Брачни модели или брачен модел - поглед отвън. Balkanistik forum. 1, 1993. 28-33.


Карамихова, Маргарита (1993) Брачни модели или брачен модел - поглед отвън. Balkanistik forum. 1, 1993. 28-33. Благоевград


 
  Статия
 
 Издадено
  9979
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/