмница Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 10.7.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Чудна мома косачка Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 27.7.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Змей (вихрушка) вдига мома от хорото Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 27.7.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Играли баби по месечина Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 7.3.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Момък иска да хване в гора славей - уловил мома Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 7.3.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Момък иска да хване в гора славей - уловил мома Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 7.3.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Коя мома либе няма, ни либила Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 20.3.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Коя мома либе няма, ни либила Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 20.3.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Коя мома либе няма, ни либила Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 20.3.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Змей, престорен на момък, измамва мома Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 21.3.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Дал й пръстен - не го дочакала Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 5.4.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Делба на двама братя Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 5.4.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на юнак (Стъпил Добри на бял камък) Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 24.4.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Предсмъртни заръки на юнак (Стъпил Добри на бял камък) Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 24.4.2015

Моллов, Тодор (2015) Велегласният Исаия - доместик Исаия? Търновска книжовна школа. 10. Търновската държава на Духа. (Десети юбилеен международен симпозиум, Велико Търново, 17-19 окт. 2013 г.). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, ISBN 954-524-339-2 (Т10), с. 190-203.

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 3 (Овчар броил овце и ги сгрешил) Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 10.1.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 3 (Овчар броил овце и ги сгрешил) Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 10.1.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 4 (1. Овчар бърза да слезе в село за момина седянка; 2. Орач бърка нивата си, заорава тая на либето си; 3. Дървар се моли на Бога да му умре вола и да му се строши колата - да се върне в село да види либето си) Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 10.1.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 4 (1. Овчар бърза да слезе в село за момина седянка; 2. Орач бърка нивата си, заорава тая на либето си; 3. Дървар се моли на Бога да му умре вола и да му се строши колата - да се върне в село да види либето си) Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 10.1.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 5 (Занаятчии объркват работата си заради хубава мома) Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 29.1.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 5 (Занаятчии объркват работата си заради хубава мома) Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 29.1.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 6 (Момък среща либето си на извора - докато разговарят, кобиличката лист пуснала) Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 29.1.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 6 (Момък среща либето си на извора - докато разговарят, кобиличката лист пуснала) Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 29.1.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 7 (Мома не го пуска след любовна нощ) Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 15.2.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 7 (Мома не го пуска след любовна нощ) Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 15.2.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 8 (Когато не вижда либето си, времето тече по-бавно) Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 15.2.2015

Моллов, Тодор (2015) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 8 (Когато не вижда либето си, времето тече по-бавно) Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 15.2.2015

Моллов, Тодор (2015) Щрихи от живота на Никола поп Лазаров - преписвач на Паисиевата История. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2015, № № 5 (186) (http://liternet.bg/publish/tmollov/shtrihi/shtrihi-ot-jivota.htm).

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Лов на чуден елен Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 22.4.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Убийството на Момчил юнак Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 22.7.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Хайдутин - кръстник на сестрино дете Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 6.8.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Хайдутин - кръстник на сестрино дете Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 6.8.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мързелива мома - без премяна за празник Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 20.8.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Брала мома зеленика Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 7.5.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Брала мома зеленика Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 7.5.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мързелива мома - без премяна за празник Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 20.8.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Щерко, кой тропа на порти? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 6.8.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Лов на чуден елен Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 22.4.2014

Моллов, Тодор (2014) Тоталната етнология на Анчо Калоянов (Българските придобивки). Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. /Състав. Ив. Станков, Д. Михайлов. Велико Търново, изд. Фабер, ISBN 978-619-00-0123-2, 2014, с. 22-48

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома и Слънце се надгряват Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 9.9.2014

Моллов, Тодор (2014) Велегласният Исаия - доместик Исаия? Име и святост (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Том 13, год. ІХ). С., изд. Род, 2014, ISSN 1311-493Х, с. 75-90

