Старопланинският регион и византийско-печенежките отношения през втората половина на ХІ век.


Младенов, Момчил (2016) Старопланинският регион и византийско-печенежките отношения през втората половина на ХІ век. Известия 2015. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. Петко Ст. Петков. Габрово: Фабер, 2016, т. III, с. 32-45, ISSN 2367-783X


 представя се мястото на Стара планина във византийската отбранителна линия през втората половина на ХІ век
  Статия
 печенези, Хемус, византийска отбрана


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9968
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/