Pre-Service Teachers’ Hands-on Research Learning. Paper presented at the conference for Comparative Education and Teacher Training, Sofia, 2006. Ed. by N. Popov, Ch. Wolhuter, C. Heller, M. Kysilka. Sofia: Bureau for Educational Services, 2006, pp. 126-131. ISBN 954-9842-05-3. COBISS.BG-ID - 1229348836


Симеонова, Катя (2006) Pre-Service Teachers’ Hands-on Research Learning. Paper presented at the conference for Comparative Education and Teacher Training, Sofia, 2006. Ed. by N. Popov, Ch. Wolhuter, C. Heller, M. Kysilka. Sofia: Bureau for Educational Services, 2006, pp. 126-131. ISBN 954-9842-05-3. COBISS.BG-ID - 1229348836 София


 Обобщава се опит от проведена изследователска дейност на студенти в процес на обучение по Методика на технологичното обучение в 1.-4. клас.
  Доклад
 teacher training, research learning, technology education
 Издадено
  997
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/