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома и Слънце се надгряват Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 9.9.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Чуден сън: Господ - чудно дърво Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 9.9.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Чуден сън: Господ - чудно дърво Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 9.9.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома и славей се надпяват Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 22.9.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома и славей се надпяват Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 22.9.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Славей иска да свие гнездо в пазвата на мома Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 22.9.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Славей иска да свие гнездо в пазвата на мома Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 22.9.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Свети Георги среща овчари, които търсят зимовище, мандровище Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 6.10.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Свети Георги освобождава три синджира роби Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 6.10.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Свети Георги освобождава три синджира роби Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 6.10.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Свети Георги наглежда нивите и стадата Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 21.10.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Светец подковава коня си - ще отиде да нагледа посевите Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 21.10.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Надхвалват се трима юнака Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 3.11.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома иска (не иска) да се ожени за (сина на) поп или дяк Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 3.11.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома иска (не иска) да се ожени за (сина на) поп или дяк Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 3.11.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Овчар и чудно стадо - водят го Господ или светци Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 18.11.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Чернолатинци ловят либе за сестра си Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 18.11.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 1 (Има конче-аджамийче - носи го все към момини двори) Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 16.12.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 1 (Има конче-аджамийче - носи го все към момини двори) Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 16.12.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 2 (Селяните го подиграват - вампир ходи из село) Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 16.12.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Любовен унес на влюбен момък - 2 (Селяните го подиграват - вампир ходи из село) Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 16.12.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Юнак и Слънце се надварват Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 20.8.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Марко бие първото си либе Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 27.1.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Майка му да го научи как да измами мома Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 27.1.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома упреква момък, че е ходил на сгледа в друго село за друга мома, а той ходил да се бори Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.2.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Паша/султан организира борби в Будин/Цариград - печели пехливан българин Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.2.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мързелива мома - мъчно се тъкат престилки Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 14.3.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Момък се бори с мечка Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 14.3.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Момък, набеден, че намерил момин накит Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 31.3.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома, набедена, че е намерила момкови кавали (ножове, пръстен, жълтици) Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 31.3.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома се избира на нивата, а не на хорото Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 22.4.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Юнак и Слънце се надварват Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 20.8.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Братя светци си завиждат Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 7.5.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома с чудна риза се наддумва с овчар Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 29.5.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома с чудна риза се наддумва с овчар Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 29.5.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Слънчева женитба Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 29.5.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Слънчева женитба Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 29.5.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Овчар (юрук) и Дели Димо коруджия Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.6.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома мързелива - на нива ленива, на хоро троплива Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 13.6.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Димо е хубав, но сестра му е по-хубава Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 4.7.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Светец не пуска грешните си близки в рая Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 5.7.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Светец не пуска грешните си близки в рая Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 5.7.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Мома дава накитите си на циганки - да й направят магия за любов Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 22.7.2014

Моллов, Тодор (2014) Моллов, Т. Убийството на Момчил юнак Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 22.7.2014

Моллов, Тодор (2014) Двете версии на песента за Момчил юнак (Структура и водещи идеи) Научен симпозиум с международно участие „Образ - Мит - Текст” (Осми Царшишманови дни в Самоков), 10-12 октомври 2014 г.

Моллов, Тодор (2013) Щрихи от живота на Никола поп Лазаров – преписвач на Паисиевата История Научен симпозиум с международно участие „Етнология на името” (Седми Царшишманови дни в Самоков), 4-6 октомври 2013 г.

Моллов, Тодор (2013) Хърцои. Том 1. Коледни песни. /Състав. и ред. проф. д-р Тодор Моллов. Изд. РОД, Русе, 2013, 413 стр. (ISBN 978-954-476-062-5)

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Къде е млад войно? Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 11.10.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Далеч за невеста Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 19.11.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Песни за Цанко Дюстабанов Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 19.11.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Песни за Цанко Дюстабанов Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 19.11.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Цар иска Славка (слуга) да му попее Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 9.12.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Поръки на болен войвода по кончето му Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 9.12.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Поръки на болен войвода по кончето му Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 9.12.2013

Моллов, Тодор (2013) "Вино пие Дойчин-Петър, Варадински бан" (инвариант и трансформация на любовните клишета). Научни диалози. Сборник посветен на 10-годишнината от научното партньорство между Филологическия и Философския факултет на университетите във Велико Търново и Ниш (Велико Търново, 2012). /Състав. и ред.: проф. д-р Радослав Радев, проф. д-р Хр. Бондджолов, доц. д-р Ценка Иванова. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013; ISBN 978-954-524-884-9, с. 165-182

Моллов, Тодор (2013) Катил Гьорги и Болен Дойчин (За една трансформация на епическия мотив за болния герой). Език и етнос (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Том 11, год. VІІІ). С., изд. РОД, 2013, с. 333-340

