Информационни системи и структури от данни в корпоративни информационно-комуникационни среди


Георгиева-Трифонова, Цветанка (1999) Информационни системи и структури от данни в корпоративни информационно-комуникационни среди Юбилейна научна конференция "Интернет-среда за нови технологии", Велико Търново, 137-141 стр.


 -
  Доклад
 -


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки
Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  998
 Цветанка Георгиева-Трифонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/