Старопланинският регион и походът на император Исак ІІ Ангел през 1190 г.


Младенов, Момчил (2015) Старопланинският регион и походът на император Исак ІІ Ангел през 1190 г. Известия. 2014. Регионален исторически музей Габрово. Велико Търново: Фабер, 2015, т. II, с. 78-89. ISSN 2367-783X


 изказва се хипотезата, че поражението на византийската армия е станало по пътя между Търново и гр. Елена.
  Статия
 въстание на Петър и Асен, византийско военно дело
 Издадено
  9964
 Момчил Младенов

1. К. Маринов. Бунтовният Хемус. Масивът като база за нападения и убежище по време на първите Асеневци, - Епохи, 2015, № 2, ISSN 1310-2141, с. 335, бел. 29.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/