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Момък (овчар), залюбен от чудна мома - мечка, змеица или Юда Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 7.1.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Да бях знала, че тебе ще взема Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 7.1.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Да бях знала, че тебе ще взема Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 7.1.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Що побърза млад челеби, та заспа Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 29.1.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Подготовка на малка мома за Лазар Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 29.1.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. „Черней, горо!” (Съпруг-разбойник) Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 11.2.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Скърши вежди - намигни ми Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 12.2.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Отдолу иде писана каручка Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 25.2.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Отдолу иде писана каручка Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 25.2.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Сестра отравя болния си брат Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 25.2.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Сестра отравя болния си брат Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 25.2.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Мома болна за работа, здрава за хоро Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 10.3.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Мома тъче платно и си пийва Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 10.3.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Че малко ли съм донесла Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 24.3.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Постила му черги, а той тръгва надалеч Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 24.3.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Брат от сухо дърво Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 17.4.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Поискал цвете - дала му коприва Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 17.4.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Момък се кълне - не люби друга мома Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 11.5.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Мома пои братово конче, то се уплашва и я повлича Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 11.5.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Мома пои братово конче, то се уплашва и я повлича Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 11.5.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Изпитания за избор на войвода (Мома войвода) Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 9.6.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Мома се чуди защо либето й се бави за седянка? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 9.6.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Две Ради вода газят - едната се удавя (смърт-сватба) Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 5.7.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Момък среща в полунощ три бродници/магьосници на извор/река Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 5.7.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Чер Арапин и болна мома жътварка Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 19.7.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Чер Арапин на бял кон и назлън Донка Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 19.7.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Обзаложила се да преплува морето Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 3.8.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Обзаложила се да преплува морето Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 3.8.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Песни за Митю Ганев Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 3.8.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Песни за Митю Ганев Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 3.8.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Две невести на хоро обясняват хубаво ли е женилото Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 1.9.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Кръстницата идва да прибули булката Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 1.9.2013

Моллов, Тодор (2013) Моллов, Т. Поплак от богат, но грозен мъж Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 11.10.2013

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Млада невяста и гълъбче (тъга по бащиния дом) Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 22.10.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Какво ще й стори - не е ябълка, та да я изяде! Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 22.10.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. В Сливен издигат бесилки за бунтовници Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 6.11.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. В Сливен издигат бесилки за бунтовници Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 6.11.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Черньо и гости търговци Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 6.11.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Момък-ерген иска да направи калдаръм от своя дом до моминия Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 26.11.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Венчавай, попе, недовенчавай Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 26.11.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Наклеветена зълва (Кучка Павлевица) Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 9.12.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Спор и клетви между етърви Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 10.12.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Вдовишко момче убива разбойник - любовник на майка му Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 22.12.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Вдовишко момче убива разбойник - любовник на майка му Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 22.12.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Рума мома за вода и момък овчар Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 22.12.2012

Моллов, Тодор (2012) Варна в българските народни песни Регионален исторически музей - Русе. Известия. Кн. ХVІ. Град - Етнология - Социализъм (Сборник с доклади от ХІІІ национална етнографска конференция в България). Русе, 2012, с. 378-387

Моллов, Тодор (2012) Болен Дойчин. Том 2. Песента за Болен Дойчин в българския фолклор (Текстове). /Науч. ред. проф. дфн Анчо Калоянов. Велико Търново, изд. „Веста“, 2012, 470 стр. (ISBN 978-954-543-046-6)

Моллов, Тодор (2012) Етнология и медиевистика (Топоси. Имена. Светци). Студии и статии. /Науч. ред. проф. дфн Анчо Калоянов. Велико Търново, изд. „Веста“, 2012, 383 стр. (ISBN 978-954-543-047-3)

Моллов, Тодор (2012) Митопоетични идеи на фолклорната балада „Болен брат в планината и сестра му”. Филологический сборник. V. Тверь - Велико Тырново. Тверь, 2012, ISBN 975-5-7609-0703-5, с. 228-235

Моллов, Тодор (2012) «Вино пие Дойчин-Петър, Варадински бан» (Инвариант и трансформации на любовните клишета). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2012, № 2 (147) (http://liternet.bg/publish/tmollov/doychin-petar.htm, 28.02.2012)

Моллов, Тодор (2012) Името Евдокия и неговите производни в българския песенен фолклор (Календарни проекции на миторитуалното наследство). Име у култури срба и бугара = Името в културата на сърби и българи. /Приред. проф. др Дубравка Срдановић. Ниш, Филозовски факултет Универзитета, 2012, ISBN 978-86-7379-242-2, с. 191-201

Моллов, Тодор (2012) Болен Дойчин. Том 1. Песента за Болен Дойчин в българския фолклор (Изследване). /Науч. ред. проф. дфн Анчо Калоянов. Велико Търново, изд. „Веста“, 2012, 159 стр. (ISBN 978-954-543-045-9)

