Публикации на проф. д-р Тодор Дончев Моллов


Моллов, Тодор (2019) ⁂Вода за жадни птици; ⁂Елха, змей и паун; ⁂Мома пъди гълъби; ⁂не били гълъби, а коледари (годежари, сгледници); ⁂Сокол гони пъстра птица; ⁂Три моми, три звезди се надхвалват; ⁂Уловила царювото конче; ⁂Хубава мома се прочува до царя. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2019) ⁂Болна мома - пила снощна вода и изпила змия; ⁂Бяла Мария кълне майка си - дала я на татари; ⁂Мома гледа как се бият татари и маджари (турци, московци и др.); ⁂Мома овчарка и събирачи на данък; ⁂Мома открадната от цигани (татари); ⁂Мъж продава жена си - 1; ⁂Мъж продава жена си - 2; ⁂Разбойници (хайдути, турци) нападат закъснели брат и сестра жътвари; ⁂Сестра продава брата си за белило и червило; ⁂Снаха спасява свекъра си от разбойници; ⁂Стадото на овчар измира през лоша зима. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2019) ⁂Стадото на овчар измира през лоша зима. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2019) ⁂Бяла Мария кълне майка си - дала я на татари; ⁂Мома гледа как се бият татари и маджари (турци, московци и др.). Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2019) ⁂Заради мома изоставил стадото си - кучетата го забравили; ⁂Настойчив ухажор. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2019) ⁂Повикана за кума на сватба и се понапила; ⁂Подигран и изгорен ерген. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2019) Фолклорният контекст на Яворовата „Овчарска песен” („У Радини свещи горят, хора гъгрят”) Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. /Съст. Д. Михайлов. Велико Търново, изд. ДАР-РХ, 2019, с. 141-155; ISBN 978-954-9489-65-1.

Моллов, Тодор (2019) Героят и неговият кон в сухата планина (Митопоетични реликти в няколко български народни песни). Митове - стереотипи - мистификации (Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 17, год. ХІІІ, 2019). С., ROD, ISSN 1311-493X

Моллов, Тодор (2019) Подвизите на Босул хайдутин - легитимност на границата между високия образец и пародията. Балканите - език, история, култура. Том VI. Сборник с доклади от Шеста Международна научна конференция /26-28 окт. 2017 г./. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2019; ISSN 1314-4065; с. 31-42

Моллов, Тодор (2018) Народните легенди за свети Димитър Басарбовски. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 6 (223) (https://liternet.bg/publish/tmollov/narodnite-legendi.htm; 02.06.2018).

Моллов, Тодор (2018) ⁂Клетва към свинарова майка; ⁂Мома моли славей да не пее, да не събуди либето й; ⁂Мома се присмива на вързан (окован) момък; ⁂Момков избор между моми любовнички; ⁂Момък и мома конак-сайбийка; ⁂Отдавна ли си, момне ле, калугерица?; ⁂Славеи пеят на двама млади за приспиване и разбуждане; ⁂Чудни помощници поливат момино цвете. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2018) ⁂Как да избере къщовница измежду три моми (Момин закон); ⁂Момков избор между моми любовнички; ⁂Чудни помощници поливат момино цвете; ⁂Юнак спасява сестра си, отвлечена от турци. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2018) ⁂Делба на светците и наказание на грешна земя; ⁂Либе се намира под път и над път, а брат - не. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2018) ⁂Марко убива сина си, за да му вземе невестата; ⁂Мома избира хайдутуване пред женитба. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/3/content.htm)

Моллов, Тодор (2017) ⁂Вдовец иска да се ожени за дъщеря си; ⁂Виша герекиня (Милка котленка) отвлечена с хитрост от момък гемиджия; ⁂Виша герекиня поставя трудни условия за женитба; ⁂Заспал до мома - събудил се до студен камък; ⁂Мъртва съпруга - птица; ⁂Цар (крал) Стефан иска да вземе за жена сестра си. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2017) Третият в кладенеца (Календарно-астрономическа основа на мотива). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 3 (209) (http://liternet.bg/publish/tmollov/tretiat.htm; 09.03.2017)

Моллов, Тодор (2017) ⁂Ерген и мома - цар и царица (Сън за мене, сън за тебе); ⁂Заспал до мома - събудил се до студен камък; ⁂Мома заспала на овчарско коляно (той я буди да види от кой облак ще вали); ⁂Мома иска гиздав ерген; ⁂Момък иска хубавата Севда; ⁂Не ходи по мрак на вода!; ⁂Сама ще му дойде (ще му пристане). Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2017) Фолклорните образци на „Луд гидия” (Мотиви и проблеми) Международна научна конференция „Езици, култури, комуникации”, Велико Търново, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 8.06. – 9.06.2017 г.

Моллов, Тодор (2017) Фолклорните образци на „Луд гидия” (Мотиви и проблеми). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 8 (213) (http://liternet.bg/publish/tmollov/lud-gidia.htm; 15.08.2017)

Моллов, Тодор (2017) ⁂Виша герекиня (Милка котленка) отвлечена с хитрост от момък гемиджия; ⁂Виша герекиня поставя трудни условия за женитба; ⁂Ерген и мома - цар и царица (Сън за мене, сън за тебе); ⁂Мома заспала на овчарско коляно (той я буди да види от кой облак ще вали). Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2016) Емоционалният код в митопоетичното самоописание (Страх и жал в песента „Мома и страшно/смешно либе”). Емоције у култури срба и бугара = Емоциите в културата на сърби и българи. Ниш : Филозофски факултет, 2016, ISBN 978-86-7379-411-2, с. 49-58.

Моллов, Тодор (2016) ⁂Либето му се омъжва за друг - 1 (Канят го за кум, кръстник, девер); ⁂Либето му се омъжва за друг - 2 (Харесва жената на своя брат); ⁂Либето му се омъжва за друг - 3 (Докато бил на кирия/война, брат му се оженил за либето му); ⁂Либето му се омъжва за друг - 4 (Взело комшия или роднина); ⁂Либето му се омъжва за друг - 5 (Иска да се обеси или удави); ⁂Мома и овчар се наддумват; ⁂Мома му е омиляла като китка годенишка; ⁂Облог между мома и момък - да спят заедно и да не се докоснат; ⁂Сама китка продумала (Как носят китка моми, ергени и невести); ⁂Ухажор - самохвалец. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2016) ⁂Песни за Леонид войвода от Мачуково. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2016) Моллов, Тодор. Двете версии на песента за Момчил юнак (Структура и водещи идеи) Образ - Мит - Текст. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 14, год. Х, 2016). С., ROD, 2016, ISBN: 1311493Х, с. 112-122

Моллов, Тодор (2016) ⁂Девер се бори с мечка; ⁂Змеица лехуса - морава звезда кървава; ⁂Змей и замръкнала на нивата мома жътварка; ⁂Мома среща три (два) змея; ⁂Неразпознати брат и сестра оженени, майка им робиня; ⁂Турци искат да убият влахче-робче и да залюбят сестра му. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2016) ⁂Юнак връща съпругата си, пристанала на побратим. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/3/content.htm)

Моллов, Тодор (2016) ⁂Божа майка или светци проклеват дърво, посеви или кукувица; ⁂Жени син и дъщеря (Среща на сватбите и размяна на дарове); ⁂Либето му се омъжва за друг - 1 (Канят го за кум, кръстник, девер); ⁂Либето му се омъжва за друг - 2 (Харесва жената на своя брат); ⁂Либето му се омъжва за друг - 3 (Докато бил на кирия/война, брат му се оженил за либето му); ⁂Либето му се омъжва за друг - 4 (Взело комшия или роднина); ⁂Либето му се омъжва за друг - 5 (Иска да се обеси или удави); ⁂Мома и овчар се наддумват; ⁂Мома кълне близките си - дали я на камилар; ⁂Надхвалване на овца, нива и лоза; ⁂Неразпознати брат и сестра оженени, майка им робиня; ⁂Ухажор - самохвалец. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2016) Двете версии на песента за Момчил юнак (Структура и водещи идеи) In honorem. 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, ISBN 978-619-00-0395-3, с. 525-536

Моллов, Тодор (2015) Народните легенди за Свети Димитър Басарбовски Наследство и културен пейзаж: В чест на стогодишнината от отпечатването на книгата на Карел Шкорпил „Опис на старините по течението на река Русенски Лом” (Известия на Регионален исторически музей - Русе, Том ХVІІІ. Русе, 2015, ISSN 1313-7336, с. 195-209

Моллов, Тодор (2015) Щрихи от живота на Никола поп Лазаров - преписвач на Паисиевата История. сп. Епохи (В. Търново; ВТУ), т. ХХVІІІ, 2015, кн. 1, с. 153-157

Моллов, Тодор (2015) ⁂Змей (вихрушка) вдига мома от хорото; ⁂Коя мома либе няма, ни либила; ⁂Любовен унес на влюбен момък - 3 (Овчар броил овце и ги сгрешил); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 4 (Овчар бърза да слезе в село за момина седянка; Орач бърка нивата си, заорава тая на либето си; Дървар се моли на Бога да му умре вола и да му се строши колата - да се върне в село да види либето си; Други); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 5 (Занаятчии объркват работата си заради хубава мома); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 6 (Момък среща либето си на извора - докато разговарят, кобиличката лист пуснала); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 7 (Мома не го пуска след любовна нощ); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 8 (Когато не вижда либето си, времето тече по-бавно); ⁂Мома видяла либето си хайдутин; ⁂Момък иска да хване в гора славей - уловил мома. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2015) ⁂Брак с еврейка срещу спасяване от тъмница; ⁂Братя близнаци избират либе - харесали една и съща; ⁂Вместо заплата - брак; ⁂Делба на двама братя; ⁂Змей (вихрушка) вдига мома от хорото; ⁂Змей, престорен на момък, измамва мома; ⁂Има ли някой от Троян?; ⁂Коя мома либе няма, ни либила; ⁂Марко открива брат си Андрей; ⁂Моми крадат грозде; ⁂Предсмъртни заръки на юнак - 1 (Бан/байрактар свири и пее, а войската го слуша); ⁂Предсмъртни заръки на юнак - 2 (Дунав тече от Златна ябълка); ⁂Предсмъртни заръки на юнак - 3 (Иска да умре под байрак); ⁂Предсмъртни заръки на юнак - 4 (Пушка пукна из гора зелена); ⁂Предсмъртни заръки на юнак - 5 (Стъпил Добри на бял камък); ⁂Чудна мома косачка; ⁂Юнак убива неразпознатия си брат. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2015) ⁂Марко открива брат си Андрей; ⁂Юнак убива неразпознатия си брат. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/3/content.htm)

Моллов, Тодор (2015) ⁂Предсмъртни заръки на войвода; ⁂Предсмъртни заръки на юнак - 1 (Бан/байрактар свири и пее, а войската го слуша); ⁂Предсмъртни заръки на юнак - 2 (Дунав тече от Златна ябълка); ⁂Предсмъртни заръки на юнак - 3 (Иска да умре под байрак); ⁂Предсмъртни заръки на юнак - 4 (Пушка пукна из гора зелена); ⁂Предсмъртни заръки на юнак - 5 (Стъпил Добри на бял камък). Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2015) Щрихи от живота на Никола поп Лазаров - преписвач на Паисиевата История. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2015, № № 5 (186) (http://liternet.bg/publish/tmollov/shtrihi/shtrihi-ot-jivota.htm).

