На изложба като на театър. Българска етнография. 5-6, 1992.163-165.


Карамихова, Маргарита (1992) На изложба като на театър. Българска етнография. 5-6, 1992.163-165. София


 
  Статия
 
 Издадено
  9977
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/