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Стрела - знак за любов Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 12.9.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Момин идеал за либе Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 23.1.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Избор на мома с гатанки - кое е по-бързо, по-благо, по-мило Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 20.5.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Замръква и осъмва пред портите на либето Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 20.5.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Мома сади лозе - кой ще го бере? Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 7.6.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Сирак изорава имане Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 23.1.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Сирак изорава имане Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 23.1.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Момък закачил мома - скъсал й гердана, сбирали синците Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 6.6.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Момък закачил мома - скъсал й гердана, сбирали синците Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 6.6.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Мома и овчар - крилат змей Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.6.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Мома сади лозе - кой ще го бере? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 7.6.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Мома в размирни години - брат й я изоставил, либето я спасило Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.6.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Невеста кехая Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 22.7.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Невеста кехая Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 22.7.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Брегът се рони, ще паднеш, ще се удавиш! Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 22.7.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Брегът се рони, ще паднеш, ще се удавиш! Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 22.7.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Наказан овчар - ловял орлета, рязал им ноктите и украсявал гайдата си Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 4.8.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Разляла вино - израсло чудно дърво Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 5.2.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Наказан овчар - ловял орлета, рязал им ноктите и украсявал гайдата си Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 4.8.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Потурчена жътварка на Романя Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 4.8.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Сън не го хваща заради хубава мома Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 19.8.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Ако не му дадат момата, ще стане калугер Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 19.8.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Вода тече по бели камъни Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 5.2.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Вода тече по бели камъни Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 5.2.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Калугер и моми пред манастир Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 23.2.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Млада вдовица жали за либето си Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 23.2.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Боса Балкана ще мине и пак ще му пристане Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 14.3.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Боса Балкана ще мине и пак ще му пристане Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 14.3.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Майчини заръки към Слънцето да не грее силно Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 14.3.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Дръж, къпино, момата! Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 7.4.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Дръж, къпино, момата! Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 7.4.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Войвода записва (калесва) хайдути Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 7.4.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Булка-лехуса - жертва на придошла река Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 24.4.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Момък моли мома да му опере ризата Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 25.4.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Момък моли мома да му опере ризата Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 25.4.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Стрела - знак за любов Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 12.9.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Димитър иска да се ожени за еврейка - оказва се изгубената му сестра Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 12.9.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Старите баби за момци, старците за моми Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 6.10.2012

Моллов, Тодор (2012) Моллов, Т. Песни за социализма и ТКЗС Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 6.10.2012

Моллов, Тодор (2012) „Ерменлия гидия” – от миторитуална към етноконфесионална „чуждост” Научен симпозиум с международно участие „Памет и святост” (Шести Царшишманови дни в Самоков), 5-7 октомври 2012 г.

Моллов, Тодор (2011) Баладата за мъртвия брат: календарен прочит Научен симпозиум с международно участие „Етнология на общуването” (Пети Царшишманови дни в Самоков), Самоков, 7-9 октомври 2011 г.

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Мома вино продава Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 14.7.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Момиче, малък дяволо Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 14.2.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Момче планинче измамва мома и я отвежда Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 22.12.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Момче планинче измамва мома и я отвежда Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 22.12.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Мързелива невеста Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 20.6.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Невеста жътварка забравя детето си на нивата Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 14.7.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Нещо ще те питам, бабо Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 22.1.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Нещо ще те питам, бабо Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 22.1.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Отровил болното си булче Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 5.10.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Песни за Капитан Петко войвода Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 15.8.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Песни за Капитан Петко войвода Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 15.8.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Песни за Христо Ботев Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 9.4.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Пиян заклал близките си Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 19.10.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Побеснял жених заръфал булката Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 24.3.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Слънце гледа еврейска сватба Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 6.10.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Елин-пелин, зелен пелин Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 27.11.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Елин-пелин, зелен пелин Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 27.11.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Жълта пеперуда - знак за смърт Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.4.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Загледал се по мома и пострадал Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 29.7.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Загледал се по мома и пострадал Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 29.7.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Затрупани Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 17.9.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Защо му мирише момата Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 4.11.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Зъбче сърмалийче боли от севда Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 14.2.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Кой ще стопли момата? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 7.1.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Кълвач дърво кълвеше Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 17.9.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Лакомо либе Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 2.9.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Лакомо либе Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 2.9.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Либе кукорко Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 22.12.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Луд гидия Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 7.1.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Майка превръща сина си в змей Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 15.5.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Майка се прощава с болния си син - млад овчар Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 19.10.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Майка убива и сготвя детето си заради любовник Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 2.6.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Мама ще ми тъче платното Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 15.5.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Мащеха иска да убие заварени деца/зълва Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.4.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Млади капитане, отде идеш ти? Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 5.3.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Мома - ясно слънце Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 29.7.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Мома - ясно слънце Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 29.7.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Арестуването на Гьорги даскалчето Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 15.8.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Арестуването на Гьорги даскалчето Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 15.8.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Вградена невеста Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 20.6.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Внимавай кога се жениш - каква жена ще вземеш! Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 5.3.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Войник на сватбата на жена си Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 4.2.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Войник на сватбата на жена си Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 4.2.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Гьорги на Босна лежеше Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 27.11.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Де е Ботев, де е Левски, де е Караджата? Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 22.1.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Де е Ботев, де е Левски, де е Караджата? Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 22.1.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Докога мома ще ходиш? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 2.6.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Сокол пие вода на Вардар Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 5.11.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Солак Мустафа убива Липчо чорбаджи Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 9.4.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Солак Мустафа убива Липчо чорбаджи Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 9.4.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Стар ерген - времето му минало Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 2.9.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Стар ерген - времето му минало Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 2.9.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Цялата смъртна дружина Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 24.3.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Цялата смъртна дружина Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 24.3.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Чер гарван носи пръстен от бойното поле Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 4.2.2011