Моллов, Тодор (2015) Велегласният Исаия - доместик Исаия? Търновска книжовна школа. 10. Търновската държава на Духа. (Десети юбилеен международен симпозиум, Велико Търново, 17-19 окт. 2013 г.). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, ISBN 954-524-339-2 (Т10), с. 190-203.

Моллов, Тодор (2015) ⁂Братя близнаци избират либе - харесали една и съща; ⁂Дал й пръстен - не го дочакала; ⁂Коя мома либе няма, ни либила; ⁂Любовен унес на влюбен момък - 3 (Овчар броил овце и ги сгрешил); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 4 (Овчар бърза да слезе в село за момина седянка; ⁂Орач бърка нивата си, заорава тая на либето си; ⁂Дървар се моли на Бога да му умре вола и да му се строши колата - да се върне в село да види либето си; ⁂Други); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 5 (Занаятчии объркват работата си заради хубава мома); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 6 (Момък среща либето си на извора - докато разговарят, кобиличката лист пуснала); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 7 (Мома не го пуска след любовна нощ); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 8 (Когато не вижда либето си, времето тече по-бавно); ⁂Макар и отдалеч, пак ще е край нея - като мъгла, облак, роса, слънце...; ⁂Мома видяла либето си хайдутин; ⁂Момък иска да хване в гора славей - уловил мома; ⁂Тъмнина беше - не видях! Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2015) ⁂Предсмъртни заръки на войвода. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2015) ⁂Играли баби по месечина. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2014) ⁂Брала мома зеленика; ⁂Братя светци си завиждат; ⁂Лов на чуден елен; ⁂Любовен унес на влюбен момък - 1 (Има конче-аджамийче - носи го все към момини двори); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 2 (Селяните го подиграват - вампир ходи из село); ⁂Мома и славей се надпяват; ⁂Мома и Слънце се надгряват; ⁂Мома иска (не иска) да се ожени за (сина на) поп или дяк; ⁂Мома с чудна риза се наддумва с овчар; ⁂Мързелива мома - без премяна за празник; ⁂Надхвалват се трима юнака; ⁂Овчар и чудно стадо - водят го Господ или светци; ⁂Светец не пуска грешните си близки в рая; ⁂Светец подковава коня си - ще отиде да нагледа посевите; ⁂Свети Георги наглежда нивите и стадата; ⁂Свети Георги освобождава три синджира роби; ⁂Свети Георги среща овчари, които търсят зимовище, мандровище; ⁂Славей иска да свие гнездо в пазвата на мома; ⁂Слънчева женитба; ⁂Чуден сън: Господ - чудно дърво; ⁂Юнак и Слънце се надварват. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2014) Двете версии на песента за Момчил юнак (Структура и водещи идеи) Научен симпозиум с международно участие „Образ - Мит - Текст” (Осми Царшишманови дни в Самоков), 10-12 октомври 2014 г.

Моллов, Тодор (2014) Тоталната етнология на Анчо Калоянов (Българските придобивки). Сборник за Анчо Калоянов. В чест на 70-годишнината на писателя и учения. /Състав. Ив. Станков, Д. Михайлов. Велико Търново, изд. Фабер, ISBN 978-619-00-0123-2, 2014, с. 22-48

Моллов, Тодор (2014) Велегласният Исаия - доместик Исаия? Име и святост (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Том 13, год. ІХ). С., изд. Род, 2014, ISSN 1311-493Х, с. 75-90

Моллов, Тодор (2014) ⁂Лов на чуден елен; ⁂Майка му да го научи как да измами мома; ⁂Мома и славей се надпяват; ⁂Мома и Слънце се надгряват; ⁂Мома с чудна риза се наддумва с овчар; ⁂Мома упреква момък, че е ходил на сгледа в друго село за друга мома, а той ходил да се бори; ⁂Момък се бори с мечка; ⁂Овчар (юрук) и Дели Димо коруджия; ⁂Паша/султан организира борби в Будин/Цариград - печели пехливан българин; ⁂Светец не пуска грешните си близки в рая; ⁂Свети Георги освобождава три синджира роби; ⁂Слънчева женитба; ⁂Убийството на Момчил юнак; ⁂Хайдутин - кръстник на сестрино дете; ⁂Чернолатинци ловят либе за сестра си; ⁂Чуден сън: Господ - чудно дърво; ⁂Юнак и Слънце се надварват. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2014) ⁂Марко бие първото си либе; ⁂Убийството на Момчил юнак. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/3/content.htm)

Моллов, Тодор (2014) ⁂Хайдутин - кръстник на сестрино дете. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2014) ⁂Брала мома зеленика; ⁂Димо е хубав, но сестра му е по-хубава; ⁂Любовен унес на влюбен момък - 1 (Има конче-аджамийче - носи го все към момини двори); ⁂Любовен унес на влюбен момък - 2 (Селяните го подиграват - вампир ходи из село); ⁂Мома дава накитите си на циганки - да й направят магия за любов; ⁂Мома иска (не иска) да се ожени за (сина на) поп или дяк; ⁂Мома се избира на нивата, а не на хорото; ⁂Мома, набедена, че е намерила момкови кавали (ножове, пръстен, жълтици); ⁂Момък, набеден, че намерил момин накит; ⁂Славей иска да свие гнездо в пазвата на мома; ⁂Щерко, кой тропа на порти? Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2014) ⁂Мома мързелива - на нива ленива, на хоро троплива; ⁂Мързелива мома - без премяна за празник; ⁂Мързелива мома - мъчно се тъкат престилки. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2013) Хърцои. Том 1. Коледни песни. /Състав. и ред. проф. д-р Тодор Моллов. Изд. РОД, Русе, 2013, 413 стр. (ISBN 978-954-476-062-5)

Моллов, Тодор (2013) "Вино пие Дойчин-Петър, Варадински бан" (инвариант и трансформация на любовните клишета). Научни диалози. Сборник посветен на 10-годишнината от научното партньорство между Филологическия и Философския факултет на университетите във Велико Търново и Ниш (Велико Търново, 2012). /Състав. и ред.: проф. д-р Радослав Радев, проф. д-р Хр. Бондджолов, доц. д-р Ценка Иванова. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013; ISBN 978-954-524-884-9, с. 165-182

Моллов, Тодор (2013) Катил Гьорги и Болен Дойчин (За една трансформация на епическия мотив за болния герой). Език и етнос (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Том 11, год. VІІІ). С., изд. РОД, 2013, с. 333-340

Моллов, Тодор (2013) ⁂Да бях знала, че тебе ще взема...; ⁂Далеч за невеста; ⁂Две невести на хоро обясняват хубаво ли е женилото; ⁂Кръстницата идва да прибули булката; ⁂Къде е млад войно?; ⁂Мома пои братово конче, то се уплашва и я повлича; ⁂Обзаложила се да преплува морето; ⁂Отдолу иде писана каручка; ⁂Подготовка на малка мома за Лазар; ⁂Поплак от богат, но грозен мъж; ⁂Сестра отравя болния си брат. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2013) ⁂„Черней, горо!” (Съпруг-разбойник); ⁂Брат от сухо дърво; ⁂Две Ради вода газят - едната се удавя (смърт-сватба); ⁂Мома пои братово конче, то се уплашва и я повлича; ⁂Момък (овчар), залюбен от чудна мома - мечка, змеица или Юда; ⁂Момък среща в полунощ три бродници/магьосници на извор/река; ⁂Обзаложила се да преплува морето; ⁂Поръки на болен войвода по кончето му; ⁂Сестра отравя болния си брат; ⁂Цар иска Славка (слуга) да му попее; ⁂Чер Арапин и болна мома жътварка; ⁂Чер Арапин на бял кон и назлън Донка. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2013) ⁂Изпитания за избор на войвода (Мома войвода); ⁂Поръки на болен войвода по кончето му. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2013) Щрихи от живота на Никола поп Лазаров – преписвач на Паисиевата История Научен симпозиум с международно участие „Етнология на името” (Седми Царшишманови дни в Самоков), 4-6 октомври 2013 г.

Моллов, Тодор (2013) ⁂Песни за Митю Ганев; ⁂Песни за Цанко Дюстабанов. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2013) ⁂Да бях знала, че тебе ще взема...; ⁂Мома се чуди защо либето й се бави за седянка?; ⁂Момък се кълне - не люби друга мома; ⁂Отдолу иде писана каручка; ⁂Поискал цвете - дала му коприва; ⁂Постила му черги, а той тръгва надалеч; ⁂Скърши вежди - намигни ми; ⁂Що побърза млад челеби, та заспа. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2013) ⁂Песни за Митю Ганев; ⁂Песни за Цанко Дюстабанов. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2013) ⁂Мома болна за работа, здрава за хоро; ⁂Мома тъче платно и си пийва; ⁂Че малко ли съм донесла?! Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2012) „Ерменлия гидия” – от миторитуална към етноконфесионална „чуждост” Научен симпозиум с международно участие „Памет и святост” (Шести Царшишманови дни в Самоков), 5-7 октомври 2012 г.

