Петър Делян и Алусиан: за “кралските знаци” в средновековна България.


Младенов, Момчил (2008) Петър Делян и Алусиан: за “кралските знаци” в средновековна България. Епохи, ХVІ, 2008 (2011), ХVІ (1-2), с. 65-73. Print ISSN 1310-2141 COBISS.BG-ID 1236900068


 анализ на сведенията за Петър Делян и Алусиан през призмата на културната антропология
  Статия
 "Кралски знаци", легитимизъм,


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  9953
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/