Публикации на преп. Калоян Николов Великов


Великов, Калоян (2018) За българската транскрипция на нидерландски собствени имена На езика, за езика, чрез езика. Т 1. Сборник в чест на проф. д-р Марийка Димитрова. Авторски колектив. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 120-137.

Великов, Калоян (2017) Over de problemen bij de transcriptie van Nederlandse eigennamen in het Bulgaars Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 31/2017/1 DOI: 10.581/BBGN2017-1-6

Великов, Калоян (2016) Van wafel naar vafla: een cartografie van Nederlandse leenwoorden in het Bulgaars Roczniki Humanistyczne, Tom LXIV, zeszyt 5, specjalny – 2016

Великов, Калоян (2014) Нидерландските заемки в българския език извън морската тематика и трудности при етимологизирането им Дигитален сборник с доклади от националната уеб конференция "Общуване без граници", В. Търново, 2014 г., ISBN: 9786191680733

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/