Хемус в трако-македонските конфликти V – II в. пр. Хр.


Жеков, Живко (2016) Хемус в трако-македонските конфликти V – II в. пр. Хр. Известия 2015. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Габрово: Фабер, 2016, т. III, c. 11–23. ISSN 2367 – 783X


 
  Статия
 
 Издадено
  9996
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/