Константинополската патриаршия, Римската църква и съборът в Базел (1431-1449): Въпросът за Унията.


Младенов, Момчил (2012) Константинополската патриаршия, Римската църква и съборът в Базел (1431-1449): Въпросът за Унията. Епохи, 2011 (2012), ХІХ (1), с. 73-93. Print ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID1251882212


 проследяват се основните насоки в дейността на византийската дипломация н навечерието на Базелския събор
  Статия
 уния, папство, Константинополска патриаршия, съборно движение


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9960
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/