Светът на един византийски сановник от ХV век.


Младенов, Момчил (2013) Светът на един византийски сановник от ХV век. сб. от научна конференция „България, българите и Европа - Мит, история, съвремие“, Велико Търново, 28 октомври 2011 г. Ред. Борис Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, т. VІ, 2013, с. 117-124. ISBN 978-954-524-930-3


 анализират се аспекти от дневника на Георги Сфранцес
  Статия
 Сфранцес, Византия, ХV век, османско завоевание
 Издадено
  9961
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/