Антична Македония - възход и падение


Жеков, Живко (2015) Антична Македония - възход и падение Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, 400 с. ISBN 978-619-208-033-4


 
  Монография
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9991
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/