Моллов, Тодор (2012) «Вино пие Дойчин-Петър, Варадински бан» (Инвариант и трансформации на любовните клишета). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2012, № 2 (147) (http://liternet.bg/publish/tmollov/doychin-petar.htm, 28.02.2012)

Моллов, Тодор (2012) Името Евдокия и неговите производни в българския песенен фолклор (Календарни проекции на миторитуалното наследство). Име у култури срба и бугара = Името в културата на сърби и българи. /Приред. проф. др Дубравка Срдановић. Ниш, Филозовски факултет Универзитета, 2012, ISBN 978-86-7379-242-2, с. 191-201

Моллов, Тодор (2012) Болен Дойчин. Том 2. Песента за Болен Дойчин в българския фолклор (Текстове). /Науч. ред. проф. дфн Анчо Калоянов. Велико Търново, изд. „Веста“, 2012, 470 стр. (ISBN 978-954-543-046-6)

Моллов, Тодор (2012) Етнология и медиевистика (Топоси. Имена. Светци). Студии и статии. /Науч. ред. проф. дфн Анчо Калоянов. Велико Търново, изд. „Веста“, 2012, 383 стр. (ISBN 978-954-543-047-3)

Моллов, Тодор (2012) Митопоетични идеи на фолклорната балада „Болен брат в планината и сестра му”. Филологический сборник. V. Тверь - Велико Тырново. Тверь, 2012, ISBN 975-5-7609-0703-5, с. 228-235

Моллов, Тодор (2012) ⁂Булка-лехуса - жертва на придошла река; ⁂Вдовишко момче убива разбойник - любовник на майка му; ⁂Димитър иска да се ожени за еврейка - оказва се изгубената му сестра; ⁂Майчини заръки към Слънцето да не грее силно; ⁂Мома в размирни години - брат й я изоставил, либето я спасило; ⁂Мома и овчар - крилат змей; ⁂Наказан овчар - ловял орлета, рязал им ноктите и украсявал гайдата си; ⁂Наклеветена зълва (Кучка Павлевица); ⁂Невеста кехая; ⁂Потурчена жътварка на Романя; ⁂Сирак изорава имане; ⁂Спор и клетви между етърви (Разделят двама братя и кълнат взаимно децата си; Спорят коя е по-хубава/по-добра); ⁂Черньо и гости търговци. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2012) ⁂Боса Балкана ще мине и пак ще му пристане; ⁂В Сливен издигат бесилки за бунтовници; ⁂Венчавай, попе, недовенчавай; ⁂Песни за социализма и ТКЗС. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2012) ⁂Старите баби за момци, старците за моми. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2012) ⁂Брегът се рони, ще паднеш, ще се удавиш!; ⁂Вода тече по бели камъни; ⁂Дръж, къпино, момата!; ⁂Млада невяста и гълъбче (тъга по бащиния дом); ⁂Мома сади лозе - кой ще го бере?; ⁂Момък закачил мома - скъсал й гердана, сбирали синците; ⁂Момък моли мома да му опере ризата; ⁂Момък-ерген иска да направи калдаръм от своя дом до моминия; ⁂Наказан овчар - ловял орлета, рязал им ноктите и украсявал гайдата си; ⁂Невеста кехая; ⁂Разляла вино - израсло чудно дърво; ⁂Сирак изорава имане; ⁂Стрела - знак за любов. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2012) ⁂Вдовишко момче убива разбойник - любовник на майка му. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/3/content.htm)

Моллов, Тодор (2012) ⁂Войвода записва (калесва) хайдути. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2012) ⁂В Сливен издигат бесилки за бунтовници. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2012) Варна в българските народни песни Регионален исторически музей - Русе. Известия. Кн. ХVІ. Град - Етнология - Социализъм (Сборник с доклади от ХІІІ национална етнографска конференция в България). Русе, 2012, с. 378-387

Моллов, Тодор (2012) ⁂Ако не му дадат момата, ще стане калугер; ⁂Боса Балкана ще мине и пак ще му пристане; ⁂Брегът се рони, ще паднеш, ще се удавиш!; ⁂Вода тече по бели камъни; ⁂Дръж, къпино, момата!; ⁂Замръква и осъмва пред портите на либето; ⁂Избор на мома с гатанки - кое е по-бързо, по-благо, по-мило; ⁂Какво ще й стори - не е ябълка, та да я изяде!; ⁂Калугер и моми пред манастир; ⁂Млада вдовица жали за либето си; ⁂Мома сади лозе - кой ще го бере?; ⁂Момин идеал за либе; ⁂Момък закачил мома - скъсал й гердана, сбирали синците; ⁂Момък моли мома да му опере ризата; ⁂Рума мома за вода и момък овчар (Иска да я целуне - целувката е до живот; И за подаръци няма да го вземе); ⁂Стрела - знак за любов; ⁂Сън не го хваща заради хубава мома. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2012) Болен Дойчин. Том 1. Песента за Болен Дойчин в българския фолклор (Изследване). /Науч. ред. проф. дфн Анчо Калоянов. Велико Търново, изд. „Веста“, 2012, 159 стр. (ISBN 978-954-543-045-9)

Моллов, Тодор (2011) ⁂Войник на сватбата на жена си; ⁂Елин-пелин, зелен пелин; ⁂Кълвач дърво кълвеше; ⁂Лакомо либе; ⁂Мома - ясно слънце; ⁂Момче планинче измамва мома и я отвежда. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2011) ⁂Вградена невеста; ⁂Войник на сватбата на жена си; ⁂Жълта пеперуда - знак за смърт; ⁂Загледал се по мома и пострадал; ⁂Майка превръща сина си в змей; ⁂Майка убива и сготвя детето си заради любовник; ⁂Мащеха иска да убие заварени деца/зълва; ⁂Невеста жътварка забравя детето си на нивата; ⁂Пиян заклал близките си; ⁂Слънце гледа еврейска сватба. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2011) ⁂Арестуването на Гьорги даскалчето; ⁂Де е Ботев, де е Левски, де е Караджата?; ⁂Нещо ще те питам, бабо; ⁂Песни за Капитан Петко войвода; ⁂Солак Мустафа убива Липчо чорбаджи; ⁂Цялата смъртна дружина; ⁂Чер гарван носи пръстен от бойното поле. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2011) ⁂Арестуването на Гьорги даскалчето; ⁂Внимавай кога се жениш - каква жена ще вземеш!; ⁂Гьорги на Босна лежеше; ⁂Де е Ботев, де е Левски, де е Караджата?; ⁂Затрупани; ⁂Майка се прощава с болния си син - млад овчар; ⁂Млади капитане, отде идеш ти?; ⁂Нещо ще те питам, бабо; ⁂Отровил болното си булче; ⁂Песни за Капитан Петко войвода; ⁂Песни за Христо Ботев; ⁂Побеснял жених заръфал булката; ⁂Солак Мустафа убива Липчо чорбаджи; ⁂Цялата смъртна дружина; ⁂Чер гарван носи пръстен от бойното поле. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2011) ⁂Лакомо либе; ⁂Мама ще ми тъче платното; ⁂Мързелива невеста; ⁂Стар ерген - времето му минало. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2011) ⁂Докога мома ще ходиш? (Кирчо и Калудка); ⁂Елин-пелин, зелен пелин; ⁂Загледал се по мома и пострадал; ⁂Защо момата му мирише на вино; ⁂Зъбче сърмалийче боли от севда; ⁂Кой ще стопли момата?; ⁂Либе кукорко; ⁂Луд гидия; ⁂Мома - ясно слънце; ⁂Мома вино продава; ⁂Момиче, малък дяволо; ⁂Момче планинче измамва мома и я отвежда; ⁂Сокол пие вода на Вардар; ⁂Стар ерген - времето му минало. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2011) Болен Дойчин в сръбския и в българския фолклор. Велико Търново, Изд. Фабер, 2011, 288 стр., ISBN: 978-954-400-471-2. Авторски текст: с. 99-276.

Моллов, Тодор (2011) Миторитуалната основа на фолклорната балада „Мома иска Дойчин най-хубав”. Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, ISBN 978-954-524-775-0, с. 330-339

Моллов, Тодор (2011) Миторитуалната основа на фолклорната балада „Мома иска Дойчин най-хубав”. Филологически сборник. ІV. (Велико Търново - Твер). Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, ISBN 978-954-524-767-5, с. 123-126

Моллов, Тодор (2011) Мартенската нова година по хода на Луната (кратки подстъпи към темата). Традиция и модерност в българската наука и образование (Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Кн. ІV). Силистра, 2011, ISBN 978-954-8457-42-1, с. 41-55

Моллов, Тодор (2011) Баладата за мъртвия брат: календарен прочит Научен симпозиум с международно участие „Етнология на общуването” (Пети Царшишманови дни в Самоков), Самоков, 7-9 октомври 2011 г.

Моллов, Тодор (2010) Катил Гьорги и Болен Дойчин (За една трансформация на епическия мотив за болния герой) Научен симпозиум с международно участие „Език и етнос” (Четвърти Царшишманови дни в Самоков), Самоков, 1-3 октомври 2010 г.

Моллов, Тодор (2010) Варна в българските народни песни Образ и памет (Дванадесети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”) и „Град - Етнология - Социализъм” (Тринадесета национална етнографска конференция), Русе, 11-12 юни 2010 г.

Моллов, Тодор (2010) Еременче позлатенче: (Миторитуалните корени на една фолклорна игра). И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. /Идея и съставителство: Елена Налбантова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, ISBN 978-954-524-731-6, с. 189-203

Моллов, Тодор (2010) ⁂"Семейството" на хайдутина/комитата; ⁂Дандика разбойник и сливенски търговци; ⁂Димитър гради кула в Кунино; ⁂Жалба за либе-войник; ⁂Злато моме, златна ябълко; ⁂Идириз разбойник непоканен на българска сватба; ⁂Какво да й купи?; ⁂Момък и мома шуменка; ⁂Песни за военнопленници; ⁂Търговска дъщеря знае езика на лекарите. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2010) ⁂Млада невеста - побойница. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2010) ⁂Бановата кака; ⁂Благодарна змия; ⁂Божа майка - лехуса; ⁂Вуйчо иска племенница за невяста; ⁂Вуйчо убива племенника си от ревност; ⁂Вуйчо-лихвар иска в залог булчето му; ⁂Дружина носи ранен войвода; ⁂Залюбила друг в отсъствието на мъжа си; ⁂Калина гърло боляло; ⁂Кумова клетва; ⁂Майка убива неразпознатия си син-пътник; ⁂Мома войник; ⁂Отмъщение на ратай-хайдутин; ⁂Юнак, конче аджамийче и мома; ⁂Юнак, пиле соколово и три кукувици. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2010) ⁂Три делии вино пият при мома-кръчмарка; ⁂Юнак, конче аджамийче и мома. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/3/content.htm)