Моллов, Тодор (2011) Моллов, Т. Чер гарван носи пръстен от бойното поле Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 4.2.2011

Моллов, Тодор (2011) Миторитуалната основа на фолклорната балада „Мома иска Дойчин най-хубав”. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, ISBN 978-954-524-775-0, с. 330-339

Моллов, Тодор (2011) Миторитуалната основа на фолклорната балада „Мома иска Дойчин най-хубав”. Филологически сборник. ІV. (Велико Търново - Твер). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, ISBN 978-954-524-767-5, с. 123-126

Моллов, Тодор (2011) Мартенската нова година по хода на Луната (кратки подстъпи към темата). Традиция и модерност в българската наука и образование (Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Кн. ІV). Силистра, 2011, ISBN 978-954-8457-42-1, с. 41-55

Моллов, Тодор (2011) Болен Дойчин в сръбския и в българския фолклор. Велико Търново, Изд. Фабер, 2011, 288 стр., ISBN: 978-954-400-471-2. Авторски текст: с. 99-276.

Моллов, Тодор (2010) Еременче позлатенче: (Миторитуалните корени на една фолклорна игра). И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. /Идея и съставителство: Елена Налбантова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, ISBN 978-954-524-731-6, с. 189-203

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък не се опива заради момина хубост Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 22.3.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Търговска дъщеря знае езика на лекарите Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 25.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Хубава мома се хвали сама Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 11.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Хубава мома се хвали сама Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 11.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Юнак, конче аджамийче и мома Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.6.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Юнак, конче аджамийче и мома Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 26.6.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Юнак, пиле соколово и три кукувици Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 25.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Юнак, пиле соколово и три кукувици Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 25.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък не се опива заради момина хубост Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 22.3.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък пропива кон, дрехи и оръжие при мома-кръчмарка Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 10.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък пропива кон, дрехи и оръжие при мома-кръчмарка Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 10.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Отмъщение на ратай-хайдутин Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.6.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Отмъщение на ратай-хайдутин Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 26.6.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Песни за военнопленници Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 27.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Песни за военнопленници Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 27.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Река носи билки-разделки Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 16.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. "Семейството" на хайдутина/комитата Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 30.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. "Семейството" на хайдутина/комитата Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 30.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Татунчо войвода - орач Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 14.2.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Три делии вино пият при мома-кръчмарка Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 21.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Която види във водата - нея да му придума Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 6.1.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Благодарна змия Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 4.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Бановата кака Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 6.11.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Бележил юнак - дърво, мома, агне Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 6.11.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Божа майка - лехуса Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 21.11.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Божа майка - лехуса Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 21.11.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Кумова клетва Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 27.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Кумова клетва Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 27.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Майка убива неразпознатия си син-пътник Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 25.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Млада невеста - побойница Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 21.11.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Мома войник Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 8.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Мома войник Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 8.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Мома-механджийка и лично стадо на кехая Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 10.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Босненски хаджии, Муса кеседжия и хайдути Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 25.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Вуйчо иска племенница за невяста Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 11.10.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Вуйчо убива племенника си от ревност Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 11.10.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Вуйчо-лихвар иска в залог булчето му Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 23.10.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Дандика разбойник и сливенски търговци Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 8.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Дандика разбойник и сливенски търговци Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 8.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Димитър гради кула в Кунино Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 21.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Димитър гради кула в Кунино Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 21.4.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Дружина носи ранен войвода Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 5.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Дружина носи ранен войвода Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 5.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Ергенлък - пашалък, моминство - везирство Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 8.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Ергенлък - пашалък, моминство - везирство Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 8.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Жалба за либе-войник Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 27.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Жалба за либе-войник Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 27.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Залюбила друг в отсъствието на мъжа си Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 30.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Зелено дърво из Дунава плaва Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 4.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Злато моме, златна ябълко Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 15.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък и мома шуменка Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 5.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Момък и мома шуменка Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 5.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Злато моме, златна ябълко Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 15.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Идириз разбойник непоканен на българска сватба Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 8.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Идириз разбойник непоканен на българска сватба Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 8.8.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Иска заем от вуйчо си да направи сватба Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 23.10.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Какво да й купи? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 15.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Какво да й купи? Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 15.7.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Калина гърло боляло Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 28.1.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Калина гърло боляло Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 28.1.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Китчице, буйна лободо Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 27.12.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Кой беше снощи при тебе? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 16.5.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Колко са ти дечицата? Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 11.9.2010

