Император Йоан VІІІ Палеолог и Фераро-Флорентинският събор (1438-1439).


Младенов, Момчил (2014) Император Йоан VІІІ Палеолог и Фераро-Флорентинският събор (1438-1439). Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, Сб. от Научна конференция „България, Българите и Европа – мит, история, съвремие“, Велико Търново, 30 октомври 2012 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, т. VII, с. 65-83. ISBN 978-954-524-943-3


 представят се аргументи за важната роля на император при преговорите и подписването на Флорентинската уния
  Статия
 уния, Фераро-Флорентински събор


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9963
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/