Моллов, Тодор (2010) ⁂Ергенлък - пашалък, моминство - везирство; ⁂Жалба за либе-войник; ⁂Злато моме, златна ябълко; ⁂Какво да й купи?; ⁂Китчице, буйна лободо; ⁂Кой беше снощи при тебе?; ⁂Която види във водата - нея да му придума; ⁂Момък и мома шуменка; ⁂Момък не се опива заради момина хубост; ⁂Момък пропива кон, дрехи и оръжие при мома-кръчмарка; ⁂Река носи билки-разделки; ⁂Хубава мома се хвали сама. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2010) ⁂Бележил юнак - дърво, мома, агне; ⁂Божа майка - лехуса; ⁂Божа майка дарява чудна риза на малка мома; ⁂Ергенлък - пашалък, моминство - везирство; ⁂Зелено дърво из Дунава плaва; ⁂Иска заем от вуйчо си да направи сватба; ⁂Калина гърло боляло; ⁂Колко са ти дечицата?; ⁂Кумова клетва; ⁂Мома войник; ⁂Мома-механджийка и лично стадо на кехая; ⁂Момък не се опива заради момина хубост; ⁂Момък пропива кон, дрехи и оръжие при мома-кръчмарка; ⁂Хубава мома се хвали сама; ⁂Юнак, пиле соколово и три кукувици. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2010) ⁂Босненски хаджии, Муса кеседжия и хайдути; ⁂Дружина носи ранен войвода; ⁂Отмъщение на ратай-хайдутин; ⁂Татунчо войвода - орач. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2010) ⁂"Семейството" на хайдутина/комитата; ⁂Дандика разбойник и сливенски търговци; ⁂Димитър гради кула в Кунино; ⁂Идириз разбойник непоканен на българска сватба; ⁂Песни за военнопленници. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2009) ⁂Болен Дойчин и Чер арапин; ⁂Болен лежи Катил Гьорги; ⁂Лютица Богдан; ⁂Сестра жертва син заради брат. Български фолклорни мотиви. Том 3. Юнашки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-228-4; ISBN-13: 978-954-304-228-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/3/content.htm)

Моллов, Тодор (2009) ⁂Босул влечи-цървул; ⁂Либето й заклали, нея на чоп хвърляли; ⁂Подранили и замръзнали хайдути; ⁂Хайдушка сватба; ⁂Юнак замръкнал на Бакаджик без вода. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2009) ⁂Еничерче жали за дома си; ⁂Хан Татар; ⁂Цар Ясен и турците. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2009) ⁂Кавали свирят в усои (Ако е либето й - ще му пристане; Свири либето й - отхвърлено от нейните родители; Ще отиде в Балкана при либето си хайдутин, ще стане байрактарка); ⁂Мома и винари/кираджии (Биляна платно белеше; Мома изтървала платно/бухалка - който ги извади, ще я вземе); ⁂Мома иска Дойчин най-хубав. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2009) ⁂Болен Дойчин и Чер арапин; ⁂Болен лежи Катил Гьорги; ⁂Болен момък - либето му играе хоро; ⁂Булин глас от гроба; ⁂Дете, обречено за цар; ⁂Еничерче жали за дома си; ⁂Либето й заклали, нея на чоп хвърляли; ⁂Лютица Богдан; ⁂Майка отива вместо дъщеря си за вода; ⁂Мома иска Дойчин най-хубав; ⁂Подранили и замръзнали хайдути; ⁂Ранен/болен юнак и сестра му; ⁂Сестра жертва син заради брат; ⁂Хан Татар; ⁂Цар Ясен и турците; ⁂Юнак замръкнал на Бакаджик без вода. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2009) ⁂Хубави моми бели крака мият (Моми от Луковит; Моми от Ловеч). Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2009) ⁂Злояда баба; ⁂Кольо Бързака; ⁂Мързеливи снахи на нивата. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2009) ⁂Болен момък - либето му играе хоро; ⁂Дете, обречено за цар; ⁂Мома и винари/кираджии (Биляна платно белеше; Мома изтървала платно/бухалка - който ги извади, ще я вземе); ⁂Ранен/болен юнак и сестра му; ⁂Станеник се прочува с имане. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2009) Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. /Съставители: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., РОД, 2009. Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 10 („Й”). Велико Търново, 2009, с. 468

Моллов, Тодор (2009) Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). Юбилеен сборник. 45 години Филологически факултет. /Редакционна колегия: доц. д-р Багрелия Борисова (главен редактор), проф. д-р Христина Станева, проф. дфн Пенка Ангелова, проф. д-р Паисий Христов, доц. д-р Анастасия Петрова, доц. д-р Анна Станимирова, доц. д-р Иванка Иванова Дончева, доц. д-р Иванка Янакиева Атанасова, доц. д-р Маргрета Григорова, доц. д-р Тодор Моллов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009; ISBN 978-954-524-673-9, с. 336-344

Моллов, Тодор (2009) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. /Съставители: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., РОД, 2009, с. 7-14

Моллов, Тодор (2009) Миторитуалните корени на две фолклорни игри (“Чиракман” и “Еременче”). Играта в културата на българи и сърби = Игра у култури бугара и срба. /Редакционна колегия: Ценка Иванова, Радослав Радев, Валентина Бонджолова, Валентина Седефчева. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009; ISBN 978-954-524-690-6, с. 9-20

Моллов, Тодор (2009) Хрононимът Полерания. Състояние и проблеми на българската ономастика.Т. 9. (Материали от национална конференция и кръгла маса по ономастика, проведени през юни 2006 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). /Редакционна колегия: доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова (съставител и отговорен редактор), Соня Семова (технически редактор). Велико Търново, изд. ИВИС, 2009; ISBN 978-954-8387-31-6, с. 277-284

Моллов, Тодор (2009) Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2009, № 4/113 (http://liternet.bg/publish/tmollov/dunav.htm, 09.04.2009).

Моллов, Тодор (2008) Началото: 894 г., Плиска - етноложкият прочит. (Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново, Фабер, 2007) LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 6 (103) (http://liternet.bg/publish/tmollov/nachaloto.htm, 21.06.2008)

Моллов, Тодор (2008) Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 1 (98) (http://liternet.bg/publish/tmollov/voinska.htm, 10.01.2008).

Моллов, Тодор (2008) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2008, № 5/102 (http://liternet.bg/publish/tmollov/star_bial.htm, 05.06.2008).

Моллов, Тодор (2008) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. /Редакционна колегия: доц. д-р Руси Русев, ст.н.с. д-р Николай Ненов, гл. ас. д-р Емилия Недкова, гл. ас. Велислава Донева, гл. ас. Никола Бенин. Т. 5. Изд. ЛЕНИ-АН, Русе, 2008; ISBN 978-954-8190-57-2, с. 116-126

Моллов, Тодор (2008) Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. Етнология на пространството. Ч. 1. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 5, год. V, 2007). С., ИИК „Род”, 2008, ISSN 1311-493Х

Моллов, Тодор (2008) Миторитуалните корени на фолклорните игри “Чиракман” и “Еременче”. Филологический сборник. ІІІ. Тверь - Велико Тырново. /Редакционная коллегия: Скаковская Л.Н., д.ф.н., профессор (главный редактор); Брызгалова Е.Н., д.ф.н., профессор; Васильева С.А., доцент; Логунов М.Л., доцент; Трущенкова А.В. (технический редактор). Тверь, 2008; ISBN 978-5-88997-341-7, с. 178-182

Моллов, Тодор (2008) Народните песни на село Павел, Полскотръмбешко Полски Тръмбеш и Полскотръмбешкият край - минало, настояще и бъдеще. (Изследвания и материали от Национална научна конференция, 7-8 септ. 2007 г.). /Съставители: Ст. н.с. д-р Христо Харитонов, Галя Чохаджиева. Велико Търново, Абагар, 2008; ISBN 978-954-427-768-0, с. 182-190

Моллов, Тодор (2008) ⁂Керемиди за нова черква. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2008) ⁂Измъчват снаха да изкаже имане; ⁂Кое венчило е най-добро; ⁂Мома-сираче и глухоням жених; ⁂Момък кълне Белиград да изгори; ⁂Облог да излъгване на мома; ⁂Облог за излъгване на булче; ⁂Притури се Шар планина; ⁂Разпознаване на либе (годеник, съпруг) след дълга раздяла; ⁂Сестра укрива преследван брат; ⁂Сирак се моли на Бога за болна сестра; ⁂Урочасан момък умира. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2008) ⁂Облог да излъгване на мома; ⁂Облог за излъгване на булче. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2008) ⁂Владика се потурчва; ⁂Клането в Бояджик, Ямболско на 15-17 май 1876 г.; ⁂Найден граматик; ⁂Шибил-Мустафа и Дженда. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2008) ⁂Юнак разговаря с кончето си. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2008) ⁂Клането в Бояджик, Ямболско на 15-17 май 1876 г.; ⁂Найден граматик; ⁂Удавила се от бедност. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2008) ⁂Овдовяла лисичката; ⁂Стар бял дядо иска голо хоро. Български фолклорни мотиви. Том 8. Хумористични и пародийни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN 978-954-304-332-3) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/8/content.htm)

Моллов, Тодор (2008) Сборник от български народни умотворения. Т. 1. Песни. /Съст. Кузман Шапкарев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2008; ISBN 978-954-304-325-5 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/shapkarev_1/index.html, 19.02.2008)

Моллов, Тодор (2008) Сборник от български народни умотворения. Т. 2. Приказки и предания. /Съст. Кузман Шапкарев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2008; ISBN 978-954-304-327-9 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/shapkarev_2/index.html, 22.03.2008)

Моллов, Тодор (2007) Блажена гора зелена. Хаджи Димитър и Стефан Караджа в българската фолклорна традиция. /Съст. Владимир Демирев и Николай Ников. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007 ISBN 978-954-304-289-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/blazhena/index.htm, 31.01.2007)

Моллов, Тодор (2007) Български народни песни от Македония. /Съст. Панчо Михайлов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание, 2007; ISBN 978-954-304-308-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/p_mihaylov/index.htm, 21.09.2007)

Моллов, Тодор (2007) Български народни песни. /Събрани от Димитър и Константин Миладинови. ЕИ „LiterNet”, Варна, Шесто издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN-10: 954-304-267-5; ISBN-13: 978-954-304-267-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/miladinovci/index.htm, 21.07.2007)

Моллов, Тодор (2007) Народни песни на македонските българи. Събрал и съставил Стефан Веркович. ЕИ „LiterNet”, Варна, Четвърто издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-309-5 (Електронно издателство LiterNet, http://liternet.bg/folklor/sbornici/verkovich/index.htm, 09.10.2007)

Моллов, Тодор (2007) ⁂Впрегнал жена си да оре. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2007) ⁂Хайдушка глава. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2007) Български народни песни. ІІ. Епос. /Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Трето издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-311-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/arnaudov_epos/index.htm, 21.10.2007)

Моллов, Тодор (2007) Българско народно творчество. Т. 13: Народни песни. /Съст. Р. Кацарова, Ел. Стоин, Н. Кауфман, Т. Бояджиев, Д. Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-292-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/13/index.html, 21.02.2007)

Моллов, Тодор (2007) От лехичка по стръкче. Народни песни. /Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-313-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_ot_lehichka/index.htm, 09.12.2007)

Моллов, Тодор (2007) Юнак и ясно слънце. Народен епос. /Съст. Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2007; ISBN 978-954-304-312-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/burin_epos/index.htm, 03.11.2007)

Моллов, Тодор (2007) ⁂Детенце да погледа лазарки; ⁂Майка изгубила сина си и го дири; ⁂Царица ниже шапчица за детенце. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2007) „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. /Отговорен научен редактор: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007; ISBN-10: 954-775-686-9; ISBN-13: 978-954-775-686-1, 223 стр.