Моллов, Тодор (2010) Моллов, Т. Божа майка дарява чудна риза на малка мома Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 7.3.2010

Моллов, Тодор (2010) Катил Гьорги и Болен Дойчин (За една трансформация на епическия мотив за болния герой) Научен симпозиум с международно участие „Език и етнос” (Четвърти Царшишманови дни в Самоков), Самоков, 1-3 октомври 2010 г.

Моллов, Тодор (2010) Варна в българските народни песни Образ и памет (Дванадесети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”) и „Град - Етнология - Социализъм” (Тринадесета национална етнографска конференция), Русе, 11-12 юни 2010 г.

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Ранен/болен юнак и сестра му Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 17.8.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Сестра жертва син заради брат Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 3.5.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Сестра жертва син заради брат Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 3.5.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Станеник се прочува с имане Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 1.8.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Хайдушка сватба Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 8.12.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Хан Татар Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 24.3.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Хан Татар Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 24.3.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Хубави моми бели крака мият Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 10.4.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Цар Ясен и турците Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 4.1.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Цар Ясен и турците Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 4.1.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Юнак замръкнал на Бакаджик без вода Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 7.6.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Юнак замръкнал на Бакаджик без вода Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 7.6.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен лежи Катил Гьорги. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 26.2.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен момък - либето му играе хоро. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 13.10.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен момък - либето му играе хоро. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.10.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Босул влечи-цървул. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 3.7.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Булин глас от гроба. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.2.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Дете, обречено за цар. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 30.8.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Дете, обречено за цар. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 30.8.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Еничерче жали за дома си. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 24.5.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Еничерче жали за дома си. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 24.5.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Злояда баба. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 5.10.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Кавали свирят в усои. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 23.4.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Кольо Бързака. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 5.11.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Либето й заклали, нея на чоп хвърляли. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 14.1.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Либето й заклали, нея на чоп хвърляли. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 14.1.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Лютица Богдан. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.10.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Лютица Богдан. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 26.10.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Майка отива вместо дъщеря си за вода. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 12.9.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Мома и винари/кираджии. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 13.3.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Мома и винари/кираджии. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 13.3.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Мома иска Дойчин най-хубав. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 15.7.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Мома иска Дойчин най-хубав. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 15.7.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Мързеливи снахи на нивата. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 22.11.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Подранили и замръзнали хайдути Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 21.6.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Ранен/болен юнак и сестра му Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 17.8.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Подранили и замръзнали хайдути Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 21.6.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен Дойчин и Чер арапин. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 23.9.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен Дойчин и Чер арапин. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) 23.9.2009

Моллов, Тодор (2009) Моллов, Т. Болен лежи Катил Гьорги. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 26.2.2009

Моллов, Тодор (2009) Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). Юбилеен сборник. 45 години Филологически факултет. /Редакционна колегия: доц. д-р Багрелия Борисова (главен редактор), проф. д-р Христина Станева, проф. дфн Пенка Ангелова, проф. д-р Паисий Христов, доц. д-р Анастасия Петрова, доц. д-р Анна Станимирова, доц. д-р Иванка Иванова Дончева, доц. д-р Иванка Янакиева Атанасова, доц. д-р Маргрета Григорова, доц. д-р Тодор Моллов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009; ISBN 978-954-524-673-9, с. 336-344

Моллов, Тодор (2009) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. /Съставители: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., РОД, 2009, с. 7-14

Моллов, Тодор (2009) Миторитуалните корени на две фолклорни игри (“Чиракман” и “Еременче”). Играта в културата на българи и сърби = Игра у култури бугара и срба. /Редакционна колегия: Ценка Иванова, Радослав Радев, Валентина Бонджолова, Валентина Седефчева. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009; ISBN 978-954-524-690-6, с. 9-20

Моллов, Тодор (2009) Хрононимът Полерания. Състояние и проблеми на българската ономастика.Т. 9. (Материали от национална конференция и кръгла маса по ономастика, проведени през юни 2006 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). /Редакционна колегия: доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова (съставител и отговорен редактор), Соня Семова (технически редактор). Велико Търново, изд. ИВИС, 2009; ISBN 978-954-8387-31-6, с. 277-284

Моллов, Тодор (2009) Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. /Съставители: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., РОД, 2009. Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 10 („Й”). Велико Търново, 2009, с. 468

Моллов, Тодор (2009) Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2009, № 4/113 (http://liternet.bg/publish/tmollov/dunav.htm, 09.04.2009).

