Публикации на доц. д-р Христо Димитров Тужаров


Тужаров, Христо (2003) Word команден справочник Сириус 4, В.Търново

Тужаров, Христо (2001) Информационни системи - анализ и проектиране ПИК, В.Търново

Тужаров, Христо (2001) Access - разработка на приложения ПИК В.Търново

Тужаров, Христо (2000) Компютрите отвън и отвътре ПИК, В.Търново

Тужаров, Христо (2000) Компютърни мрежи ПИК, В.Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/