Моллов, Тодор (2007) Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново, Фабер, 2007. Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 8 („З”). Велико Търново, 2007, с. 535-536

Моллов, Тодор (2007) „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на българи и сърби. /Главни и одговорни уредник: Владимир Јовановић; Редакција: Миливоје Р. Јовановић, уредник; Јордана Марковић, члан; Христо Бонџолов, члан. Ниш: Филозофски факултет (Ниш : Графика Галеб), 2007; ISBN 978-86-7379-132-6 (COBISS.SR-ID 140477964), с. 122-136

Моллов, Тодор (2007) Българските легендарни предания за Рим-папа Етнология и демонология. /Редакционна колегия: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., ROD, 2007; ISBN 978-954-476-044-9, с. 48-63

Моллов, Тодор (2007) Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания). Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. /Съставители: доц. д-р Радослав Радев, доц. д-р Руси Русев, д-р Румяна Лебедова. Велико Търново, Изд. Фабер, 2007, с. 104-115

Моллов, Тодор (2007) За един топос на старобългарските есхатологични очаквания: Пещерата. Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. ХVІ, 2007, № 1, с. 137-144

Моллов, Тодор (2007) Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа (Осми международен симпозиум, Велико Търново, 14-16 окт. 2004 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Георги Данчев (отг. редактор), проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова, проф. д.и.н. Йордан Андреев, ст.н.с. Агоп Гарабедян, Маргарита Пушкарова (научен секретар). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007; ISBN 954-524-339-2 (Т8), с. 713-729

Моллов, Тодор (2007) Песенният фолклор на село Павел Свищовско Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. /Съставители: Иван Димитров, Мария Ангелова-Атанасова. Велико Търново, АСТАРТА, 2007; ISBN 978-954-350-40-6, с. 311-435 (https://toponymio.files.wordpress.com/2017/03/iztorya_selo_pavel.pdf)

Моллов, Тодор (2007) Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 окт. 2004 г., Стара Загора. /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); д-р Георги Вълчев, Иван Матев, Маргарита Пушкарова (секретар). Велико Търново: Пик, 2007, ISBN 978-954-736-172-0, с. 299-309

Моллов, Тодор (2007) Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). Филологически сборник. ІІ. <Велико Търново - Твер>. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 95-100

Моллов, Тодор (2007) Нов поглед за Златна Добруджа - един от националните свещени текстове. (Румяна Лебедева. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. София, Изд. „Захарий Стоянов”, 2006) Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. ХVІ, 2007, № 2, с. 186-189

Моллов, Тодор (2007) Хрононимът Полерания. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 12/97 (http://liternet.bg/publish/tmollov/polerania.htm, 11.12.2007).

Моллов, Тодор (2007) Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 10/95 (http://liternet.bg/publish/tmollov/sotirologichnata.htm, 20.10.2007).

Моллов, Тодор (2007) Който има пещера, ще се спаси!… (Пещерата в българския модел на есхатологията). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 2/87 (http://liternet.bg/publish/tmollov/peshtera.htm, 24.02.2007)

Моллов, Тодор (2007) Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 11 (96) (http://liternet.bg/publish/tmollov/georgi_novi_sofiiski.htm, 23.11.2007).

Моллов, Тодор (2007) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2007, № 9/94 (http://liternet.bg/publish/tmollov/rim_papa_2.htm, 13.09.2007).

Моллов, Тодор (2007) „Стар бял дядо иска голо хоро”. Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен VITA SEXUALIS (Десети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Русе, 8-10 юни 2007 г.

Моллов, Тодор (2006) Войнската задушница на Петровден през 895 г. и българският фолклор Етнология на пространството. Юбилеен международен научен симпозиум на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Самоков, 5-8 октомври, 2006 г.

Моллов, Тодор (2006) Даваш ли, даваш, Балканджи Йово... Исторически песенен фолклор. /Съст. Стоянка Бояджиева. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-214-4; ISBN-13: 978-954-304-214-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/ddbj/index.html, 07.02.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 7. Семейно-битови песни. Съст. Димитър Осинин, Елена Огнянова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-263-2; ISBN-13: 978-954-304-263-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/7/index.html, 17.07.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 8. Трудово-поминъчни песни. Съст. Анастас Примовски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-265-9; ISBN-13: 978-954-304-265-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/8/index.html, 14.08.2006)

Моллов, Тодор (2006) ⁂Стар Димо разговаря с гората; ⁂Янка от балкан слязла; ⁂Янка разговаря с гората. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) Индексът на забранените книги по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. (ркп. 263, Имп. Публ. б-ка, СПб.). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2006, № 12/85 (http://liternet.bg/publish/akaloianov/indexyt/indexyt.htm, 09.12.2006)

Моллов, Тодор (2006) Русенската „Кървава сватба”. /Съст. Николай Ненов и Тодор Моллов. Под редакцията на Тодор Моллов. Първо издание (Авторски дял: Народни песни) . ЕИ „LiterNet”, Варна. 2006; ISBN-10: 954-304-213-6; ISBN-13: 978-954-304-213-5 - http://liternet.bg/folklor/sbornici/ruse/index.html, 21.02.2006

Моллов, Тодор (2006) Юрдан Трифонов. Избрани студии. /Съст. Надя Данова, Николай Аретов. Ред. Надя Данова, Албена Вачева, Николай Аретов, Тодор Моллов Първо издание ЕИ „LiterNet”, Варна, 2006; ISBN-10: 954-304-252-7; ISBN-13: 978-954-304-252-4 (http://liternet.bg/publish17/iu_trifonov/izbrani/index.html, 26.05.2006)

Моллов, Тодор (2006) „Даже несоша книгы ты на Царю градоу” в Слово на Тълкувателя. (съвм. с Анчо Калоянов) Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-годишния му юбилей. /Отговорен редактор: Проф. д-р Ангел Давидов; Редакционна колегия: доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Кирил Кабакчиев, доц. д-р Мария Мъжлекова, гл. ас. Пенка Ковачева, гл. ас. Камен Димитров; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-8, с. 357-376

Моллов, Тодор (2006) ⁂Мома сънува трима ергени. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) ⁂Песни за Индже войвода; ⁂Песни за Панайот Хитов; ⁂Саафет и Йордан Стефанов; ⁂Хайдут Сидер и Черен Арап. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) ⁂Момък не се отказва от вярата си; ⁂Песни за Индже войвода; ⁂Песни за Панайот Хитов. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) ⁂Аврамова жертва; ⁂Лазарова молитва; ⁂Мома прави служба на Петровден; ⁂Мома сънува мъртвата си майка; ⁂Мома тъкала чалма за царя; ⁂Откраднал агне за курбан на Гергьовден. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) ⁂Аврамова жертва; ⁂Братя оставят майка си без дял; ⁂Братя погубват сестрино либе; ⁂Дете от злато; ⁂Ерменлия-гидия; ⁂Мома сънува мъртвата си майка; ⁂Мома сънува мъртвия си брат; ⁂Мома тъкала чалма за царя; ⁂Момък не се отказва от вярата си; ⁂Откраднал агне за курбан на Гергьовден; ⁂Убива жена си заради мома-чакъмджийка. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2006) Българска народна поезия. Лирика и епос. /Съст. Генчо Керемедчиев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-223-3; ISBN-13: 978-954-304-223-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/lirika_epos/index.html, 22.03.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 2. Хайдушки песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-236-5; ISBN-13: 978-954-304-236-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/2/index.html, 02.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 3. Исторически песни. /Съст. Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-262-4; ISBN-13: 978-954-304-262-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/3/index.html, 01.07.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 4. Митически песни. /Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-242-X; ISBN-13: 978-954-304-242-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/4/index.html, 30.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Българско народно творчество. Т. 6. Любовни песни. /Съст. Димитър Осинин, Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-249-7; ISBN-13: 978-954-304-249-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/6/index.html, 04.05.2006)

Моллов, Тодор (2006) Рано преди слънце. Трудови народни песни. /Съст. Йордан Стубел. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-243-8; ISBN-13: 978-954-304-243-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/stubel/index.html, 24.01.2006)

Моллов, Тодор (2006) Родна китка. Отбор народни песни. /Съст. Беньо Цонев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-221-7; ISBN-13: 978-954-304-221-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/rodna_kitka/index.html, 07.03.2006)

Моллов, Тодор (2006) Самодиви. Народни песни. /Съст. Емануил Попдимитров. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-257-8; ISBN-13: 978-954-304-257-9 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/samodivi/index.htm, 07.06.2006)

Моллов, Тодор (2006) Трем на българската народна историческа епика. От Момчила и Крали Марка до Караджата и Хаджи Димитра. Съст. Божан Ангелов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-264-0; ISBN-13: 978-954-304-264-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/trem/index.htm, 04.08.2006)

Моллов, Тодор (2006) Хайдут Сидер и Черен арап. Отбор български народни песни: празнични - битови - юначни. /Съст. Йо Данаилов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-222-5; ISBN-13: 978-954-304-222-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/danailov_kozlev/index.html, 28.02.2006)

Моллов, Тодор (2006) Занаятчийството в българските народни песни. /Съст. Георги Караславов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-261-6; ISBN-13: 978-954-304-261-6 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/karaslavov/index.htm, 16.06.2006)

Моллов, Тодор (2006) Книга на народната лирика. От седенките и хората до семейните радости и неволи. /Съст. Божан Ангелов и Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-254-3; ISBN-13: 978-954-304-254-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/kniga/index.htm, 20.05.2006)

Моллов, Тодор (2006) Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. /Съст. Любен Каравелов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2006; ISBN-10: 954-304-200-4; ISBN-13: 978-954-304-200-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/karavelov/index.html, 15.01.2006)

