Отражението на Лионската уния от 1274 г. в някои старобългарски книжовни паметници.


Младенов, Момчил (2009) Отражението на Лионската уния от 1274 г. в някои старобългарски книжовни паметници. Епохи, 2007 (2009), ХV(1-2), с. 101-112. Print ISSN 1310-2141


 анализират се сведенията на някои историко-апокалиптични творби в контекста на Лионската уния
  Статия
 "Сказание за Сивила", "Гръмовник", антилатинска литература


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9954
 Момчил Младенов

1. Инджова, Ива. Търновската архиепископия-патриаршия през ХІІІ - ХІV век. Габрово, "Екс-прес", 2017, ISBN 978-954-490-533-0, с. 84, бел. 334.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/