Бракът на евреите през погледа на мъжете Арие. Българска етнография. 2, 1993. 46-57.


Карамихова, Маргарита (1993) Бракът на евреите през погледа на мъжете Арие. Българска етнография. 2, 1993. 46-57. София


 
  Статия
 
 Издадено
  9981
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/