Моллов, Тодор (2005) Баладни мотиви в народната поезия: 1. Песента за делба на двама братя. Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-174-1) (http://liternet.bg/folklor/sbornici/baladni/index.html, 19.07.2005)

Моллов, Тодор (2005) Песни на българите от Феодосийска област на Таврическа губерния. Съст. А. К. Шапошников. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-211-Х (http://liternet.bg/folklor/sbornici/tavria/index.html, 25.10.2005)

Моллов, Тодор (2005) Юнаци се сбират (Хайдушки песни от Толбухински окръг). Събрал и съставил Минчо Дамянов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-172-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/iunaci/index.html, 16.06.2005)

Моллов, Тодор (2005) ⁂Георги златарче; ⁂Мома защитава остров Малта; ⁂Мома обречена на чудовище; ⁂Свети Георги (светец / юнак / братя близнаци) и сура ламя. Български фолклорни мотиви. Том 1. Обредни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-226-8; ISBN-13: 978-954-304-226-5) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/1/content.htm)

Моллов, Тодор (2005) ⁂Георги Грозника; ⁂Мома обречена на чудовище; ⁂Мурад и Мара бяла българка; ⁂Свети Георги (светец / юнак / братя близнаци) и сура ламя; ⁂Син в тъмница; ⁂Син съди/продава баща си; ⁂Хайдушка смърт. Български фолклорни мотиви. Том 2. Балади. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-227-6; ISBN-13: 978-954-304-227-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/2/content.htm)

Моллов, Тодор (2005) ⁂Син в тъмница; ⁂Хайдушка смърт. Български фолклорни мотиви. Том 4. Хайдушки песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-229-2; ISBN-13: 978-954-304-229-6) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/4/content.htm)

Моллов, Тодор (2005) ⁂Войнишка сватба-смърт в Шумен; ⁂Георги златарче; ⁂Мома защитава остров Малта; ⁂Мурад и Мара бяла българка; ⁂Райна Попгеоргиева; ⁂Хаджи Минчо от Търново. Български фолклорни мотиви. Том 5. Исторически песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-230-6; ISBN-13: 978-954-304-230-2) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/5/content.htm)

Моллов, Тодор (2005) ⁂Кажи, Райне, кой ти нишан стори?; ⁂Шанко и Бонка. Български фолклорни мотиви. Том 6. Любовни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-231-4; ISBN-13: 978-954-304-231-9) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/6/content.htm)

Моллов, Тодор (2005) ⁂Войнишка сватба-смърт в Шумен; ⁂Кажи, Райне, кой ти нишан стори?; ⁂Райна Попгеоргиева; ⁂Хаджи Минчо от Търново; ⁂Шанко и Бонка. Български фолклорни мотиви. Том 7. Възрожденски и съвременни песни. Електронно издание. Първо издание 2005-2020 /ЕИ „LiterNet”, Варна (ISBN-10: 954-304-225-Х; ISBN-13: 978-954-304-225-8) (https://liternet.bg/folklor/sbornici/bfm/7/content.htm)

Моллов, Тодор (2005) Моллов, Т. Български коледни благословии. Сборник. Електронно издателство "LiterNet", Варна (ISBN 954-304-237-3) 19.12.2005

Моллов, Тодор (2005) Поселищните проучвания в перспективата на една обновена етноложка оптика. (Ненов, Николай. Табачка. Теренни материали и проучвания. София: ROD, 2004). Архив за поселищни проучвания (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"), 2005, кн. 1-2, с. 129-132

Моллов, Тодор (2005) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). Между ангели и демони (Доклади от международна научна конференция, проведена в Лесидрен от 30 август до 1 септември 2001 г.). /Съставител и редактор: Искра Христова-Шомова. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, ISBN 954-07-1929-1, с. 283-289

Моллов, Тодор (2005) Индексът на забранените книги по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. (ркп. 263, Имп. Публ. б-ка, СПб.) (съвм. с Анчо Калоянов) Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи. (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 окт. 2003 г.). С., 2005, с. 196-206

Моллов, Тодор (2005) Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2005, № 2/63 (http://liternet.bg/publish/akaloianov/slovo.htm, 07.02.2005)

Моллов, Тодор (2005) Българска народна поезия и проза. Т. 1. Юнашки песни. Съст. Лиляна Богданова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-212-8 / т. 1; (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/iunashki/index.html, 14.11.2005

Моллов, Тодор (2005) Българска народна поезия и проза. Т. 3. Хайдушки и исторически песни. Съст. Стефана Стойкова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN-10: 954-304-232-2; ISBN-13: 978-954-304-232-6 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/haidushki/index.html, 29.11.2005)

Моллов, Тодор (2005) Българска народна поезия и проза. Т. 4. Народни балади. Съст. Стоянка Бояджиева. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-067-2 /т. 4; (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/baladi/index.html, 22.11.2005)

Моллов, Тодор (2005) Българска народна поезия и проза. Т. 5. Любовни песни. Съст. Милена Беновска-Събкова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN-10: 954-304-233-0; ISBN-13: 978-954-304-233-3; (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/liubovni/index.html, 05.12.2005)

Моллов, Тодор (2005) Български народни песни. І. Лирика. Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-187-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/lirika/index.html, 01.08.2005)

Моллов, Тодор (2005) Българско народно творчество. Т. 1. Юнашки песни. Съст. Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-235-7 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/1/index.html, 12.12.2005)

Моллов, Тодор (2005) Вековно наследство: Българско народно поетическо творчество. Т. 1. Съст. Михаил Арнаудов. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-194-6 / т. 1 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/vekovno/index.html, 19.09.2005)

Моллов, Тодор (2005) Горо ле, майко хайдушка. Народни песни. Съст. Димитър Осинин и Иван Бурин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-205-5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_burin/index.html, 17.10.2005)

Моллов, Тодор (2005) Да би гората думала. Хайдушки фолклор от Сливенския край. Съст. Тодор Ив. Живков, Жечка Янакиева. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-210-1 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/da_bi_gorata_dumala/index.html, 07.11.2005)

Моллов, Тодор (2005) Душата на българина. Битови народни песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-191-1 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_4/index.html, 09.09.2005

Моллов, Тодор (2005) Дърво столовато. Битови народни песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-192-X (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_5/index.html, 26.09.2005

Моллов, Тодор (2005) За правда и за свобода. Юнашки, хайдушки, исторически и партизански народни песни. Съст. Генчо Керемедчиев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-190-3 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/za_pravda/index.html, 24.08.2005)

Моллов, Тодор (2005) Заплакала е гората. Народни хайдушки песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-180-6 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_2/index.html, 11.08.2005)

Моллов, Тодор (2005) Мене ме, мамо, змей люби. Митически народни песни. Съст. Цветан Минков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-197-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/minkov_1/index.html, 03.08.2005)

Моллов, Тодор (2005) Народни балади. Съст. Цв. Минков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-198-9 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/minkov_2/index.html, 10.10.2005)

Моллов, Тодор (2005) Народни любовни песни. Съст. Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-193-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin_3/index.html, 31.08.2005)

Моллов, Тодор (2005) Народни празднични песни. Избрал и наредил Димитър Осинин. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-166-0 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/osinin/index.html, 21.05.2005)

Моллов, Тодор (2005) Пустата хурка дрянова. Народни хумористични песни. Отбор, редакция и характеристика на Величко Вълчев. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-162-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/pustata/index.html, 20.04.2005)

Моллов, Тодор (2005) Сенки из невиделица. Книга на българската народна балада. Съст. Божан Ангелов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-147-4 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/senki/index.html, 11.01.2005)

Моллов, Тодор (2005) Сокол иде, гълъбица води. Народна любовна лирика. Съст. Иван Бурин и Фанка Панайотова. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2005; ISBN 954-304-209-8 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/sokol/index.html, 31.10.2005)

Моллов, Тодор (2005) Песенният „Георги златарче” и св. Георги Нови Софийски Етнология и демонология (Практическа етнология, медиевистика и археология ‘2005) (Тринадесети есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Самоков, 1-2 октомври 2005 г.

Моллов, Тодор (2005) Жрецът след конверсия: дискредитация и демонологизация Етнология и демонология (Практическа етнология и медиевистика ‘2005) (Осми пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Велико Търново - Арбанаси, 4-5 юни 2005 г.

Моллов, Тодор (2004) Свети Илия в Последното време Градът: Практическа етнология и медиевистика (Дванадесети есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Самоков, 2-3 октомври 2004г.

Моллов, Тодор (2004) Дойчин юнак – смисълът на победата в/над смъртта (Doytchine iunak – le sens de la victiore sur/dans la mort) Международна онференция “Malemort, deuil et revenants dans les Balkans et dans le reste de l’Europe . Colloque International francophone XVIIIeme Atelier du reseau FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe”, ВТУ, В. Търново, 10-12 септември 2004 г.

Моллов, Тодор (2004) Цариград и Дунав Градът (Седми пролетни четения на Асоциация „Онгъл”), Русе, 22-23 май 2004 г.

Моллов, Тодор (2004) Поселищните проучвания в перспективата на една обновена етноложка оптика. (Ненов, Николай. Табачка. Теренни материали и проучвания. София: ROD, 2004). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 11/60 (http://liternet.bg/publish/tmollov/n_nenov.htm, 01.11.2004)

Моллов, Тодор (2004) Българско народно творчество. Т. 5. Обредни песни. /Съст. Михаил Арнаудов, Христо Вакарелски. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2004; ISBN 954-304-058-3/т.5 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnt/5/index.html - 07.04.2004)

Моллов, Тодор (2004) Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 4/53 (http://liternet.bg/publish/tmollov/chavdar.htm, 19.04.2004).

Моллов, Тодор (2004) Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 6/55 - http://liternet.bg/publish/tmollov/kalendarnite.htm, 06.06.2004).

Моллов, Тодор (2004) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2004, № 2/51 (http://liternet.bg/publish/tmollov/rim-papa.htm, 28.02.2004).

