Публикации на доц. д-р Младен Иванов Младенов


Младенов, Младен (2018) „ СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ПРЕДМЕТИ НА ИКОНОПИСТА, КОНСЕРВАЦИЯТА И РЕСТАВРАЦИЯТА НА ИКОНИ“ - Ласкарова Анна ШУ Еп. Константин Преславски

Младенов, Младен (2018) Маденов Младен ИНТЕРМЕДИЯ – (НЕ САМО) ВИЗУАЛНОТО В ХИПЕРТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО -"Виз. Изследвания"2018 том 2 бр.1 ст.12 ISSN :2603-381х(on line) .ISSN : 2535-101x(print) лиценз CCBY-NC-IVD Велико Търново -"Виз. Изследвания"2018 том 2 бр.1 ст.12 ISSN :2603-381х(on line) .ISSN : 2535-101x(print) лиценз CCBY-NC-IVD

Младенов, Младен (2017) Младенов Младен ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ИНТИМНОТО В СОЦИАЛНОТО (за някои образователни практики в началния етап на обучението по "Изящни изкуства – рисуване и интермедия") - Младенов Младен ( Н.Конференция от сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще“ 24-25 .11. 2017) ISBN 9786192080396 Велико Търново ВТУ СВ.СВ. Кирил и Методий Фии

Младенов, Младен (2017) Младенов Младен ИНТЕРМЕДИЙНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО В ИЗКУСТВ(ЕН)ОТО-Младенов Младен( Н.Конференция от сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще“ 24-25 .11. 2017) ISBN 9786192080396 Велико Търново ВТУ Св.Св. Кирил и Методий ФИИ

Младенов, Младен (2017) ИНТЕРМЕДИЙНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРИРОДНОТО В ИЗКУСТВ(ЕН)ОТО-Младенов Младен ВТУ СВ.св Кирил и Методий Международна Научна Конференция ОТ сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще „

Младенов, Младен (2017) ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ИНТИМНОТО В СОЦИАЛНОТО (за някои образователни практики в началния етап на обучението по "Изящни изкуства – рисуване и интермедия") - Младенов Младен ВТУ СВ. св. Кирил и Методий Международна Научна Конференция ОТ сетивното към визуалното „Утопия и бъдеще „

Младенов, Младен (2014) По повод 40 годишнината на Факултета по изобразително изкуство при ВТУ СВ.СВ. Кирил и Методий ,списание "Пламък" представя една от неговите основополагащи катедри - катедра Рисуване София

Младенов, Младен (2009) Хабилитационен труд със заглавие Проект- Проектиране- Проекция 2009 Научна специаост 05.08.04."Изкуствознание и изобразитеи изкуства" по конкурс обявен от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" Научна комисия 17,Протокол №1 от 28.01.2009 №25461 НХА "Николай Павлович"

Младенов, Младен (2009) Хабилитационен труд със заглавие Проект- Проектиране- Проекция Национална Художествена Академия "Николай Павлович"

Младенов, Младен (2008) Младенов Младен. Самостоятелна изложба в център-ателие „Николай Шмиргела“цикъл скулптури „обекти“. София център-ателие „Николай Шмиргела“цикъл скулптури „обекти“. 29.10.2008-17.11.2008 бюлетин на СБХ бр.10/2008 с.8 ISSN 1310-9448

Младенов, Младен (2006) Младенов Младен изложба конкурс.".Награди за съвременно бъгарско изкуство" М-Тел София Шипка 6 следващо издание в Австрия Виена Кунстлер Хаус

Младенов, Младен (2006) Младенов Младен" Да го покажеш на мама " по повод изложба „Формата следва емоцията“от 7.03.-21.03. 2006 г.Шипка 6 2 ет. София Шипка 6 7.03.-21.03. 2006

Младенов, Младен (2005) Младенов Младен изложба в" Център за съвременно изкуство "-Шумен 10.05.2005 Шумен Център за съвременно изкуство

Младенов, Младен (1998) Младен Младенов Награда на сп." Изкуство" за млад автор ART in Bulgaria сп Изкуство 50-51 1998 ISSN 0861 95

Младенов, Младен (1997) младен младенов галерея артин софия

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/