Някои аспекти от балканската политика на Шарл І д`Анжу.


Младенов, Момчил (2011) Някои аспекти от балканската политика на Шарл І д`Анжу. Сб. от Втората международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“. Велико Търново, 23–24 октомври 2009 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. ІІ, с. 81-89. ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1244936164


 очертават се основните моменти и последици от антивизантийските планове на сицилийския владетел
  Статия
 Византия, Сицилийско кралство, Михаил VІІІ Палеологг


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9957
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/