Моллов, Тодор (2004) Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 36-43

Моллов, Тодор (2004) Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. (Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 дек. 2002 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); Редакционна колегия: акад. проф. д.ф.н. Иван Радев, проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.и.н. Йордан Андреев, проф. д.ф.н. Димитър Кенанов, доц. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2004, ISBN 954-524-408-9, с. 283-302

Моллов, Тодор (2004) Народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички (Календарни основания на датите за почит). Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 156-166

Моллов, Тодор (2003) Професор Анчо Калоянов, доктор на филолог. науки Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. 1963-2003. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, с. 64-66

Моллов, Тодор (2003) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове: (Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., Велико Търново, ВТУ). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, ISBN 954-524-349-X, с. 505-518

Моллов, Тодор (2003) Космологично-календарната семантика на Мечката в легендите за Наум Охридски и Гаврил Лесновски Памет и дълг: При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2003, ISBN 954-524-345-7, с. 53-63

Моллов, Тодор (2003) Стб. “балванъ” и топонимите от типа Балван в българското етнично землищел Studia protobulgarica et mediaevalia europensia: В чест на проф. Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), проф. д-р Георги Бакалов, гл. ас. д-р Росина Костова (секретар). С., ТАНГРА ТанНакРА ИК, 2003, ISBN 954-9942-55-4, с. 507-519

Моллов, Тодор (2003) Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? Езици на общуването: Фолклор и религия (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 3, год. ІІІ, 2003). /Редкол. Р. Малчев, К. Рангочев, Н. Ненов. С., ROD, 2003, ISSN 1311-493-X, с. 18-24

Моллов, Тодор (2003) Българска народна поезия и проза. Т. 2. Обредни песни. /Съст. Радост Иванова, Тодор Ив. Живков. ЕИ „LiterNet”, Варна, Второ издание. Под редакцията на Тодор Моллов. 2003; ISBN 954-304-053-2 (http://liternet.bg/folklor/sbornici/bnpp/obredni/index.html, 29.12.2003)

Моллов, Тодор (2003) Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). Петко Славейков. Нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. Велико Търново, Изд. “Фабер”, 2003, ISBN 954-775-197-2, с. 70-81

Моллов, Тодор (2003) Богу-милите „Рахмани” (към въпроса за пренасянето на святост във времето и пространството) История и святост (Шести пролетни четения на Асоциация „Онгъл”), Исперих, 30 май - 01 юни 2003 г.

Моллов, Тодор (2003) ”Топосът “Рим” в българската култура от периода на византийското владичество и в българския фолклор. ХІ Есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл" - Самоков, 7-8. ХІ. 2003г.

Моллов, Тодор (2002) Миторитуалната „чуждост” - термини, производни от „Босна” в българския фолклор Пети пролетни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе - Тутракан, 7-9 юни 2002 г.

Моллов, Тодор (2002) Мара Пепеляшка. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 5/30 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/mara.htm, 20.05.2002)

Моллов, Тодор (2002) Замъчи се Божа майка LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/zamychi.htm, 06.07.2002).

Моллов, Тодор (2002) Тодорини кукли. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/kukli.htm, 22.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) Нероден Петко. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/neroden.htm, 03.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). ЕИ „LiterNet”, Варна. 2002, ISBN 954-90966-7-Х (http://liternet.bg/publish/tmollov/mei/index.html).

Моллов, Тодор (2002) Шетба шета Марко Прилепчанин. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/marko.htm, 23.07.2002).

Моллов, Тодор (2002) Троица братя града градяха LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 7/32 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/troica.htm, 13.07.2002).

Моллов, Тодор (2002) Свети Георги убива сура ламя. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/georgi.htm, 03.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) От Овче поле до Средец (бележки за сакралната топография на старобългарските историко-апокалиптични текстове). Известия на Исторически музей, Кюстендил, Т. 6. Велико Търново, 2002, 197-208

Моллов, Тодор (2002) Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. Българска етнология (София, БАН – ЕИМ; ISSN 1310-5213), год. 28, 2002, № 4, с. 25-41

Моллов, Тодор (2002) Народни гатанки. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 6/31 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/gatanki.htm, 28.06.2002).

Моллов, Тодор (2002) Вълкът и овчарят. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2002, № 5/30 (http://www.liternet.bg/publish/tmollov/vylkyt.htm, 27.05.2002).

Моллов, Тодор (2001) Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХІ век. Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 206-209

Моллов, Тодор (2001) Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 106-112

Моллов, Тодор (2001) „Българският апокрифен летопис” - хронотоп и структура на текста. Трудове на ВТУ, Филологически факултет, Т. 30, кн. 1. Литературознание. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, ISSN 0204-6369, с. 63-105

Моллов, Тодор (2001) „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 241-247

Моллов, Тодор (2001) Българската квазиисторическа сотирологична концепция в края на Х и началото на ХI век. Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”, Велико Търново, ВТУ, 15-16 ноември 1996 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, с. 299-314

Моллов, Тодор (2001) Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). Следите на Свещената Книга в българската литература. Велико Търново, Изд. Фабер, 2001, ISBN 954-9541-94-0, с. 25-34

Моллов, Тодор (2001) Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 5/18 (http://liternet.bg/publish/tmollov/gavriil.htm, 22.05.2001)

Моллов, Тодор (2001) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 10/23 (http://liternet.bg/publish/tmollov/dbasarbovski.htm, 18.10.2001).

Моллов, Тодор (2001) Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 7/20 - http://liternet.bg/publish/tmollov/saltyk.htm (11.07.2001).

Моллов, Тодор (2001) Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 4/17 (http://liternet.bg/publish/tmollov/kaiabash.htm, 30.04.2001).

Моллов, Тодор (2001) Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 2/15 - http://liternet.bg/publish/tmollov/kraeved.htm (07.02.2001).

Моллов, Тодор (2001) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, 2001, № 1/14 (http://liternet.bg/publish/tmollov/brashov.htm, 24.01.2001)

Моллов, Тодор (2001) „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 10/23 (http://liternet.bg/publish/tmollov/demir.htm, 09.10.2001)

Моллов, Тодор (2001) Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 3/16 (http://liternet.bg/publish/tmollov/svdimityr.htm, 07.03.2001).

Моллов, Тодор (2001) Календарната (миторитуална) основа на два локални светителски култа от северозападните македонски краища (Петър Коришки и Йоаникий Девички) Книжовност - Фолклор - Менталност (Девети есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на 10-годишнината от основаването на Асоциация „Онгъл”), София, 17 ноември 2001 г.

Моллов, Тодор (2001) Разпознаване на историята Научна конференция „История. Истории. Наративи. (Българската историческа проза от втората половина на ХХ век)”, В. Търново, 31 май 2001 г.

Моллов, Тодор (2001) Варианти на песента "Аврамова жертва" в Североизточна България (по архивни записи). Национална конференция “Добруджа, Буджак и българите”, Добрич, 29-30 юни 2001 г.

Моллов, Тодор (2001) Цани Гинчев и Никола Козлев: Националният блян по епопея. Четвърти пролетни четения на Асоциация "Онгъл", Русе, 25-26 май 2001г.

Моллов, Тодор (2000) Към топологията на българската менталност: Робството Трети пролетни научни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 27-28 май 2000 г.

Моллов, Тодор (2000) Бохемска реплика към обреда „Герман и Пеперуда” Езици на общуването (Фолклор и религия) (Осми есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на 100-годишнината от рождението на професора по славянско езикознание и славянска етнография в СУ „Св. Климент Охридски” чл.-кор. Цветан Тодоров Белчев (1899-1962), София 18-19 ноември 2000 г.

Моллов, Тодор (2000) Два "програмни" текста в пролетния момински миторитуален комплекс. Втори Арнаудови четения, Русе, окт. 2000 г.

Моллов, Тодор (2000) Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 12/13 (http://liternet.bg/publish/tmollov/german.htm, 18.12.2000)

Моллов, Тодор (2000) Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 4/5 - http://liternet.bg/publish/tmollov/haidut.htm (21.04.2000)

Моллов, Тодор (2000) Акад. Юрдан Трифонов за българските исторически народни песни от времето на османското владичество. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 9/10 - http://liternet.bg/publish/tmollov/trifonov.htm (04.09.2000)

Моллов, Тодор (2000) Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХІ век. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 7/8 (http://liternet.bg/publish/tmollov/prorok.htm, 11.07.2000).

Моллов, Тодор (2000) За границите на смисъла в Шишмановата песен LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 5/6 - http://liternet.bg/publish/tmollov/shishman.htm (23.05.2000)

Моллов, Тодор (2000) Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 5/6 (http://liternet.bg/publish/tmollov/kiustendil.htm, 10.05.2000)

Моллов, Тодор (2000) Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 9/10 - http://liternet.bg/publish/tmollov/liaskovec1.htm (08.09.2000)

Моллов, Тодор (2000) Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 11/12 (http://liternet.bg/publish/tmollov/naum.htm, 13.11.2000)

Моллов, Тодор (2000) Новелистични приказки LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 4/5 - http://liternet.bg/publish/tmollov/novel.htm (06.04.2000)

Моллов, Тодор (2000) Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 6/7 - http://liternet.bg/publish/tmollov/murad.htm (20.06.2000)

Моллов, Тодор (2000) Приказки за животни LiterNet (е-списание за литература, критика и хуманитаристика), ISSN 1312-2282, № 5/6 - http://liternet.bg/publish/tmollov/zivotni.htm (03.05.2000)

Моллов, Тодор (2000) Вълкът и овчарят Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 21-24

Моллов, Тодор (2000) Замъчи се Божа майка Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 12-15

Моллов, Тодор (2000) Мара Пепеляшка Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 16-20

Моллов, Тодор (2000) Народни гатанки Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 39-42

Моллов, Тодор (2000) Нероден Петко Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 25-29

Моллов, Тодор (2000) Свети Георги убива сура ламя Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 30-34

Моллов, Тодор (2000) Тодорини кукли Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 35-38

Моллов, Тодор (2000) Шетба шета Марко Прилепчанин Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 3-7

Моллов, Тодор (2000) Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски Светци и фолклор (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 1, год. I, 1998). С., ROD, 2000, ISSN 1311-493-X, с. 75-78

Моллов, Тодор (2000) Троица братя града градяха Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 8-11

Моллов, Тодор (1999) А. Калоянов. Българското шаманство. София: ROD, 1995 Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). Велико Търново, 1998-1999, с. 201

Моллов, Тодор (1999) Есхатологичната съдба на Царевград Търнов (Семантика на изображението в Брашовския миней). Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). Велико Търново, 1998-1999, с. 36-44

Моллов, Тодор (1999) „Сватбата” на апокалиптичния Змей в българското „Видение на Исаия пророк за последните времена”. Търновска книжовна школа, Т. 6. Българската литература и изкуство от Търновския период в историята на православния свят. (Шести международен симпозиум, Велико Търново, 26-28 септ. 1994 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1999, ISBN 954-524-214-0, с. 113-130

Моллов, Тодор (1999) Към топологията на българската менталност: Робството. Трети пролетни научни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл", Русе, 27-28 май 1999 г.

