Празникът на градинарската чорба в Златарица – политика на локалното, националното и транс- граничното. Регионален исторически музей Габрово. Известия. Том ІІІ. 267-287.


Карамихова, Маргарита (2015) Празникът на градинарската чорба в Златарица – политика на локалното, националното и транс- граничното. Регионален исторически музей Габрово. Известия. Том ІІІ. 267-287. Габрово.


 N/A
  Статия
 N/A
 Издадено
  9970
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/