Моллов, Тодор (2008) Началото: 894 г., Плиска - етноложкият прочит. (Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново, Фабер, 2007) LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 6 (103) (http://liternet.bg/publish/tmollov/nachaloto.htm, 21.06.2008)

Моллов, Тодор (2008) Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 1 (98) (http://liternet.bg/publish/tmollov/voinska.htm, 10.01.2008).

Моллов, Тодор (2008) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 5/102 (http://liternet.bg/publish/tmollov/star_bial.htm, 05.06.2008).

Моллов, Тодор (2008) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. /Редакционна колегия: доц. д-р Руси Русев, ст.н.с. д-р Николай Ненов, гл. ас. д-р Емилия Недкова, гл. ас. Велислава Донева, гл. ас. Никола Бенин. Т. 5. Изд. ЛЕНИ-АН, Русе, 2008; ISBN 978-954-8190-57-2, с. 116-126

Моллов, Тодор (2008) Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. Етнология на пространството. Ч. 1. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 5, год. V, 2007). С., ИИК „Род”, 2008, ISSN 1311-493Х

Моллов, Тодор (2008) Миторитуалните корени на фолклорните игри “Чиракман” и “Еременче”. Филологический сборник. ІІІ. Тверь - Велико Тырново. /Редакционная коллегия: Скаковская Л.Н., д.ф.н., профессор (главный редактор); Брызгалова Е.Н., д.ф.н., профессор; Васильева С.А., доцент; Логунов М.Л., доцент; Трущенкова А.В. (технический редактор). Тверь, 2008; ISBN 978-5-88997-341-7, с. 178-182

Моллов, Тодор (2008) Народните песни на село Павел, Полскотръмбешко Полски Тръмбеш и Полскотръмбешкият край - минало, настояще и бъдеще. (Изследвания и материали от Национална научна конференция, 7-8 септ. 2007 г.). /Съставители: Ст. н.с. д-р Христо Харитонов, Галя Чохаджиева. Велико Търново, Абагар, 2008; ISBN 978-954-427-768-0, с. 182-190

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Владика се потурчва. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 2.5.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Измъчват снаха да изкаже имане. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.7.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Керемиди за нова черква. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 30.6.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Клането в Бояджик, Ямболско на 15-17 май 1876 г. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 19.8.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Клането в Бояджик, Ямболско на 15-17 май 1876 г. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 19.8.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Кое венчило е най-добро. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 4.10.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Мома-сираче и глухоням жених. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 20.5.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Момък кълне Белиград да изгори. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 24.9.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Найден граматик. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 2.12.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Найден граматик. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 2.12.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Облог за излъгване на мома. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 6.11.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Облог за излъгване на мома. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 6.11.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Облог за излъгване на булче. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 28.10.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Облог за излъгване на булче. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 28.10.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Овдовяла лисичката. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 30.8.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Притури се Шар планина. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 12.9.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Разпознаване на либе (годеник, съпруг) след дълга раздяла. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 20.11.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Сестра укрива преследван брат. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 5.8.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Сирак се моли на Бога за болна сестра. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 8.3.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Стар бял дядо иска голо хоро. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) 5.6.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Удавила се от бедност. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) 31.1.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Урочасан момък умира. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 13.4.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Шибил-Мустафа и Дженда. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) 11.5.2008

Моллов, Тодор (2008) Моллов, Т. Юнак разговаря с кончето си. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) 19.6.2008

Моллов, Тодор (2008) Сборник от български народни умотворения. Т. 1. Песни. /Съст. Кузман Шапкарев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2008; ISBN 978-954-304-325-5 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/shapkarev_1/index.html, 19.02.2008)

Моллов, Тодор (2008) Сборник от български народни умотворения. Т. 2. Приказки и предания. /Съст. Кузман Шапкарев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2008; ISBN 978-954-304-327-9 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/shapkarev_2/index.html, 22.03.2008)

Моллов, Тодор (2007) Моллов, Т. Впрегнал жена си да оре. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) 11.9.2007

Моллов, Тодор (2007) Моллов, Т. Детенце да погледа лазарки. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 27.5.2007

Моллов, Тодор (2007) Моллов, Т. Майка изгубила сина си и го дири. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 18.11.2007

Моллов, Тодор (2007) Моллов, Т. Хайдушка глава. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) 2.5.2007

Моллов, Тодор (2007) Моллов, Т. Царица ниже шапчица за детенце. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издателство „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) 31.3.2007

Моллов, Тодор (2007) „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. /Отговорен научен редактор: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007; ISBN-10: 954-775-686-9; ISBN-13: 978-954-775-686-1, 223 стр.

