Silva Bulgarorum: щрихи към пространството и хората през Второто българско царство (края на ХІІ-ХІV век).


Младенов, Момчил (2015) Silva Bulgarorum: щрихи към пространството и хората през Второто българско царство (края на ХІІ-ХІV век). Сб. от Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“, Велико Търново, 18–20 октомври 2013 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2015, т. IV, с. 82-94 ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1276575716


 разглеждат се аспекти от аграрното усвояване на горските масиви през ХІІІ - ХІV век
  Статия
 аграрна икономика, селска община, ландщафт


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9965
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/