Моллов, Тодор (1999) Северна Добруджа и Дунавските устия през оптиката на българската народнохристиянска космология (1. Харманът на Саръ Салтък и "медното гумно" на Онгъла). Седма международна научна конференция “Българите в Северното Причерноморие” (В чест на 65-годишния юбилей на проф. дин Петър Тодоров), В. Търново, ВТУ, 5-6 ноем. 1999 г.

Моллов, Тодор (1999) Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка Религиозен култ и фолклорна обредност (Седми есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, посветени на десетгодишнината от възстановяването на Студентския семинар по практическа етнология и фолклористика „Проф. д-р Иван Шишманов”), София, 27-28 ноември 1999 г.

Моллов, Тодор (1999) Северна Добруджа и Дунавските устия през оптиката на българската народнохристиянска космология (2. Исакча и Измаил). Юбилейна научна конференция "Лингвистика, ономастика, краезнание" (Посветена на 80-годишнината на проф. Николай П. Ковачев), В. Търново, ВТУ, 22-24 ноем. 1999 г.

Моллов, Тодор (1999) Сотирологичната стратегия на поп Пейо след есхатологичната 1492 г. Търновска книжовна школа. Седми международен симпозиум (Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа), Велико Търново, ВТУ, 8-10 окт. 1999 г.

Моллов, Тодор (1999) Един български отшелник пророк от 20-те год. на ХI век Втори пролетни четения на на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), Русе, 7-8 май 1999 г.

Моллов, Тодор (1998) Самоописание и иноописание на картината за свят в българското средновековие. Четения по фолклористика и етнология, посветени на 60-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Тодор Ив. Живков, София, 10 ноем. 1998 г.

Моллов, Тодор (1998) Свeти Наум Охридски и Саръ Салтък - още веднъж за "двойните светци". Национална научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов (80 години от рождението му), В. Търново, ВТУ, 1-2 дек. 1998 г.

Моллов, Тодор (1998) Светителският подвиг на Димитър Басарбовски и българския фолклор. Национална юбилейна конференция по случай 120 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов, Русе, 9-10 окт. 1998 г.

Моллов, Тодор (1998) Легендите за Св. Наум Светци и фолклор (Шести есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”), посветени на 5-годишнината от регистрирането на Асоциация „Онгъл” и 60-годишнината от рождението на проф. Тодор Ив. Живков), София, 28-29 ноември 1998 г.

Моллов, Тодор (1998) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. Известия на Исторически музей - Русе, Т. 5, 1998, ISSN 1311-0942, с. 57-69

Моллов, Тодор (1998) Българският княз Михаил от Житието на народния светец Гавриил Лесновски (Към проблема за просопографията на квазиисторическия образ). Балканите. Ние сред другите и те сред нас. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев, С., 1998, ISBN 954-680-084-8, с. 246-254

Моллов, Тодор (1998) Българският фолклорно-митологичен контекст при „разпознаването” на пророк Даниил за „патрон” от средецките пророци в края на Х век. Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII Международен славистичен конгрес. Велико Търново, Изд. “ПИК”, 1998, ISBN 954-736-005-1, с. 227-240

Моллов, Тодор (1998) Величието и падането на Царевград Търнов в есхатологична перспектива. Патриарх Евтимий Търновски и неговото време (Материали от национална научна сесия „600 години от заточението на Св. Евтимий, патриарх Търновски”, Велико Търново, 6 окт. 1993 г.). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1998, ISBN 954-524-194-2, с. 307-316

Моллов, Тодор (1998) Култът към Стефан Дечански на Овче поле (Фолклорно-митологичните основания при „разпознаване” на Жертвата в Историята). Кньижевност и историjа III. Зборник радова са научног скупа на тему „Жртвованье и саможртвованjе у кньижевности” (Нишка Баньа - Алексинац, 2-4 окт. 1997 г.). Ниш, 1998, ISBN 86-7181-034-8, с. 143-152

Моллов, Тодор (1997) „Медно гумно”, „медно капище” или „медни врата” в старобългарските историко-апокалиптични сказания от Х-ХI в. Българистични проучвания. 2 (Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора Международна научна сесия, Велико Търново, ВТУ, 20-21 август 1996 г.), Велико Търново: Изд. ПИК, 1997, ISBN 954-8258-86-2, с. 321-332

Моллов, Тодор (1997) Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на Х-ХI век (От „Овче поле” до Средец). Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. VI, 1997, кн. 3-4, с. 77-93.

Моллов, Тодор (1997) Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том Шести. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1997, ISBN 954-524-171-3, с. 191-210

Моллов, Тодор (1997) Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1997, ISBN 954-524-173-Х, 256 стр.

Моллов, Тодор (1997) Слънчевият ритъм на българския Космос според календара в Книга на Енох (Поп Иеремия Български в борба за етничноусвоеното Време в края на Х в.). Междунар. конференция "1090 години от смъртта на св. княз Борис I и 20-годишнината от създаването на Научен център "Преславска книжовна школа", Шумен, 2-3 май 1997 г.

Моллов, Тодор (1996) Топосът "Овча купел" в Средецката служба на Св. Иван Рилски в контекста на старобългарските историко-апокалиптични сказания от ХI век (Хроно-стратиграфски наблюдения). Научна конференция, посветена на 1050-годишнината от блажената кончина на Св. Йоан Рилски, В. Търново, ВТУ, 8 окт. 1996 г.

Моллов, Тодор (1996) Фолклорно-митологични елементи в народната легенда за живота на свети Димитър Басарбовски. Национална конференция в памет на проф. д-р Стоян Генчев, В. Търново, ВТУ, 21 юни 1996 г.

Моллов, Тодор (1996) Семантиката на някои топоси във „Видение на пророк Исаия за последните времена” в контекста на българския миторитуален комплекс Аспирантски сборник на младите езиковеди, В. Търново (даден за печат октомври 1996 г.)

Моллов, Тодор (1996) Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). Архив за поселищни проучвания (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",; ISSN 0861-6507), год. V, 1996, № 1-2 (Краеведски сборник), с. 31-48

Моллов, Тодор (1996) Фолклорно-митологични представи в старобългарските сказания за раждането на Антихриста. Известия на историческия музей - Кюстендил '92, Т. IV, Ч. 1. С., 1996 (ISSN 0861-4342), с. 141-146.

Моллов, Тодор (1996) Юрдан Трифонов и българския фолклор Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949), Плевен, 24 ноември 1994 г. Доклади и научни съобщения. Враца, 1996, с. 105-116 (Библиотека „Български Северозапад” към „Известия на музеите в Северозападна България”, № 9, Серия „Научни изследвания”, № 4)

Моллов, Тодор (1996) Българският „пророк Исаия”: Фолклорно-митологичните основания за избора Български фолклор (София, БАН – ИФ; ISSN 1023-9861), год. ХХII, 1996, № 1-2, с. 21-36

Моллов, Тодор (1996) Към проблема за народнохристиянската рецепция на пророк Исаия през ХI в. Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1996, 7-15

Моллов, Тодор (1996) Почит към народния светец Йоан Рилски Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. V, 1996, кн. 4, с. 119-120

Моллов, Тодор (1995) А. Калоянов. Българското шаманство, София: ROD, 1995 Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", ISSN 0861-7902), год. IV, 1995, № 3, с. 106-108

Моллов, Тодор (1995) „Нецензурното” в един сборник и „цензурата” Славейков лист: Паметно издание по повод 100 години от смъртта на П. Р. Славейков (17. 11. 1827 - 1. 7. 1895), Трявна, 16-27 май 1995 г.

Моллов, Тодор (1995) Българският митоепичен контекст на фрагмент от сказанията за раждането на Антихриста („Короуна же боудет АнтихрисцА мати”) Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",; ISSN 0861-7902), г. IV, 1995, № 1, с. 32-43

Моллов, Тодор (1995) Фолклорно-митологични елементи в старобългарската литература: „Чудо на Свети Георги с българина”. Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1995, с. 411-419

Моллов, Тодор (1995) Изразът "Писа на звезда" - въможност за датирането на "Тълкувание Даниилово" (Халеевата комета от 989 г. и смъртта на Комитопула Арон). Национална научна конференция "Предистория и контекст на художественото слово" (По повод 90-годишнината от рождението на Димо Минев), В. Търново, ВТУ, 24 ноември 1995 г.

Моллов, Тодор (1994) Сотирологични аспекти на старобългарските историко-апокалиптични текстове. Национална научна конференция "Литературоведчески доктрини и методики : Свое - чуждо; традиционно - съвременно; адекватност - неадекватност" (В памет на проф. д-р Пеньо Русев по случай 75 години от рождението му). В. Търново, ВТУ, 19-20 май 1994 г.

Моллов, Тодор (1994) За границите на смисъла в Шишмановата песен Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 143-149

Моллов, Тодор (1994) Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 130-135

Моллов, Тодор (1994) Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 149-155

Моллов, Тодор (1994) Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец Лясковец в миналото. Велико Търново, 1994, с. 187-220

Моллов, Тодор (1994) Новелистични приказки Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 87-94

Моллов, Тодор (1994) Приказки за животни Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 29-35

Моллов, Тодор (1993) „Български апокрифен летопис”: хронотоп и структура на текста Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: Проф. Васил Гюзелев, проф. Василка Тъпкова-Заимова, доц. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), гл. ас. Пламен Павлов, к.и.н. Стефан Йорданов (секретар). Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, ISBN 954-524-020-2, с. 289-294

Моллов, Тодор (1993) Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед) Проглас (Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий",; ISSN 0861-7902), год. II, 1993, кн. 3, с. 112-118

Моллов, Тодор (1993) "Който има пещера, ще се спаси!" (Пещерата в старобългарския модел на есхатологията). Национална конференция "Ролята на пещерите в българската култура", Плевен, окт. 1993 г.

Моллов, Тодор (1992) Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи История и култура на Карнобатския край. Т. 2. София: БАН – ЕИМ, Изд. “Аргес”, 1992, с. 124-135

Моллов, Тодор (1989) Народният светец Димитър Басарбовски и обредите за дъжд Българска етнография (София, БАН – ИЕМ; ISSN 0323-9268), год. ХIV, 1989, кн. 1, с. 39-47

Моллов, Тодор (1988) Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). Интердисциплинарни изследвания, Т. ХV. С., 1988, с. 81-83 (Резюме)

Моллов, Тодор (1984) Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски Студентски изследвания.1983-1984. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1984, с. 129-140

Моллов, Тодор (1983) Черти на народното християнство в „Българския апокрифен летопис” Студентски изследвания - 82. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1983, с. 84-91

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/