Мирът в саги от „Земният кръг”: механизми, ритуали и категории. – В: Сб. от научна конференция „ България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Т. VII. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, c. 84-95. ISBN 978-954-524-943-3. COBISS.BG-ID 1267158500


Иванов, Ивелин (2014) Мирът в саги от „Земният кръг”: механизми, ритуали и категории. – В: Сб. от научна конференция „ България, българите и Европа- мит, история, съвремие”, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Т. VII. Ред. Б. Борисов и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, c. 84-95. ISBN 978-954-524-943-3. COBISS.BG-ID 1267158500 Велико Търново


  Статията анализира мира и миротворчеството в кралските саги на известния исландец Снуре Стюрлюсон, като акцентира върху описаните механизми за възстановяване на мира след военни действия, върху ритуалите и типологията на мира. В заключение, авторът Ивелин Иванов формулира няколко основни извода. На първо място се подчертава силната традиция на събранията на свободните мъже - тинговете. Авторът отбелязва също древната основа на редица ритуали в процеса на възстановяване на мира, както и нарастващата роля на конунга в механизмите на мира през XI и XII век. В заключение Ивелин Иванов отбелязва, че кралските саги имат ключова роля във възстановяването на образа на мира и миротворчеството в средновековна Скандинавия Summary: The paper is focused on the problem of peacebuilding and peacekeeping in some of the sagas from Snorri Sturluson’s Heimskringla, and on analysys of the described mechanisms for restoring peace after a war, the rituals of peacemaking, and the typology of peace in the sagas. In the end, the author formulates some general conclusions: a long-lasting tradition of the assembly of free bonds (the thing), and the levay over the mechanisms of peacemaking, the core of some typical rituals of peacebuilding, as well as some conclusions concerning the growing influence of the konung and the peace of the konung on the issue during the period of 11th-12th cent. BC. according to the sagas. Finaly, the author draws a conclusion that Heimskringla has a critical role for the reconstruction of the image of peace in medieval Scandinavia in 9th -12th cent. BC.
  Статия
 Ключови думи: кралски саги, Снуре Стюрлюсон, средновековна Скандинавия, средновековен мир, кралски мир. Key words: Heimskringla, Old Norse kings’ sagas, Medieval Peace, Medieval Scandinavia, Peace of Freyr, King's Peace.
 Издадено
  9974
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/