Публикации на доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов


Асенов, Анатолий (2016) Фирмен контролинг Фабер, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2012) Фирмен мениджмънт Абагар, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – І част Абагар, Велико Търново

Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – ІІ част Абагар, Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/