Каталонската експедиция на Балканите в началото на ХІV век.


Младенов, Момчил (2012) Каталонската експедиция на Балканите в началото на ХІV век. Сб. от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ (в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов), Велико Търново, 27 октомври 2010 г. Ред. Б. Борисов. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, т. V, с. 165-176 ISBN 978-954-524-844-3.


 изказва се виждането, че каталонския поход в началото на ХІV не засяга чувствително балканските владения на Византия
  Статия
 Роже дьо Флор, каталани, турци, византийска Тракия


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9959
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/