Моллов, Тодор (2007) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на българи и сърби. /Главни и одговорни уредник: Владимир Јовановић; Редакција: Миливоје Р. Јовановић, уредник; Јордана Марковић, члан; Христо Бонџолов, члан. Ниш: Филозофски факултет (Ниш : Графика Галеб), 2007; ISBN 978-86-7379-132-6 (COBISS.SR-ID 140477964), с. 122-136

Моллов, Тодор (2007) Българските легендарни предания за Рим-папа Етнология и демонология. /Редакционна колегия: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., ROD, 2007; ISBN 978-954-476-044-9, с. 48-63

Моллов, Тодор (2007) Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания). Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. /Съставители: доц. д-р Радослав Радев, доц. д-р Руси Русев, д-р Румяна Лебедова. Велико Търново, Изд. Фабер, 2007, с. 104-115

Моллов, Тодор (2007) За един топос на старобългарските есхатологични очаквания: Пещерата. Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. ХVІ, 2007, № 1, с. 137-144

Моллов, Тодор (2007) Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа (Осми международен симпозиум, Велико Търново, 14-16 окт. 2004 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Георги Данчев (отг. редактор), проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова, проф. д.и.н. Йордан Андреев, ст.н.с. Агоп Гарабедян, Маргарита Пушкарова (научен секретар). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007; ISBN 954-524-339-2 (Т8), с. 713-729

Моллов, Тодор (2007) Песенният фолклор на село Павел Свищовско Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. /Съставители: Иван Димитров, Мария Ангелова-Атанасова. Велико Търново, АСТАРТА, 2007; ISBN 978-954-350-40-6, с. 311-435 (https://toponymio.files.wordpress.com/2017/03/iztorya_selo_pavel.pdf)

Моллов, Тодор (2007) Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 окт. 2004 г., Стара Загора. /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); д-р Георги Вълчев, Иван Матев, Маргарита Пушкарова (секретар). Велико Търново: Пик, 2007, ISBN 978-954-736-172-0, с. 299-309

Моллов, Тодор (2007) Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). Филологически сборник. ІІ. <Велико Търново - Твер>. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 95-100

Моллов, Тодор (2007) Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново, Фабер, 2007. Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 8 („З”). Велико Търново, 2007, с. 535-536

Моллов, Тодор (2007) Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 10/95 (http://liternet.bg/publish/tmollov/sotirologichnata.htm, 20.10.2007).

Моллов, Тодор (2007) Който има пещера, ще се спаси!… (Пещерата в българския модел на есхатологията). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 2/87 (http://liternet.bg/publish/tmollov/peshtera.htm, 24.02.2007)

Моллов, Тодор (2007) Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 11 (96) (http://liternet.bg/publish/tmollov/georgi_novi_sofiiski.htm, 23.11.2007).

Моллов, Тодор (2007) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 9/94 (http://liternet.bg/publish/tmollov/rim_papa_2.htm, 13.09.2007).

Моллов, Тодор (2007) Нов поглед за Златна Добруджа - един от националните свещени текстове. (Румяна Лебедева. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. София, Изд. „Захарий Стоянов”, 2006) Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. ХVІ, 2007, № 2, с. 186-189

Моллов, Тодор (2007) Хрононимът Полерания. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 12/97 (http://liternet.bg/publish/tmollov/polerania.htm, 11.12.2007).

Моллов, Тодор (2007) „Стар бял дядо иска голо хоро”. Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен VITA SEXUALIS (Десети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Русе, 8-10 юни 2007 г.

Моллов, Тодор (2007) Български народни песни. ІІ. Епос. /Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-311-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/arnaudov_epos/index.htm, 21.10.2007)

Моллов, Тодор (2007) Българско народно творчество. Т. 13: Народни песни. /Съст. Р. Кацарова, Ел. Стоин, Н. Кауфман, Т. Бояджиев, Д. Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-292-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/13/index.html, 21.02.2007)

Моллов, Тодор (2007) От лехичка по стръкче. Народни песни. /Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-313-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_ot_lehichka/index.htm, 09.12.2007)

Моллов, Тодор (2007) Юнак и ясно слънце. Народен епос. /Със